Sekretariatet i Center for Regional Udvikling

Vi arbejder i enheden Sekretariatet med udvikling og administration af Center for Regional Udvikling

​​​​

Hvem er vi

Vi yder politisk betjening, sidder med økonomi, ITadministration, webkommunikation og strategisk udvikling.

Ansatte i Sekretariatet


Annemette Hammer, Sekretariatschef
mobil: 29 66 26 01
e-mail: annemette.hammer@regionh.dk


Rasmus Kampff, Sektionschef
mobil: 40 85 58 07
e-mail: rasmus.kampff@regionh.dk


Anette Prilow, Chefkonsulent
mobil: 60 91 54 43
e-mail: anette.prilow@regionh.dk anette.prilow@regionh.dk
• Teamet for strategisk udvikling og internationlisering
• Udvikling af Greater Copenhagen samarbejdet

Ebbe Mosbæk Rasmussen, Chefkonsulent
telefon: 38 66 55 31 / 20 56 12 53
e-mail: ebra@regionh.dk ebra@regionh.dk
• Internationalisering
• Strategisk  udvikling 
• EU Interreg-programmet
• Kina-samarbejde


Hait M. Barki,
Specialkonsulent
mobil: 30 32 77 12
e-mail: hait.m.barki@regionh.dk hait.m.barki@regionh.dk
• Udvikling af Greater Copenhagen samarbejdet

   
Ida Schwaner Bergholt,  Konsulent
mobil: 21 33 24 49
e-mail: ida.schwaner.bergholt@regionh.dk
• Politisk betjening
• Udvalgssekretær for trafikudvalget

 
Jan Dons Bjerre, Specialkonsulent
telefon: 38 66 55 25 / 61 26 90 31
e-mail: jan.dons.bjerre@regionh.dk   
• Driftsbudget
• Lønbudget
• Tilsagn
• VTO regnskab


Jens Nordahn, Specialkonsulent
telefon: 38 66 55 20 / 51 18 42 39
e-mail: jens.nordahn@regionh.dk   jens.nordahn@regionh.dk
• Økonomi


Julie Bach
, Specialist
mobil: 51 81 25 82
e-mail: julie.bach@regionh.dk julie.bach@regionh.dk
• Aktindsigter på jordforureningsområdet
• Webredaktør 


Katrine Hagenbæk, Specialkonsulent
mobil: 40 91 27 10
e-mail: katrine.hagenbaek@regionh.dk
• PA for direktør, Diana Arsovic Nielsen
• Direktionskonsulent, herunder direktionsbetjening af den samlede centerledelse  
• Organisationsudvikling i CRU


Karin Jørgensen, Chefkonsulent
mobil: 40 31 72 69
e-mail: karin.jorgensen@regionh.dk
• Organisationsudvikling
• Kompetenceudvikling


Kirsten Klint Asserhave, Konsulent
telefon: 38 66 56 47
e-mail: kka@regionh.dk
• HR
• Centerfælles intro til nye medarbejdere
• Kontaktsekretær for enheden Miljø
• Koordinering af dagsorden til centerledelsesmøder


Lene Jermiin, Chefkonsulent
mobil: 21 12 69​ 41
e-mail: lene.jermiin@regionh.dk  lene.jermiin@regionh.dk
• Strategisk udvikling, herunder den regionale udviklingsstrategi


Louise Højmark Thomsen, Specialist
telefon: 38 55 56 83 / 29 77 91 79
e-mail:  louise.hoejmark.thomsen@regionh.dk  
• Aktindsigter på jordforureningsområdet
• HR
• Kontaktsekretær for enheden Sundhedsforskning og Innovation


Maria Mikkelsen, Specialkonsulent
telefon: 38 66 55 16 / 30 30 96 42
e-mail: maria.mikkelsen.01@regionh.dkmaria.mikkelsen@regionh.dk


Maria Trantel, Specialist
mobil: 23 28 40 53
e-mail: maria.trantel@regionh.dk
• Direktionsbetjening
• It-indkøb
• Brugeradministration
  

Mette Naidas, Specialist​
mobil: 23 48 18 01
e-mail:  mette.naidas@regionh.dk   
• Sekretær for enhedens chefer
• Fælles administrative indkøb
• Elevansvarlig
• Driftsmålstyring


 

Morten Müller Larsen, Specialkonsulent
mobil: 51 15 49 58
e-mail: morten.larsen@regionh.dk
• Greater Copenhagen
• Internationalisering
• Strategiudvikling 


Pernille Schou Petersen, Konsulent
mobil: 51 44 49 37
e-mail: pernille.schou.petersen@regionh.dk
• Politisk betjening
• Udvalgssekretær for erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget


Rune W. Lehmann, Assistent
telefon: 38 66 56 07
e-mail: rune.lehmann@regionh.dk
• Workzone superbruger
• Journalisering
• Rejsekort- og taxabonhåndtering
• Fordeling af post samt oprettelse af emailadresser på printerne


Sif Madsen, Specialist
telefon: 38 66 56 50
e-mail: sif.madsen@regionh.dk   
• Workzone superbruger
• Tinglysning
• Kontaktsekretær for enheden Miljø
• Kvalitetsledelse / VIP

   
Thine Kær, Kontorelev
Udlånt til CHR

 
Copenhagen EU-Office

En forening og  et samarbejde mellem Region Hovedstaden, de 29 kommuner i regionen, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business School.

Adresse: Rue du Luxembourg 3 - B-1000 Bruxelles
Hjemmeside: www.cphoffice.eu 
Hovedpostkasse e-mail: info@cphoffice.eu 


Birgitte Wederking, Head of Office, Copenhagen EU Office
telefon: 45 11 02 97, mobil: + 32 472 27 91 93
e-mail: bw@cphoffice.eu   


Anne Meidahl Petersen, EU-chefkonsulent
telefon: 45 11 02 95, mobil: + 32 476 89 83 44
e-mail: amp@cphoffice.eu
• Forskningspolitik / Medicine, health care technologies and health promotion


Christina Teik Christensen, EU-specialkonsulent
telefon: 38 66 55 92, mobil: +32 471 807 508
e-mail: christina.teik.christensen@regionh.dk / ctc@cphoffice.eu 
• Forskning og innovation (Sundhed)
• International fundraising og interessevaretagelse
• International projektudvikling
• International kompetenceudvikling
• Bestyrelsesbetjening


Simon HorsholtEU-konsulent
telefon: 38 66 55 89, mobil:  +32 477 79 03 01
• Klima, miljø og ressourceeffektivitet


Xenia LauritsenEU-konsulent
telefon: 38 66 55 93, mobil: +32 485 98 36 06
Skype: xenia.lauritsen1
 • Sundhed

  
Ida Heebøll, EU-specialkonsulent
telefon: 45 11 02 96, mobil: +32 476 89 83 29
e-mail: ih@cphoffice.eu
• Forskningspolitik / Klima og bioøkonomi samt SSH

Stine ResenEU-konsulent
telefon: 38 66 55 85
• DigitalLone Wraae, Office Manager
telefon: 38 66 55 94, mobil: + 32 473 13 06 87
e-mail: lw@cphoffice.eu
• Økonomi og administration 


Mette Buskjær Rasmussen, EU-specialkonsulent, Orlov


Rasmus Mørk, EU-chefkonsulent
telefon: 38 66 55 91, mobil: + 32 477 95 87 28
e-mail: ram@cphoffice.eu   
• Innovation i virksomheder og CopenVirk


Redaktør