HR-rådgivning, løn- og personaleadministration

Center for HR sikrer ensartet og effektiv drift af løn og personaleadministrative opgaver i tæt samarbejde med hospitaler og virksomheder.

​​​​

For​mål

Center for HR varetager drift og administration på løn og personaleområdet. Vi sikrer bl.a. korrekt og rettidig løn til alle regionens medarbejdere, udarbejder korrekte ansættelsesbreve og øvrige personaleadministrative breve,  rådgiver om barselsforhold, vejleder om og håndterer tjenestemandspensioner m.m.

Ydelser inden for løn og p​ersonaleadministration

  • Sikker drift, dvs. korrekt løn til tiden, hurtige og korrekte ansættelsesbreve til nyansatte
  • Hjemtagning af alle refusioner og tilbageførsel af refusioner til hospitaler og virksomheder
  • Rettidige afstemninger
  • Barselsvejledning
  • Tjenestemandspensioner
  • Regionens pendlerkort

Kontakt

Find kontaktinfo til enhed for HR Service i Center for HR

Redaktør