Innovation og økonomi

​Region Hovedstaden skal hele tiden tænke i nye teknologier og behandlinger for at møde fremtidens udfordringer for sundhedsvæsnet. I Center for Økonomi har vi derfor et stort fokus på innovation. Vi arbejder f.eks. på indkøbsområdet, med det vi kalder næste generations offentlige indkøb – eller værdibaserede indkøb.

​Direktør i Qlife, Thomas Warthoe (ses t.v.), demonstrerer hjemmediagnosticeringsplatformen Egoo Health, der gør det muligt at sidde derhjemme og tage kliniske biomarkører, som efterfølgende sendes til hospitalet. Blandt tilskuerne er Sundheds- og Ældreminister, Magnus Heunicke (S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S), fra Qlife, Pernille Veje og Erhvervsminister Simon Kollerup.

Værdibaserede indkøb handler om at sætte borgerens og patientens velfærd først og øge værdien af behandlingen, samtidigt med at vi reducerer omkostninger og arbejdsbyrden i sundhedsvæsenet.

I 2017 oprettede Region Hovedstaden en ny afdeling i Koncernindkøb – Center for Økonomi. Den fik navnet Innovative Indkøb & Strategiske Partnerskaber. Afdelingen arbejder på at udbrede en indkøbspraksis i hele regionen, der fremmer innovation og udnytter potentialet i samarbejdet mellem den offentlige og private sektor. På den måde fremmer vi i regionen udviklingen af og adgangen  til sundhedsløsninger, der ikke bare øger værdien af behandlingen  for patienten, men som også reducerer omkostningerne og arbejdsbyrden forbundet med patientbehandlingen. I sidste ende betyder det indkøb, der skaber mere sundhed og livskvalitet for pengene. Det er change in practice.

Innovative Indkøb & Strategiske Partnerskaber har allerede siden opstarten gennemført syv større OPI-projekter (Offentlig-Privat Innovation), og flere projekter er på vej. Projekterne har gjort Koncernindkøb i stand til at opbygge stor viden om og kompetence med at arbejde på en ny måde med strategiske partnerskaber. Afdelingen driver også udbredelsen af denne praksis på tværs af alle kategorier i Koncernindkøb og på hospitalerne. Målet er at udbrede en innovativ og værdibaseret indkøbspraksis i Region Hovedstaden – alt sammen til gavn for patienterne.

Værdibaseret indkøb og innovation gennem syv bærende principper

Hvordan arbejder Center for Økonomi så konkret med værdibaseret indkøb? Arbejdet sker efter syv bærende principper:

figur_syv principper for værdibaseret indkøb.png

Værdibaseret indkøb i praksis: Behandling af nyrekræft

Et godt eksempel på hvordan de syv principper bliver brugt i praksis, er den måde, regionen vil optimere udredning og patientforløb inden for nyrekræft ved hjælp af personlig medicin og telemedicin.

En særlig gruppe af patienter med nyrekræft (kaldet non-clearcellecarcinomer) har en væsentlig ringere effekt og overlevelse ved standardbehandling. I regionen undersøger vi derfor, om behandlingen og patienternes livskvalitet ikke kan forbedres signifikant gennem en ny innovativ tilgang. Her kommer den Offentligt-Private Innovation ind i billedet.

I et tæt strategisk samarbejde mellem Koncernindkøb, klinikere i Onkologisk Afdeling på Herlev-Gentofte Hospital, en større pharma-producent og en dansk healthtech start-up er der sat et forskningsstudie i gang.  

Formålet er at omlægge behandlingsstrategien til individuel behandling. Det sker ved hjælp af bl.a. en behandling baseret på patientens genprofil (også kaldet Personlig Medicin) samt digital PRO (Patient Reported Outcomes) og blodprøvebaseret symptommonitorering i patientens eget hjem. På den måde udsætter vi kun i mindre grad patienten for virkningsløs medicin, og desuden gør telemedicinsk monitorering det muligt tidligere at opdage og proaktivt behandle komplikationer og bivirkninger. I sidste ende kan vi forebygge ressourcetunge og behandlingskrævende komplikationer, der forringer patientens livskvalitet.

Projektet afslutter med at opgøre de totaløkonomiske besparelser og den øgede værdi for patienten ved denne behandlingsstrategi.
Redaktør