Kontakt Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Øst

​Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Øst​ administrerer den kliniske basisuddannelse i Region Hovedstaden og speciallægeuddannelsen i både Region Hovedstaden og Region Sjælland.​​

Kontakt Sekretariatet

Tlf.  38 66 99 30

Flere kontaktmuligheder via hjemmesiden for Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Øst

Sekretriatschef

Lise Møller
Sekretariatschef
38 66 99 31
lise.moeller@regionh.dk 

  

Redaktør