Miljø

Vi arbejder i enheden Miljø

Hvem er vi

Vi er indgang til Region Hovedstaden i spørgsmål omkring Kortlægning og undersøgelse af jordforurening, Samarbejde med kommuner om byggeri på forurenede grunde, Oprensning af jord- og grundvandsforurening samt innovation og udvikling af nye metoder, Grøn drift og udvikling på hospitaler, Klimatilpasning, Energiomstilling, Cirkulær økonomi og ressourceeffektivitet samt Råstoftilladelser og råstofplanlægning samt dispensation for deponering af jord i råstofgrave.

Ansatte i Miljø


Carsten Bagge Jensen​​, Enhedschef
telefon: 38 66 56 10 / 24 79 02 16
e-mail: Carsten.Bagge.Jensen@regionh.dk


Gitte Ellehave Schultz, Enhedschef
mobil: 29 99 79 09
​e-mail: Gitte.Ellehave.Schultz@regionh.dk


Gitte Larsen, Enhedschef
telefon: 38 66 56 02 / 20 31 46 57
e-mail: gitte.larsen.05@regionh.dk 


Tina Pedersen, Sektionschef

mobil: 29 77 95 61
e-mail: tina.pedersen@regionh.dk

  
Allan Køtter, Specialkonsulent
telefon: 38 66 56 51 / 51 44 52 72
e-mail: allan.koetter@regionh.dk ​​  
• Databaser
• Dataanalyse
• Informatik og GIS-systemer
• Digitalisering


Ann Pernille Holm, Specialkonsulent
telefon: 38 66 56 30 / 21 60 51 07 
e-mail:ann.pernille.holm@regionh.dkann.pernille.holm@regionh.dk
• Private projekter: forueningsundersøgelser, kortlægning - og oprensninger
• Byggeri og gravearbejde på forurenede grunde
• Historiske redegørelser
• Kortlægning på vidensniveau 1


Anna Toft, Specialkonsulent ​
telefon: 38 66 56 28 / 24 41 52 16
e-mail:anna.toft@regionh.dkanna.toft@regionh.dk 
• Afgrænsende forureningsundersøgelser
• Afværge- og oprensninger​


Anne Bruun Jensen, Specialkonsulent
telefon: 38 66 55 73 / 24 64 49 99
e-mail: anne.bruun.jensen@regionh.dk anne.bruun.jensen@regionh.dk
• Private projekter: forureningsundersøgelser, kortlægning - og oprensninger
• Byggeri og gravearbejde på forurenede grunde
• Risikovurdering af forurening i forhold til overfladevand


Anne Lykkesborg Hansen
​, Kons​ulent
telefon: 38 66 56 93, mobil: 24 64 42 61
e-​​mai​​l: a.lykkesborg@regionh.dk
• Private projekter: forureningsundersøgelser, kortlægning - og oprensninger
• Byggeri og gravearbejde på forurenede grunde


Anne Margrethe Sivertsen, Specialkonsulent
telefon: 38 66 56 44 / 51 22 51 86
e-mail: anne.sivertsen@regionh.dk anne.sivertsen@regionh.dk
• Videregående undersøgelser
• Afværge   


Anne Marie Fabricius,
Specialkonsulent
​telefon: 38 66 56 ​57
e-mail: anne.marie.fabricius@regionh.dk amf@regionh.dk
• Private projekter: forureningsundersøgelser, kortlægning - og oprensninger
• Byggeri og gravearbejde på forurenede grunde
• Indledende forureningsundersøgelser


Anne Mette Granhøj Hansen, Specialkonsulent
telefon: 38 66 55 62 / 51 22 46 51
e-mail: anne.mette.granhoej.hansen@regionh.dk anne.mette.granhoej.hansen@regionh.dk
• ​Drift af afværgeanlæg
• ​Revurdering af afværgeforanstaltninger


Annette Gundog Ferslev, Sp​​ecialkonsulent
telefon: 38 66 56 11 / 24 64 45 04 
e-mail: annette.gundog.ferslev@regionh.dk agf@regionh.dk
• Private projekter: forureningsundersøgelser kortlægning - og oprensninger
• Byggeri og gravearbejde på forurenede grunde


Annie Wejhe Simonsen,
Konsulent​
telefon: 38 66 55 42 / 24 64 44 97
e-mail: ​annie.wejhe.simonsen@regionh.dk aws@regionh.dk
• Kvalitetsledelse
• Indledende forureningsundersøgelser
• Kortlægning på Vidensniveau 1 og 2​​​​​


Arne Rokkjær, Chefkonsulent
telefon: 38 66 56 68
e-mail: rok@regionh.dk ​​
• Afværgeprojekter, udviklingsprojekter
• Projektledelse
• Udbud, entreprise og rådgiver


Birgitte Meidahl Petersen, Konsulent
telefon: 38 66 56 81, mobil: 23 34 59 84
e-mail: birgitte.meidahl.petersen@regionh.dk


Bjarne Larsen, Håndværker
mobil: 40 14 45 88
e-mail: BL@regionh.dk ​​    
• Drift af afværgeanlæg


Bolette Jensen
mobil: 51 23 22 45
e-mail: bolette.jensen@regionh.dk


Camilla Blankholm, Konsulent
telefon: 38 66 56 70 / 24 64 42 96
e-mail: camilla.blankholm@regionh.dk camilla.blankholm@regionh.dk 
• Kvalitetsledelse


Cecilie Amtorp, Konsulent
e-mail: cecilie.amtorp@regionh.dk ​​cecilie.amtorp@regionh.dk
telefon: 38 66 55 64
• Kortlægning på Vidensniveau 1 og 2
• Historiske redegørelser​​​
• Indledende forureningsundersøgelser
• Afgrænsende forureningsundersøgelse


Christoffer Alsted Nielsen, Specialkonsulent
telefon: 38 66 56 21 / 30 70 59 58
e-mail: christoffer.alsted.nielsen@regionh.dk
• Kortlægning af råstoffer
• Sagsbehandling af råstofansøgninger
• Tilsyn med råstofgrave


Ditte Vesterager Christensen, Orlov


Dorte S. Jakobsen, Konsulent
telefon: 38 66 56 22 / 24 64 43 13
e-mail: dorte.jakobsen@regionh.dkdorte.jakobsen@regionh.dk
• Indledende forureningsundersøgelser
• Afgrænsende undersøgelser
• Kortlægning på Vidensniveau 2​​​​​​


Elisabeth Venov Scrøder, Konsulent
telefon: 38 66 55 76 / 24 64 42 89
e-mail: elisabeth.venov.schroeder@regionh.dk elisabeth.venov.schroeder@regionh.dk
• Historiske redegørelser og V1-kortlægning
• Private forureningsundersøgelser og -oprensninger
• Byggeri og gravearbejde på forurenede grunde
• Workzone, journalisering og brevskabeloner


Emilie Rønde Nielsen,
Konsulent
mobil: 20 59 88 66
e-mail: emilie.roende.nielsen@regionh.dk emilie.roende.nielsen@regionh.dk
• FN's verdensmål
• Cirkulær økonomi
• Klimatilpasning


Flemming Vormbak, Konsulent
telefon: 38 66 56 32 / 40 20 37 68
e-mail: fv@regionh.dk ​​ 
• Drift af afværgeanlæg
• Grundvand
• LER kontakt


Gunver Heidemann Olsgaard​, Chefkonsulent
telefon: 38 66 56 37 / 21 58 55 56
e-mail: ​gunver.heidemann.olsgaard@regionh.dk gunver.heidemann.olsgaard@regionh.dk
• Strategiudvikling jord og grundvand
• Klimatilpasning


H​​anne Jørgensen
, Ko​nsulent
telefon: 38 66 55 60​
e-mail: hanne.joergensen@regionh.dk  hanne.joergensen@regionh.dk
• Byggeri og gravearbejde på forurenede grunde
• Private forureningsundersøgelser - og oprensninger
• Indledende forureningsundersøgelser ​


Hanne Kristensen, Chefkonsulent
telefon: 38 66 56 19
e-mail: hk@regionh.dk ​​
• Grundvandsovervågning
• Oprensninger
• Afgrænsende forureningsundersøgelser


Heidi Uttenthal Bay, Konsulent​
telefon: 38 66 56 16
e-mail: hb@regionh.dkheidi.uttenthal.bay@regionh.dk ​​​ ​​​
• Private projekter: forureningsundersøgelser, kortlægning - og oprensninger
• Byggeri og gravearbejde på forurenede grunde
• Afgrænsende forureningsundersøgelser


Helena Hansen, Konsulent
telefon: 38 66 56 13
e-mail: hha@regionh.dkhelena.hansen@regionh.dk
• Indledende forureningsundersøgelser og kortlægning af forurenede grunde
• Afgrænsende indeklimaundersøgelser på boliggrunde


Helle Møller Jensen,
Konsulent
telefon: 38 66 56 61
e-mail: helle.moeller.jensen@regionh.dk ​​helle.moeller.jensen@regionh.dk  ​​​​​​​
• ​Boligundersøgelser
• Indeklimaundersøgelser
• Monitering
• Overfladevand


Helle Overgaard, Specialkonsulent
telefon: 38 66 56 77
e-mail: heov@regionh.dk
• Afgrænsende forureningsundersøgelser
• Risiko for overfladevand


Henrik Østergaard, Chefkonsulent
telefon: 38 66 56 29
e-mail: henrik.oestergaard@regionh.dk ​​ 
• Afværge og oprensninger
• Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse​    


Henriette Kerrn-Jespersen, Specialkonsulent
telefon: 38 66 56 14
e-mail: HEKEJE@regionh.dk  
• Afværge og oprensninger
• Udvikling


Jan Sjørup , Chefkonsulent  
telefon: 38 66 56 78 / 51 44 52 66
e-mail: jan.sjoerup@regionh.dk ​​
• Miljødata
• Drift af afværgeanlæg


Jannick Kolbjørn Jensen,
Konsulent
telefon: 38 66 56 71
e-mail: jannick.kolbjoern.jensen@regionh.dkjannick.kolbjoern.jensen@regionh.dk
• Historiske redegørelser
• Indledende forureningsundersøgelser
• Kortlægning på Vidensniveau 1 og 2​​​​
• Risikovurdering overfor overfladevand


Jeanette Ol​​sen,
Chefkonsulent
telefon: 38 66 56 08
e-mail: jo@regionh.dkJeanette.Olsen@regionh.dk
• Kommunikation​​
• Strategisk planlægning og udvikling


Jens Christian Storgaard, Specialkonsulent
telefon: 38 66 56 69 / 51 81 25 82
e-mail: jens.christian.storgaard@regionh.dk
• Råstoffer
• Kortlægning af råstoffer


Jens Lind Gregers​en, Chefkonsulent
mobil: 24 97 38 88
e-mail: jens.lind.gregersen@regionh.dk
• Tilladelser til råstofindvinding
• Deponering af jord i råstofgrave, dispensationer mv.
• Sekundære råstoffer og genanvendelse
• Cirkulær økonomi


Joachim Krøyer Mahrt, Specialkonsulent
telefon: 38 66 56 18
e-mail: joachim.kroeyer.mahrt@regionh.dk ​  
• IT og miljødata


John Flyvbjerg, Chefkonsulent
telefon: 38 66 56 59 / 24 79 02 19
e-mail: john.flyvbjerg@regionh.dkjohflyv@regionh.dk
• Strategisk planlægning
• Udvikling


Jonas Prehn, Konsulent
telefon: 38 66 56 62 / 23 11 35 90
e-mail: jonas.prehn@regionh.dk
• Råstofindvindingstilladelser
• Miljøvurdering - VVM
• Dispensationer til jordmodtagelse i råstofgrave
• Tilsyn


Julie Dohn, Konsulent
mobil: 51 40 76 47
e-mail: julie.dohn@regionh.dkjulie.dohn@regionh.dkjulie.dohn@regionh.dk


Julie Kirk Elbrønd, Konsulent
telefon: 38 66 56 63 / 20 59 94 58
e-mail: julie.kirk.elbroend@regionh.dk julie.kirk.elbroend@regionh.dk  
• Private projekter: forureningsundersøgelser, kortlægning - og oprensninger
• Byggeri og gravearbejde på forurenede grunde


Karina Messerschmidt, Konsulent
telefon: 38 66 55 98 / 24 64 44 72
e-mail: karina.messerschmidt@regionh.dk ​​​karina.messerschmidt@regionh.dk
• Private projekter: forureningsundersøgelser, kortlægning - og oprensninger
• Byggeri og gravearbejde på forurenede grunde


Katerina Hantzi, Specialkonsulent
telefon: 38 66 56 82
e-mail: katerina.hantzi@regionh.dk ​​
• Afværge- og oprensninger
• Vandplanlægning


Katja S. Grunnet​, Konsulent
telefon: 38 66 56 73
e-mail: ksg@regionh.dk​  
• Afgrænsende forureningsundersøgelser


Kim Larsen, Specialarbejder
mobil: 20 33 47 22
e-mail: kim.berglund.larsen@regionh.dk
• Driftansvarlig
• Grundvand
• Drift af afværgeanlæg


Kim Sørensen, Chefkonsulent
telefon: 38 66 56 64
e-mail: ks@regionh.dk
• Afgrænsende forureningsundersøgelser


Kristine Vik Kleffel, Specialkonsulent
mobil: 51 44 52 44
e-mail: kristine.vik.kleffel@regionh.dk kristine.vik.kleffel@regionh.dk
• Strategisk planlægning og udvikling
• Klimatilpasning
• Fundraising


Lars Grenander Hermansen, Seniorkonsulent
telefon: 38 66 56 34 / 23 34 66 52
e-mail: lgh@regionh.dk
• Drift af afværgeanlæg​


Lene Sarah Erlandsen Hansen, Konsulent
telefon: 38 66 56 72
e-mail: lseh@regionh.dklene.sarah.hansen@regionh.dk
• Historiske redegørelser
• Indledende forureningsundersøgelser
• Kortlægning på Vidensniveau 1 og 2​​​​


Line S. Nielsen,
Konsulent
telefon: 38 66 56 66​ / 26 64 44 02
e-mail: line.skovgaard.nielsen@regionh.dk line.skovgaard.nielsen@regionh.dk
• Råstoffer


Line Mørkebjerg Fischer, Specialkonsulent
telefon: 38 66 56 55
e-mail: line.moerkebjerg.fischer@regionh.dk​  
• Oprensning af jord- og grundvandsforurening


Lisbeth Hansen​, Konsulent
telefon: 38 66 56 24​
e-mail: lh@regionh.dk
​• Drift af afværgeanlæg
• Monitering


Lise Celine Høgstedt, Konsulent
telefon: 38 66 56 65
e-mail: lise.celine.hoegstedt@regionh.dklise.celine.hoegstedt@regionh.dk  
• Historiske redegørelser
• Kortlægning på Vidensniveau 1


Lotte Kjær Nielsen, Konsulent
telefon: 38 66 56 56
e-mail: lotte.kjaer.nielsen@regionh.dklotte.kjaer.nielsen@regionh.dk
• Indledende forureningsundersøgelser
• Kortlægning på Vidensniveau 1 og 2​​​
• Afgrænsende undersøgelser


Lotte M. Petersen, Specialkonsulent
telefon: 38 66 56 49
​e-mail: lmp@regionh.dk lmp@regionh.dk
• Private projekter: forureningsundersøgelser, kortlægning - og oprensninger
• Byggeri og gravearbejde på forurenede grunde
• Miljødata​​​​​


Maria Tropp Hag , Konsulent
telefon: 38 66 5​6 27​
e-mail: hag@regionh.dk hag@regionh.dk
• Private projekter: forureningsundersøgelser, kortlægning - og oprensninger
• Byggeri og gravearbejde på forurenede grunde
• Udvikling


Mariam Wahid, Chefkonsulent
telefon: 38 66 56 12​
e-mail: mw@regionh.dk ​​  
• Boligundersøgelser
• Afværgeforanstaltninger


Marianna Engberg Pedersen, Specialkonsulent
telefon: 38 66 56 23
e-mail: marianna.engberg.pedersen@regionh.dk​​
•IT og miljødata


Marina Horneman, Konsulent
telefon: 38 66 55 77
e-mail: marina.horneman@regionh.dk marina.horneman@regionh.dk
• Historisk redegørelse
• Indledende forureningsundersøgelser
• Kortlægning på Vidensniveau 1 og 2


Martin Wejersøe Søndergaard, Konsulent
telefon: 38 66 55 24 
e-mail: martin.wejersoee.soendergaard@regionh.dk martin.wejersoee.soendergaard@regionh.dk
• Indledende kortlægning
• Projekt: Optimering af sagsgangen
• Indledende boligundersøgelser
• Videregående boligundersøgelser


Mette Dahl, Seniorkonsulent
telefon: 38 66 56 41
e-mail: md@regionh.dk md@regionh.dk
• V1-kortlægning
• Datavask
• Indsatsplaner
• Arbejdsmmiljø
​​​

Mette Munk, Konsulent
telefon: 38 66 56 25​
e-mail: mm@regionh.dk mette.munk.hansen@regionh.dk
• Afgrænsende forureningsundersøgelser
• Private forureningsundersøgelser og -oprensninger​​


Mette Simonsen, Specialkonsulent
telefon: 38 66 56 54, mobil: 20 59 11 38
e-mail:  mette.simonsen.02@regionh.dk
• Råstofplanlægning
• Miljøvurdering


Mia Rosman, Specialkonsulent
telefon: 38 66 56 40 / 20 30 09 45
e-mail: mia@regionh.dk
• Grundvandsovervågning    


Mie B. Sørensen, Konsulent, Orlov 
​​​​

Mie Lausten, Chefkonsulent , Jurist​
telefon: 38 66 56 04
e-mail: mie.lausten@regionh.dk mie.laustsen@regionh.dk
• Sikring af og bistand til den juridisk faglige og formidlingsmæssige kvalitet i sagsbehandlingen og afgørelser mv. efter Jordforureningsloven og Råstofloven samt koordinering med de øvrige regioner, VMR og Miljøministeriet på det miljøretlige og offentligretlige område
• Bidrage til interne og eksterne arbejdsgrupper og øvrigt arbejde vedrørende ny regulering samt det centraladministrative arbejde og samarbejdet med Danske regioner, VMR mv. på det miljø- og offentligretlige område
• Tovholder på verserende klagesager og retssager samt sager fsva. juridisk indhold til regionsråd og udvalg
• Ansvarlig for juridisk undervisning for at sikre den juridiske kvalitet og CRUs forhold til omverdenen fsva. Jordforureningsloven, Råstofloven og sagsbehandling i øvrigt


Mikkel Ankerstjerne Dalgaard, Konsulent
telefon: 38 66 56 88
e-mail: mikkel.dalgaard@regionh.dk  
• Afgrænsende forureningsundersøgelser
• Drift og revurdering af afværgeanlæg


Minakshi Dhanda, Konsulent
telefon: 38 66 56 17
e-mail: minakshi.dhanda@regionh.dk
• Afgrænsende forureningsundersøgelser
• Afværge- og oprensninger
• Grundvandsovervågning    


Nancy Hamburger, Konsulent
telefon: 38 66 56 39 / 51 22 98 46
e-mail: nancy.hamburger@regionh.dk ​​
• Afgrænsende forureningsundersøgelser
• Udvikling


Nete Pilemand, Specialkonsulent
telefon: 38 66 55 02
e-mail: nete.pilemand@regionh.dk nete.pilemand@regionh.dk
Energi og omstilling til vedvarende energi
Strategisk planlægning og udvikling
• Energi- og Ressourceeffektivitet


Niels Døssing Overheu, Specialkonsulent
telefon: 38 66 55 63
e-mail: niels.doessing.overheu@regionh.dk ​​
• Drift og revurdering af afværgeanlæg
• Teknologiudvikling
• Forurenede testgrunde


Nikolaj Thyssen Dam, Konsulent
telefon: 38 66 56 80
e-mail: nikolaj.dam@regionh.dk
• Råstofplanlægning
• Råstofsagsbehandling
•​ Webredaktør

​​​
Nina Tuxen, Chefkonsulent
telefon: 38 66 55 97
e-mail: nina.tuxen@regionh.dk
• Udvikling af nye teknologier til undersøgelser og afværge af forurenet jord- og grundvand 
• Videregående undersøgelser af jord- og grundvandsforurening
• Samarbejde med private firmaer og forskere
• Fundraising


Peder Johansen, Chefkonsulent
telefon: 38 66 56 31 / 20 29 58 96
e-mail: peder.johansen@regionh.dk​  
• Afgrænsende undersøgelser
• Afværgeforanstaltninger


Pernille Kernel,
Specialkonsulent
mobil: 51 40 77 06
e-mail: pernille.kern.kernel@regionh.dk
• Cirkulær økonomi
• Grøn omstilling
• Affald og ressourcer 
• FNs verdensmål
• RUS
​​​​​

Rikke Vinten Howitz, Specialkonsulent
telefon: 38 66 56 79 / 24 64 52 39
e-mail: rikke.vinten.howitz@regionh.dk
• Indledende forureningsundersøgelser
• Kortlægning på Vidensniveau 1 og 2
​​​

Rebekka Rask Kyndesen, Specialkonsulent
telefon: 38 66 55 84
e-mail: rebekka.rask.kyndesen@regionh.dk
• Private projekter: forureningsundersøgelser, kortlægning - og oprensninger
• Byggeri og gravearbejde på forurenede grunde​​​​
• Indledende og afgrænsende boligundersøgelser
• Værditabsordningen


Sascha C. B. Haun​, Konsulent
telefon: 38 66 55 75, mobil: 51 40 77 41
e-mail: sascha.christina.buus.haun@regionh.dk
• Kortlægning på Vidensniveau 1
• Kortlægning på Vidensniveau 2


Simon Haugaard, Konsulent
telefon: 38 66 56 05
e-mail: simon.haugaard@regionh.dk
• Private projekter: forureningsundersøgelser, kortlægning - og oprensninger
• Byggeri og gravearbejde på forurenede grunde
​​​

Sisse Korsgaard, Specialk
onsulent, Orlov 
​​

Sine Thorling Sørensen, Konsulent
telefon: 38 66 56 06​​
e-mail: sine.thorling.soerensen@regionh.dk
• ​Indledende og afgrænsende forureningsundersøgelser
• Udviklingsprojekter


Thomas Imbert Holst Villumsen, Ko​nsulent
te​lefon: 38 66 56 58 / 24 64 41 56
​e-mail: thomas.imbert.villumsen@regionh.dk
• Kortlægning på Vidensniveau 1 og 2
• Historiske redegørelser
• Indledende forureningsundersøgelser


Thor Mortensen, Konsulent
mobil: 29 77 91 04
e-mail: thor.mortensen@regionh.dk thor.mortensen@regionh.dk thor.mortensen@regionh.dk
•​ Udvalgssekretær for Vækstforum
• Vækstforum og Strukturfonde
• Evaluering og effektmåling
​​​

Troels Lytt Jensen, Konsulent
telefon: 38​ 66 56 67
e-mail: troels.lytt.jensen@regionh.dk
• Indledende forureningsundersøgelser
• Kortlægning på Vidensniveau 2
• Afgrænsende undersøgelser        

Studentermedhjælper


Akashi Takakura

e-mail: akashi.takakura@regionh.dk
• Besvarelse af ejendomsforespørgsler om jordforurening
• Diverse journalisering  

 
 
 
 
 
 
 
 
Redaktør