Forhandling og HR Jura

Center for HR håndterer det overenskomstmæssige og personalejuridiske område i Region Hovedstaden i samarbejde med administrationerne på hospitaler og virksomheder.

​​​​​

Hvorfor?

Region Hovedstaden er et meget stort ansættelsesområde, og det betyder, at vi er en stor aktør i forhandlingssituationer. Det er vigtigt, at vi har blikket for, hvornår det, der sker i den ene ende af organisationen, kan få betydning for den anden ende.

Hvad?

Center for HR hjælper vores koncernledelse med at binde organisationen sammen på tværs, og vi understøtter vores ledere og HR-funktioner på hospitalerne, i virksomhederne og koncerncentrene, når de oplever udfordringer inden for

 • Fortolkning af lovgivning og overenskomster
 • Forberedelse af faglige voldgifter og nævnsbehandlinger
 • Forhandlinger med de faglige organisationer i komplekse sager om f.eks. løn, sanktioner, afskedigelse m.v. for overenskomstansatte og tjenestemænd
 • Rådgivning på arbejdstidsområdet
 • Rådgivning på ferieområdet
 • Undervisning af Regionens ledere på det personalejuridiske område
 • Vejledning og rådgivning om GDPR på HR-området
 • Virksomhedsoverdragelser
 • Personaletilpasninger
 • Aktindsigt
 • Afholdelse af temadage, kurser og seminarer inden for det HR juridiske område
 • Ledelsesmæssig betjening på forskellige niveauer på det HR strategiske og juridiske område
 • 3- årige overenskomstforhandlinger

Herudover varetager vi opgaver i forbindelse med Regionens Whistleblowerordning.

Hvordan arbejder vi?

Center for HR yder rådgivning og sparring til vores hospitaler, virksomheder og koncerncentre, og når vi indgår i forhandlinger, sker det altid i en tæt dialog og samarbejde. Vi arbejder på at binde HR-kæderne sammen i vores organisation. Vi er tovholdere på Regionens løn- og digitaliseringsnetværk, hvor tværgående indsatser, fortolkninger og erfaringer deles på tværs af organisationen. Vi indgår i samarbejder og forhandlinger med Danske Regioner, og vi har dialog med vores administrator af Whistleblowerordningen.  

Redaktør