IT Eksperimentariet, ITX

​IT Eksperimentariet, ITX, er Center for It, Medico og Telefoni's laboratorium for klinisk simulation. Klinisk simulation bruges til at vurdere et it-systems understøttelse af de kliniske arbejdsgange, med det overordnede formål at sikre kvaliteten og anvendeligheden af it-systemet.

Hvad er klinisk simulation i IT Eksperimentariet, ITX?

Klinisk simulation er en metode, der går ud på at lade brugerne anvende it-systemerne i et realistisk klinisk setup i realistiske omgivelser og med realistiske scenarier.

Hvornår anvendes klinisk simulation?

Klinisk simulation kan anvendes på mange tidspunkter i en udviklingsproces. Både til analyse, design og vurdering af arbejdspraksis og opsætninger af it-systemer, og til vurdering af implementerings – og organisatoriske aspekter.

Resultatet af klinisk simulation

Resultaterne af en klinisk simulation giver mulighed for at rette it-systemerne undervejs i udviklingsprocessen, justere arbejdsgange før en implementering, samt at tilrettelægge undervisningen og implementeringen efter brugernes behov.

Klinisk simulation på IT Eksperimentariet, ITX

Video:  Vurdering af  it-udstyr i simuleret  sygehusverden. Varihed ca. 5 minutter .

Klinisk simulation på IT Eksperimentariet, ITX  - In English

Video: Vurdering af it-udstyr i simuleret sygehusverden. Varihed ca. 5 minutter - Watch the video about ITX.

Redaktør