Patientvejledning og Sygehusvalg

Kontaktinformationen for Patientvejledning og Sygehusvalg

Enheden ledes af enhedschef Jens Kristian Kragholm

Enheden yder service for regionens virksomheder/hospitaler og patienter, primært bestående i vejledning og rådgivning.

Vejledningen og rådgivningen har til hensigt at sikre:

  • At patienter kender deres muligheder/rettigheder i forbindelse med behov for undersøgelse og behandling i sundhedsvæsnet
  • At hospitalerne opfylder deres forpligtelser og implementere ændringer i lovgivningen
  • At sikre hensigtsmæssige patientforløb
  • At forebygge klager og utilsigtede hændelser
  • At skabe og bane vej i systemet for patienten
  • At udnytte regionens egen kapacitet optimalt

Herudover har enheden en vigtig serviceopgave over for private samarbejdspartnere og andre regioners og landes hospitaler i forhold til at sikre korrekt afregning af undersøgelser og behandlinger, som regionens patienter har modtaget på fremmede sygehuse. 

Jens Kristian Kragholm

Enhedschef for Patientvejledning og Sygehusvalg
Tlf.: 3869 7940
Email: Jens.Kristian.Kragholm@regionh.dk


 
Redaktør