Center for Økonomi

Center for Økonomi har ansvaret for at vejlede og bistå Region Hovedstadens øverste administrative og politiske ledelse, hospitaler, tværgående virksomheder og centre inden for økonomi, indkøb, byggestyring og data. Læs mere om enhederne, og se kontaktoplysninger på de enkelte ledere  i Center for Økonomi.

CØK linkedin logo til link_hvid.png

Skriv sikkert til Center for Økonomi 


Der er flere muligheder for at skrive sikkert til Center for Økonomi som enten borger eller på vegne af en myndighed eller virksomhed. 

Vir
ksomheder og myndigheder

For borgere

Skriv sikkert til Center for Økonomi til med Digital Post via borger.dk (login med NemID)

CenterdirektørJens Buch Nielsen  
Tlf. 38 66 59 99
Mobil: 29 60 91 18
Mail: jens.buch.nielsen@regionh.dk

​Sekretariatet

Sekretariatet understøtter centerets direktør og chefgruppe ifm. møder i og udenfor regionen. Det står for HR (fra rekruttering til fratrædelse) i dialog med CHR, koordinerer politiske sager, sager om aktindsigt samt spørgsmål fra borgerne og politikere i tæt dialog med Sekretariatet i blok A.

Derudover står Sekretariatet for Kommunikation og Web (internt og eksternt), bl.a. i dialog med CKO, koordinering af CØK-samlinger og Introduktionsmøder, samt indkøb af bl.a. varer og tjenesteydelser til centeret, og evt. support ifm. tjenesterejser. ​

Sekretariatschef 
Signe Birck Müller
Tlf.: 92 43 27 40 Mail:signe.kristina.birck.mueller@regionh.dk


Enhed for Byggestyring

​Enhed for Byggestyring koordinerer og sikrer videndeling mellem de store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden samt følger op på byggeprojekternes overholdelse af krav til økonomi, tid og kvalitet.
Enhedschef   
Niels Peter Hansen
Tlf.: 21 12 26 34
Mail: niels.peter.hansen@regionh.dk

Data

Dataenheden har ansvaret og står for driften af Region Hovedstadens fælles datavarehus og det fælles ledelsesinformationssystem (FLIS), som leverer data om personale og økonomi​​ samt aktivitet, kapacitet og kvalitet til primært hospitalernes afdelingsdelingsledelser.  Enhedschef
Nina Bonnevie
Tlf.: 38 66 59 66
Mobil. 21 13 00 55
Mail: nina.bonnevie@regionh.dk 


Sektionschef
Marianne Bjerregaard Bertelsen
Tlf.: 38 66 59 66
Mobil. 24 40 23 61
Mail: marianne.bjerregaard.bertelsen.01@regionh.dk


Budget og Økonomistyring

Budget og Økonomistyring har bl.a. ansvaret for koordinering ved generelle økonomiforhandlinger, for regionens generelle budget, budgettet for sundhedsområdet og for aktivitetsbaseret styring og produktivitet for regionens hospitaler​. 

Derudover varetager enheden en lang række opgaver, der er med til at understøtte den økonomiske styring i Region Hovedstaden på det strategiske og operationelle plan, herunder likviditets- og formuepleje.       
Budgetchef 

Jette Sylow Rasmussen
Tlf.: 38 66 59 40
Mail: jette.sylow.rasmussen@regionh.dk
​Budgetchef

Lars Æbeløe-Knudsen
Tlf.: 38 66 59 33
Mail: lars.aebeloee-knudsen@regionh.dk

Sektionschef - Analyse og Metoder
Thomas Bruun Kolbye
Tlf.: 41 85 18 03
Mail: thomas.bruun.kolbye@regionh.dk

Sektionschef - Finans
Ib John Petersen
Tlf.: 38 66 58 71
Mobil. 23 36 50 76
Mail: ib.john.petersen@regionh.dk 

Koncernindkøb 

Indkøb laver udbud, indgår og vedligeholder aftaler som bl.a. dækker sygehusspecifikke og almindelige forbrugsartikler, teknisk apparatur og tjenesteydelser til brug for alle virksomheder i Region Hovedstaden. Derudover deltager Indkøb i det Fællesregionale udbuds- og indkøbsarbejde.Indkøbschef
Jens Brøndberg
Tlf. 24 63 33 03
Mail: jens.broendberg@regionh.dk
Sektionschef i Strategisk Indkøb 1

Tom Knøfler 
Tlf.: 29 77 98 83 
Mail: tom.knoefler@regionh.dkSektionschef i Strategisk Indkøb 2

Dorte Feldborg 
Tlf.: 24 82 39 59
Mail: dorte.feldborg@regionh.dk

                        

Sektionschef - Kontrakter og Forretningsstøtte

Troels Hjelm Hirshals
Tlf.: 51 20 55 63
Mail: troels.hjelm.hirshals@regionh.dk 

Koncernregnskab

Koncernregnskab består af syv sektioner, der sammen løser opgaver inden for regnskabs- og bogholderiopgaver for alle regionens hospitaler, virksomheder og koncerncentre.

Birgitte L.jpg

Enhedschef​
Birgitte Lorenzen 
Tlf: 51 60 36 42
Mail: birgitte.lorenzen@regionh.dkSektionschef
Interne Kontroller og Processer 
Camilla Preben-Andersen
Tlf: 29 64 06 26
Mail: camilla.preben-andersen@regionh.dk

Sektionschef
Finans - Registrering
Jacob Erbo Fjorder
Tlf: 23 42 01 67
Mail: Jacob.Erbo.Fjorder@regionh.dkSektionschef
Kreditor 1
Bjarne Rahbe Petersen 
Tlf: 51 60 45 96
Mail: bjarne.rahbe.petersen@regionh.dk


Sektionschef
Kreditor 2
​Gitte Degn Randrup
Tlf: 30 68 34 35
Mail: gitte.degn.randrup@regionh.dk


Sektionschef
Debitor
​Klaus Tofting Junker
Tlf: 38 63 30 27
Mail: klaus.tofting.junker@regionh.dk


Sektionschef
Forskningsadministration
Ronnie Jensen 
Tlf: 51 44 73 18
Mail: ronnie.jensen@regionh.dk

​SAP Kompetence- og Supportcenter ​

Enheden varetager bl.a. sikring af stabil drift og videreudvikling af SAP, integrationer mellem SAP og andre systemer, brugeradministration og vedligeholdelse af stamdata samt er supportfunktion.


​​Enhedschef
Jette Gammelby
Tlf.: 51 15 98 03
Mail: jette.gammelby.01@regionh.dk


Redaktør