Center for Politik og Kommunikation

Centeret betjener regionsrådet, regionsledelsen og pressen og driver og udvikler en række kommunikationskanaler.