Forskningscentret for Forebyggelse og Sundhed (FCFS)

Enheden ledes af konstitueret enhedschef Allan Linneberg 

Enheden er en forskningsinstitution, som beskæftiger sig med forskning inden for epidemiologi og folkesundhed. Forskningen omfatter dels egne projekter og dels en række større nationale og internationale samarbejder. Enheden er knyttet til Københavns Universitet ved tre kliniske professorater, fire eksterne lektorater samt funktionen som leder af den nationale forskerskole i folkesundhedsvidenskab. Enheden er desuden tilknyttet Aalborg Universitet med et adjungeret professorat.

Enheden er organiseret med tre forskningssektioner (epidemiologi, klinisk epidemiologi samt forebyggelse og sundhedsfremme) med hver deres forskningsleder, en statistikergruppe, en datagruppe, et sekretariat og en afdeling for befolkningsundersøgelser. Enheden har en rådgivende funktion i forebyggelsesspørgsmål.

Allan Linneberg

Konst. enhedschef for Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed
Tlf.: 3863 3255
Email: allan.linneberg@regionh.dk 
 


Redaktør