Lederudvikling

Center for HR styrker kompetencerne hos ledere på regionens hospitaler, virksomheder og koncerncentre.

​​​​

Hvorfor?

Dygtig ledelse betyder noget for de resultater, vi skaber sammen. Ledelse er et fag - noget man skal lære og træne, og ikke bare noget man kan fra naturen hånd.

Hvad?

Region Hovedstadens Ledelsesudvikling består af forskellige forløb og aktiviteter for ledere på alle niveauer i organisationen. Der er både ledelsesudvikling for den enkelte, for grupper og for alle:

  • Lederafklaring
  • Ledelse af medarbejdere for nye ledere
  • Ledelse af funktioner
  • Selvdesignet ledelsesudvikling
  • Netværk
  • Ledelsesudvikling for grupper
  • Fælles regional ledelsesudvikling – når alle er udfordret

Læs mere om Region Hovedstadens ledelsesudvikling

Redaktør