​​​

Se­kre­ta­ri­a­tet

I Sekretariatet arbejder vi med udvikling og administration af Center for Regional Udvikling. Vi yder politisk betjening, sidder med økonomi, IT-administration, webkommunikation og strategisk udvikling. ​

Sekretariatet er derfor ansvarlig for en lang række administrative, strategiske og politiske elementer på tværs af centeret – herunder centerets organisationsudvikling, der skal geare CRU til fremtiden.

Redaktør