Praksisaftaler

Se kontaktinformationen for Enhed for Praksisaftaler

Enheden ledes af enhedschef Bettina Skovgaard.

Enheden forbereder sager til behandling i samarbejdsudvalg på seks overenskomstområder: Almen lægehjælp, speciallægehjælp,  fysioterapi, kiropraktik, fodterapi og psykologhjælp. Samarbejdsudvalgene er paritetisk sammensat af regionsrådspolitikere, kommunalpolitikere og praksissektorens brancheorganisationer, herunder bl.a. Praktiserende Lægers Organisation, Foreningen af Speciallæger mv.
 
Derudover varetager enheden følgende opgaver:

  • Kontrol (kontrolstatistikker og controlling) i forhold til de sundhedsprofessionelle, der praktiserer under landsoverenskomsterne
  • Fortolkning af landsoverenskomsterne
  • Forhandling af aftaler
  • Ernæringspræparater
  • Høreapparatområdet

Bettina Skovgaard

Enhedschef for Praksisaftaler
Tlf.: 24 94 52 00 
Redaktør