​​​​​​​

Sundhedsforskning og Innovation

​​Forskning og innovation er en afgørende vej til ny viden og bedre behandling for patienterne.​ I Region Hovedstaden er sundhedsforskningen organiseret i tæt samspil med den kliniske behandling og med udgangspunkt i, at den nye viden skal implementeres og bidrage til nye behandlingsmuligheder og teknologier i klinisk praksis. ​​

Region Hovedstaden har en lang række forskningsmiljøer, som er blandt de internationalt ledende inden for deres felt. Region Hovedstaden har omkring 4.000 aktive forskere og mange internationale forskningssamarbejder. Vi indgår mange innovationsprojekter sammen med private virksomheder, som er med til at udvikle nye løsninger, der forbedrer sundhedsvæsenet.

Region Hovedstadens forskningsstrategiske ambition er: "Excellent forskning skal i stærkt samspil med klinik og uddannelse sikre en sundere befolkning og patientbehandling i international topklasse i et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen."

Redaktør