Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Øst

​Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Øst​ administrerer den kliniske basisuddannelse i Region Hovedstaden og speciallægeuddannelsen i både Region Hovedstaden og Region Sjælland.​​

Redaktør