Sekretariatet

Se Sekretariatets kontaktinformation

Sekretariatet ledes af sekretariatschef Lise Graae

Sekretariatets opgaver retter sig især mod Center for Sundheds interne organisation, funktion og forretningsgange. Det er sekretariatets opgave, at koordinere og sikre sammenhæng udadtil og mellem enhederne.

Lise Graae                                                             

Sekretariatschef
Tlf. 24 75 32 54
Email: lise.graae@regionh.dk

 


Redaktør