Budget og Økonomistyring

Budget & Økonomistyring består af tre sektioner, der sammen løser opgaver inden for budget, regnskab og økonomistyring. Vi har bl.a. ansvaret for koordinering ved generelle økonomiforhandlinger, for regionens budget og ansvaret for forsikring samt formue- og gældspleje. Vi udarbejder også analyser, der understøtter hospitaler og andre enheder i regionen med at udnytte ressourcer bedst muligt.​

Analyser 

Sektion Analyser udarbejder databaserede analyser i samarbejde hospitaler og andre enheder i regionen. Vores arbejde belyser effektiviseringspotentialer og understøtter, at regionens ressourcer bliver udnyttet bedst muligt. Analyserne kan f.eks. belyse kapacitetsudnyttelsen, aktivitet, ressourcer og forbrug på udvalgte områder.

Budget og Opfølgning

Budget og Opfølgning udarbejder og vedligeholder regionens overordnede budget samt følger op på økonomi og aktivitet.

Sektionen hjælper regionens virksomheder med økonomisk styring, og vi udarbejder beslutningsgrundlaget for økonomiske dispositioner i koncerndirektion og regionsrådet. I sektionen bidrager vi også til udvikling og implementering af regionens styringsmodel samt varetager driftsoverenskomster med selvejende enheder.

Finans

Finans har ansvaret for at aflægge det samlede koncernregnskab og bistår virksomhederne med regnskabsmæssige afklaringer. Dette omfatter bl.a. revision af kvalitetsfondsprojekter og den overordnede kontakt til regionens eksterne revision.

Finans har ansvaret for regionens formue- og gældspleje, herunder også leasing, og vi står derfor for al kontakt mellem regionen og alle interessenter af finansiel karakter.

Finans har ansvaret for controlling, der bl.a. skal sikre, at forretningsgangene bliver overholdt, og at regionen bruger den korrekte konteringspraksis.

På moms- og afgiftsområdet varetager Finans overordnet rådgivning, og på forsikringsområdet står  sektionen også for overordnet rådgivning, og administrerer regionens forsikrings- og risikostyringsprogram.

Redaktør