Kontakt Center for HR

​​​Find en medarbejder i Center for HR eller kontaktinformation til en enhed/sektion. Du kan også ringe til Center for HR på tlf.nr. 38 66 99 99.

​​Kontakt Center for HR

Tlf.​nr. 38 66 99 99

Kontakt Center for HR via mail:

Find vej til Center for HR

Adresser - Center for HR

Direktion og chefer

Direktionen og chefer i Center for HR

Kontaktinfo til enheder og sektioner

Find​ kontaktinformation til de fire enheder i Center for HR via linkene nedenfor

 

De er de enkelte enheders valg, om der er kontaktinfo til alle medarbejdere, og medarbejderne har kunnet fravælge foto.

Sekretariat

Center for HR's Sekretariat varetager ledelsesbetjening og servicefunktioner internt i Center for HR.​​

Centerfælles HR

Sektionen Centerfælles HR varetager HR-opgaver for koncerncentrene.

 

Enhed for HR-Service 

Enheden varetager regionens løn- og personaleadministration, digitalisering, optimering og forretningsudvikling inden for HR.​​​

Kont​​akt en se​​​​ktion i enheden HR-Service

​​Enhed for O​rganisa​tion og Ledelse

Enheden Organisation og Ledelse udvikler og implementerer regionens personale- og ledelsespolitik samt arbejdsmiljø og organisationsudvikling.​ 

Kontakt en sek​tion i enheden Organisation og Ledelse​

​Enhed for Kompetenceudvikling og Udd​​​​ann​els​​e - Læger

Enheden initierer, varetager og udvikler fællesregionale aktiviteter inden for grund-, videre- og efteruddannelse af læger.​

Kontak​t en sektion i enheden

Enhed for Kompetenceudvikling og Uddannelse - Sundhedsprofessionelle

Enheden initierer, varetager og udvikler fællesregioanle aktiviteter inden for grund-, videre- og efteruddannelse af sundhedsprofessionelle.

Kontakt en sektion i enheden

Redaktør