Miljø

Kontaktinformationer på ansatte i enheden Miljø.

Hvem er vi

Vi er indgang til Region Hovedstaden i spørgsmål omkring Kortlægning og undersøgelse af jordforurening, Samarbejde med kommuner om byggeri på forurenede grunde, Oprensning af jord- og grundvandsforurening samt innovation og udvikling af nye metoder, Grøn drift og udvikling på hospitaler, Klimatilpasning, Energiomstilling, Cirkulær økonomi og ressourceeffektivitet samt Råstoftilladelser og råstofplanlægning samt dispensation for deponering af jord i råstofgrave.

Ansatte i Miljø


Carsten Bagge Jensen​​, Enhedschef
telefon: 38 66 56 10 / 24 79 02 16
Send en e-mail til Carsten (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)


Gitte Ellehave Schultz, Enhedschef
mobil: 29 99 79 09
Send en e-mail til Gitte (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)


Gitte Larsen, Enhedschef
telefon: 38 66 56 02 / 20 31 46 57
Send en e-mail til Gitte (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)


Tina Pedersen, Sektionschef

mobil: 29 77 95 61
Send en e-mail til Tina (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

  
Allan Køtter, Specialkonsulent
telefon: 38 66 56 51 / 51 44 52 72
Send en e-mail til Allan (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)  
• Databaser
• Dataanalyse
• Informatik og GIS-systemer
• Digitalisering


Ann Pernille Holm, Specialkonsulent
telefon: 38 66 56 30 / 21 60 51 07 
Send en e-mail til Ann (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Private projekter: forueningsundersøgelser, kortlægning - og oprensninger
• Byggeri og gravearbejde på forurenede grunde
• Historiske redegørelser
• Kortlægning på vidensniveau 1


Anna Toft, Specialkonsulent ​
telefon: 38 66 56 28 / 24 41 52 16
Send en e-mail til Anna (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Afgrænsende forureningsundersøgelser
• Afværge- og oprensninger​


Anne Bruun Jensen, Specialkonsulent
telefon: 38 66 55 73 / 24 64 49 99
Send en e-mail til Anne (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Private projekter: forureningsundersøgelser, kortlægning - og oprensninger
• Byggeri og gravearbejde på forurenede grunde
• Risikovurdering af forurening i forhold til overfladevand


Anne Lykkesborg Hansen
​, Kons​ulent
telefon: 38 66 56 93, mobil: 24 64 42 61
Send en e-mail til Anne (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Private projekter: forureningsundersøgelser, kortlægning - og oprensninger
• Byggeri og gravearbejde på forurenede grunde


Anne Margrethe Sivertsen, Specialkonsulent
telefon: 38 66 56 44 / 51 22 51 86
Send en e-mail til Anne (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Videregående undersøgelser
• Afværge   


Anne Marie Fabricius,
Specialkonsulent
​telefon: 38 66 56 ​57
Send en e-mail til Anne (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Private projekter: forureningsundersøgelser, kortlægning - og oprensninger
• Byggeri og gravearbejde på forurenede grunde
• Indledende forureningsundersøgelser


Anne Vibe Termandsen, Specialkonsulent
telefon: 38 66 55 72 / 20 52 88 84
Send en e-mail til Anne (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)


Annette Gundog Ferslev, Chefkonsulent
telefon: 38 66 56 11 / 24 64 45 04 
Send en e-mail til Annette (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Private projekter: forureningsundersøgelser kortlægning - og oprensninger
• Byggeri og gravearbejde på forurenede grunde


Annie Wejhe Simonsen,
Konsulent​
telefon: 38 66 55 42 / 24 64 44 97
Send en e-mail til Annie (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Kvalitetsledelse
• Indledende forureningsundersøgelser
• Kortlægning på Vidensniveau 1 og 2​​​​​


Birgitte Meidahl Petersen, Konsulent
telefon: 38 66 56 81, mobil: 23 34 59 84
Send en e-mail til Birgitte (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)


Bjarne Larsen, Håndværker
mobil: 40 14 45 88
Send en e-mail til Bjarne (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)   
• Drift af afværgeanlæg


Bolette Jensen, Konsulent
mobil: 51 23 22 45
Send en e-mail til Bolette (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)


Camilla Blankholm, Konsulent
telefon: 38 66 56 70 / 24 64 42 96
Send en e-mail til Camilla (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)camilla.blankholm@regionh.dk 
• Kvalitetsledelse


Carl Titus Carlsson, Konsulent
telefon: 38 66 55 71 / 51 22 46 51
Send en e-mail til Carl (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)


Cecilie Amtorp, Konsulent
telefon: 38 66 55 64
Send en e-mail til Cecilie (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Kortlægning på Vidensniveau 1 og 2
• Historiske redegørelser​​​
• Indledende forureningsundersøgelser
• Afgrænsende forureningsundersøgelse


Christoffer Alsted Nielsen, Specialkonsulent
telefon: 38 66 56 21 / 30 70 59 58
Send en e-mail til Christoffer (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Kortlægning af råstoffer
• Sagsbehandling af råstofansøgninger
• Tilsyn med råstofgrave


Christina Dahl, Konsulent, Orlov


Ditte Vesterager Christensen, Specialkonsulent
mobil: 29 99 79 43
Send en e-mail til Ditte (Undlad af sende følsomme og fortrolige oplysninger)


Dorte S. Jakobsen, Specialkonsulent
telefon: 38 66 56 22 / 24 64 43 13
Send en e-mail til Dorte (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Indledende forureningsundersøgelser
• Afgrænsende undersøgelser
• Kortlægning på Vidensniveau 2​​​​​​


Elisabeth Venov Scrøder, Konsulent
telefon: 38 66 55 76 / 24 64 42 89
Send en e-mail til Elisabeth (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Historiske redegørelser og V1-kortlægning
• Private forureningsundersøgelser og -oprensninger
• Byggeri og gravearbejde på forurenede grunde
• Workzone, journalisering og brevskabeloner


Emilie Rønde Nielsen, Konsulent
mobil: 20 59 88 66
Send en e-mail til Emilie (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• FN's verdensmål
• Cirkulær økonomi
• Klimatilpasning


Erik Krogh Lauritzen
Send en e-mail til Erik (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• EU Projekt CityloopsFlemming Vormbak, Konsulent
telefon: 38 66 56 32 / 40 20 37 68
Send en e-mail til Flemming (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Drift af afværgeanlæg
• Grundvand
• LER kontakt


Gunver Heidemann Olsgaard​, Chefkonsulent
telefon: 38 66 56 37 / 21 58 55 56
Send en e-mail til Gunver (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Strategiudvikling jord og grundvand
• Klimatilpasning


H​​anne Jørgensen, Ko​nsulent
telefon: 38 66 55 60​
Send en e-mail til Hanne (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Byggeri og gravearbejde på forurenede grunde
• Private forureningsundersøgelser - og oprensninger
• Indledende forureningsundersøgelser ​


Hanne Kristensen, Chefkonsulent
telefon: 38 66 56 19
Send en e-mail til Hanne (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Grundvandsovervågning
• Oprensninger
• Afgrænsende forureningsundersøgelser


Helena Hansen, Konsulent
telefon: 38 66 56 13
Send en e-mail til Helena (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Indledende forureningsundersøgelser og kortlægning af forurenede grunde
• Afgrænsende indeklimaundersøgelser på boliggrunde


Helle Møller Jensen, Konsulent
telefon: 38 66 56 61
Send en e-mail til Helle (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• ​Boligundersøgelser
• Indeklimaundersøgelser
• Monitering
• Overfladevand


Helle Overgaard, Specialkonsulent
telefon: 38 66 56 77
Send en e-mail til Helle (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Afgrænsende forureningsundersøgelser
• Risiko for overfladevand


Henrik Østergaard, Chefkonsulent
telefon: 38 66 56 29
Send en e-mail til Henrik (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Afværge og oprensninger
• Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse​    


Henriette Kerrn-Jespersen, Specialkonsulent
telefon: 38 66 56 14    
Send en e-mail til Henriette (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Afværge og oprensninger
• Udvikling


Henriette Hjort Kristensen, Specialkonsulent
telefon: 38 66 56 80 / 20 52 88 83
Send en e-mail til Henriette (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)


Jan Sjørup, Chefkonsulent  
telefon: 38 66 56 78 / 51 44 52 66
Send en e-mail til Jan (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)​​
• Miljødata
• Drift af afværgeanlæg


Jannick Kolbjørn Jensen, Konsulent
telefon: 38 66 56 71
Send en e-mail til Jannick (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Historiske redegørelser
• Indledende forureningsundersøgelser
• Kortlægning på Vidensniveau 1 og 2​​​​
• Risikovurdering overfor overfladevand


Jeanette Ol​​sen, Chefkonsulent
telefon: 38 66 56 08
Send en e-mail til Jeanette (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Kommunikation​​
• Strategisk planlægning og udvikling


Jens Christian Storgaard, Specialkonsulent
telefon: 38 66 56 69
Send en e-mail til Jens (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Råstoffer
• Kortlægning af råstoffer


Jens Lind Gregers​en, Chefkonsulent
mobil: 24 97 38 88
Send en e-mail til Jens (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Tilladelser til råstofindvinding
• Deponering af jord i råstofgrave, dispensationer mv.
• Sekundære råstoffer og genanvendelse
• Cirkulær økonomi


Joachim Krøyer Mahrt, Specialkonsulent
telefon: 38 66 56 18
Send en e-mail til Joachim (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• IT og miljødata


John Flyvbjerg, Chefkonsulent
telefon: 38 66 56 59 / 24 79 02 19
Send en e-mail til John (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Strategisk planlægning
• Udvikling


Jonas Prehn, Specialkonsulent
telefon: 38 66 56 62 / 23 11 35 90
Send en e-mail til Jonas (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)Julie Dohn, Konsulent, Orlov


Julie Kirk Elbrønd, Konsulent
telefon: 38 66 56 63 / 20 59 94 58
Send en e-mail til Julie (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Private projekter: forureningsundersøgelser, kortlægning - og oprensninger
• Byggeri og gravearbejde på forurenede grunde


Karina Messerschmidt, Konsulent
telefon: 38 66 55 98 / 24 64 44 72
Send en e-mail til Karina (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Private projekter: forureningsundersøgelser, kortlægning - og oprensninger
• Byggeri og gravearbejde på forurenede grunde


Katerina Hantzi, Specialkonsulent
telefon: 38 66 56 82
Send en e-mail til Katerina (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Afværge- og oprensninger
• Vandplanlægning


Katja S. Grunnet​, Konsulent
telefon: 38 66 56 73
Send en e-mail til Katja (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Afgrænsende forureningsundersøgelser


Kim Larsen, Specialarbejder
mobil: 20 33 47 22
Send en e-mail til Kim (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Driftansvarlig
• Grundvand
• Drift af afværgeanlæg


Kim Sørensen, Chefkonsulent
telefon: 38 66 56 64
Send en e-mail til Kim (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Afgrænsende forureningsundersøgelser


Kristine Vik Kleffel, Chefkonsulent
mobil: 51 44 52 44
Send en e-mail til Kristine (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Strategisk planlægning og udvikling
• Klimatilpasning
• Fundraising


Kresten Aarøe, Konsulent
telefon: 38 66 59 49 / 24 59 09 27
Send en e-mail til Kresten (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)


Lars Grenander Hermansen, Seniorkonsulent
telefon: 38 66 56 34 / 23 34 66 52
Send en e-mail til Lars (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Drift af afværgeanlæg​


Lene Sarah Erlandsen Hansen, Konsulent
telefon: 38 66 56 72
Send en e-mail til Lene (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Historiske redegørelser
• Indledende forureningsundersøgelser
• Kortlægning på Vidensniveau 1 og 2​​​​


Line S. Nielsen, Konsulent
telefon: 38 66 56 66​ / 26 64 44 02
Send en e-mail til Line (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Råstoffer


Lisbeth Hansen​, Specialkonsulent
telefon: 38 66 56 24​
Send en e-mail til Lisbeth (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
​• Drift af afværgeanlæg
• Monitering


Lise Celine Høgstedt, Konsulent, Orlov


Lotte Kjær Nielsen, Konsulent
telefon: 38 66 56 56
Send en e-mail til Lotte (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Indledende forureningsundersøgelser
• Kortlægning på Vidensniveau 1 og 2​​​
• Afgrænsende undersøgelser


Lotte M. Petersen, Specialkonsulent
telefon: 38 66 56 49
Send en e-mail til Lotte (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Private projekter: forureningsundersøgelser, kortlægning - og oprensninger
• Byggeri og gravearbejde på forurenede grunde
• Miljødata​​​​​


Mads Radsted, Specialkonsulent
telefon: 38 66 56 68 / 20 52 88 46
Send en e-mail til Mads (undlad at send efølsomme og personlige oplysninger)


Maria Tropp Hag , Konsulent
telefon: 38 66 5​6 27​
Send en e-mail til Maria (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Private projekter: forureningsundersøgelser, kortlægning - og oprensninger
• Byggeri og gravearbejde på forurenede grunde
• Udvikling


Mariam Wahid, Chefkonsulent
telefon: 38 66 56 12​
Send en e-mail til Mariam (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Boligundersøgelser
• Afværgeforanstaltninger


Marianna Engberg Pedersen, Specialkonsulent
telefon: 38 66 56 23
Send en e-mail til Marianna (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• IT og miljødata


Marina Horneman, Konsulent
telefon: 38 66 55 77
Send en e-mail til Marina (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Historisk redegørelse
• Indledende forureningsundersøgelser
• Kortlægning på Vidensniveau 1 og 2


Martin Wejersøe Søndergaard, Konsulent
telefon: 38 66 55 24 
Send en e-mail til Martin (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Indledende kortlægning
• Projekt: Optimering af sagsgangen
• Indledende boligundersøgelser
• Videregående boligundersøgelser


Mette Dahl, Seniorkonsulent
telefon: 38 66 56 41
Send en e-mail til Mette (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• V1-kortlægning
• Datavask
• Indsatsplaner
• Arbejdsmiljø
​​​

Mette Munk, Konsulent
telefon: 38 66 56 25​
Send en e-mail til Mette (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Afgrænsende forureningsundersøgelser
• Private forureningsundersøgelser og -oprensninger​​


Mette Simonsen, Specialkonsulent
telefon: 38 66 56 54 / 20 59 11 38
Send en e-mail til Mette (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Råstofplanlægning
• Miljøvurdering


Mia Rosman, Specialkonsulent
telefon: 38 66 56 40 / 20 30 09 45
Send en e-mail til Mia (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Grundvandsovervågning    


Mie B. Sørensen, Konsulent
telefon: 38 66 56 76
Send en e-mail til Mie (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
​​​​

Mie Lausten, Chefkonsulent , Jurist​

telefon: 38 66 56 04
Send en e-mail til Mie (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Fagligt ansvarlig for miljødata


Mikkel Ankerstjerne Dalgaard, Konsulent
telefon: 38 66 56 88
Send en e-mail til Mikkel (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Afgrænsende forureningsundersøgelser
• Drift og revurdering af afværgeanlæg


Minakshi Dhanda, Konsulent
telefon: 38 66 56 17
Send en e-mail til Minakshi (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Afgrænsende forureningsundersøgelser
• Afværge- og oprensninger
• Grundvandsovervågning    


Nadja Diana Karling, Konsulent
telefon: 38 66 56 35 / 40 31 54 35
Send en e-mail til Nadja (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)


Nancy Hamburger, Konsulent
telefon: 38 66 56 39 / 51 22 98 46
Send en e-mail til Nancy (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Afgrænsende forureningsundersøgelser
• Udvikling


Nete Pilemand, Specialkonsulent
telefon: 38 66 55 02
Send en e-mail til Nete (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
Energi og omstilling til vedvarende energi
Strategisk planlægning og udvikling
• Energi- og Ressourceeffektivitet


Niels Døssing Overheu, Specialkonsulent
telefon: 38 66 55 63
Send en e-mail til Niels (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Drift og revurdering af afværgeanlæg
• Teknologiudvikling
• Forurenede testgrunde

​​​
Nina Tuxen, Chefkonsulent
telefon: 38 66 55 97
Send en e-mail til Nina (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Udvikling af nye teknologier til undersøgelser og afværge af forurenet jord- og grundvand 
• Videregående undersøgelser af jord- og grundvandsforurening
• Samarbejde med private firmaer og forskere
• Fundraising


Peder Johansen, Chefkonsulent
telefon: 38 66 56 31 / 20 29 58 96
Send en e-mail til Peder (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Afgrænsende undersøgelser
• Afværgeforanstaltninger


Pernille Kernel, Specialkonsulent
mobil: 51 40 77 06
Send en e-mail til Pernille (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Cirkulær økonomi
• Grøn omstilling
• Affald og ressourcer 
• FNs verdensmål
• RUS
​​​​​

Rikke Vinten Howitz, Chefkonsulent
telefon: 38 66 56 79 / 24 64 52 39
Send en e-mail til Rikke (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Indledende forureningsundersøgelser
• Kortlægning på Vidensniveau 1 og 2


Rasmus Nielsen, Konsulent
mobil: 92 43 45 62
Send en e-mail til Rasmus (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysinger)Rebekka Rask Kyndesen, Specialkonsulent
telefon: 38 66 55 84
Send en e-mail til Rebekka (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Private projekter: forureningsundersøgelser, kortlægning - og oprensninger
• Byggeri og gravearbejde på forurenede grunde​​​​
• Indledende og afgrænsende boligundersøgelser
• Værditabsordningen


Sascha C. B. Haun​, Konsulent
telefon: 38 66 55 75 / 51 40 77 41
Send en e-mail til Sascha (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Kortlægning på Vidensniveau 1
• Kortlægning på Vidensniveau 2


Silja Jónsdóttir,  Specialkonsulent
telefon: 38 66 55 69 / 51 55 88 14
Send en e-mail til Silja (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysinger)


Simon Haugaard, Konsulent, Orlov
​​

Sine Thorling Sørensen, Konsulent
telefon: 38 66 56 06​​
Send en e-mail til Sine (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• ​Indledende og afgrænsende forureningsundersøgelser
• Udviklingsprojekter


Thomas Imbert Holst Villumsen, Ko​nsulent
te​lefon: 38 66 56 58 / 24 64 41 56
Send en e-mail til Thomas (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Kortlægning på Vidensniveau 1 og 2
• Historiske redegørelser
• Indledende forureningsundersøgelser


Thor Mortensen, Konsulent
mobil: 29 77 91 04
Send en e-mail til Thor (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
•​ Udvalgssekretær for Vækstforum
• Vækstforum og Strukturfonde
• Evaluering og effektmåling
​​​

Troels Lytt Jensen, Konsulent
telefon: 38​ 66 56 67
Send en e-mail til Troels (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Indledende forureningsundersøgelser
• Kortlægning på Vidensniveau 2
• Afgrænsende undersøgelser    
   

 
Vinni Rønde, Konsulent
telefon: 38 66 56 53 / 20 51 01 56
Send en e-mail til Vinni (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)

Studentermedhjælper


Akashi Takakura

Send en e-mail til Akashi (undlad at sende følsomme og fortrolige oplysninger)
• Besvarelse af ejendomsforespørgsler om jordforurening
• Diverse journalisering  

Redaktør