​​

IT-specialisten: Peter Brendrup

​Peter Brendrup sørger for at regionens økonomisystem SAP kører optimalt

​Peter arbejder i SAP Kompetence- og Supportcenter (SKC). Han har været med fra starten til at udvikle SAP-systemet - regionens økonomisystem, der også indeholder logistik, indkøb og kontrakter mv. Det er bl.a. i SAP-portalen, at alle regionens indkøb skal ske, og derfor er det vigtigt, at det fungerer optimalt.

Test af systemerne er alfa og omeg​​​a

Test af nye og eksisterende løsninger i SAP er en af Peters hovedopgaver. For data går på kryds og tværs af systemerne i regionen, og en fejl i ét system kan give fejl i SAP-portalen, hvor hele regionen køber ind:

"Lige pludselig har vi en fejl i SAP-portalen, og brugerne kan ikke klikke på indkøbsvognen, som de plejer. Så er opgaven at finde ud af hvorfor. Hvor stammer fejlen fra? Aha, den stammer fra et back-end system et helt andet sted. Så retter vi fejlen derovre, og tester at det hele virker. Og virker det, så kan vi lægge det i produktion. Eller: Hov, det virker stadig ikke. Så er det tilbage igen, rette, teste igen, osv. Det er en vigtig del af mit arbejde, og noget som jeg går ret højt op i," fortæller Peter.

En af de største udfordringer ved tests er at komme hele vejen rundt, og det er ikke altid nemt:

"Nogle gange gør brugerne bare ikke helt det, som vi havde tænkt, de ville gøre," smiler Peter. "Så opdager vi, at fejl kan opstå i nogle særlige kombinationer, vi ikke havde tænkt over og taget højde for. Men det er også derfor, jeg synes, det er sjovt, for jeg lærer noget nyt hele tiden, og udfordringerne er aldrig de samme."

Balance mellem udvikling og dr​​ift

Peter skal hver dag finde balancen mellem udvikling og drift. Udover arbejdet med tests, koordinerer han også udvikling af SAP-løsninger, underviser i bl.a. beholdningsstyring og rekvirering i SAP, supporterer på til- og afgang af servere og konsulenter, opretter stamdata og besvarer spørgsmål fra SAP-brugerne. Og hver gang en ny løsning bliver implementeret, genererer det nye driftsopgaver:

"Det er ikke gjort med at sætte et nyt skib i søen, og så sejler det bare derudad. Nej, der følger en del drift med, når der bliver sat sejl til en ny IT-løsning. Det tager vi os også af her i SKC og sørger for, at det nye skib holder kursen og ikke går i stå. Det handler i bund og grund om at brugerne skal opleve problemfri og dynamiske systemer, der tilgodeser deres behov og gør deres arbejde nemmere – ikke sværere. Det tager vi ret alvorligt her i SKC," fortæller Peter.

Det handler om sundhedspersonalet og p​​atienterne

Peter og hans kolleger fik for et par år siden udviklet en ny applikation, hvor sundhedspersonalet kunne scanne og bestille varer direkte fra en mobiltelefon, mens de stod ude på en afdeling. Det var et stort skridt fremad - for den tidligere håndscanner skulle kobles op på en PC, og varebestillingen skulle så behandles manuelt, før den blev sendt i SAP.

"Det er noget, vi i SKC har fået meget positiv respons på siden – og også mange ønsker til videreudvikling. Det er enormt motiverende, når jeg kan se, at vores arbejde sparer sundhedspersonalet tid og frustrationer. Det er dem, vi er her for, og hver gang vi sparer minutter for personalet, giver det mere tid til patienterne," siger Peter.

Hvad kræver det at arbejde som IT-spec​​ialist i CØK?

Det kræver noget særligt at arbejde som IT-specialist i CØK, mener Peter:

"Du skal være i stand til at finde rundt i en del forskellige systemer. SAP-systemet i sig selv er enormt komplekst. Man skal nok også være ret detaljeorienteret og vedholdende, hvis man skal arbejde med tests og IT-løsninger her i CØK – for djævelen er i detaljen. En lille fejl kan få store konsekvenser mange steder. Endelig handler det også om at kunne tænke med brugerne og sætte sig ind i deres hverdag og behov."

Derfor er det spændende at arbejde​​ i CØK

Variation i hverdagen og samarbejde med forskellige fagligheder er noget Peter sætter højt, og i hans arbejde er der er ikke to dage, der ligner hinanden:

"Regionen er en stor organisation, og jeg har berøringsflade med alt lige fra konsulenter - både danske og udenlandske, indkøbere og kontraktfolk, lager- og logistikfolk, IT-specialister som jeg selv og ikke mindst mange faggrupper på vores hospitaler og virksomheder. Det er med til at sikre, jeg bliver udfordret på min faglighed og gør min hverdag spændende og alsidig, sådan som jeg kan lide det. Arbejdet i Center for Økonomi er meget andet end tal-gymnastik!"

Peter i tal:​

  • Alder: 53 år
  • Bosat i postnummer: 4000 (Roskilde)
  • Erfaring: 29 år
  • Ansat i Region Hovedstaden: 2007
  • Antal gennemførte tests: Mere end 1000

 

 Redaktør