Strategiske indsatsområder (Fokus & Forenkling)

Læs mere om de 5 strategiske indsatsområder, der sammen udgør strategien "Fokus & Forenkling", som Region Hovedstaden arbejder efter.

Ven​tet & Velkommen​

​Patienter og pårørende i Region Hovedstaden skal have en oplevelse af at de er ventet, og at det er patientens situation, der styrer forløbet. De skal også føle sig godt oplyst og klart informerede gennem deres forløb. Samtidig skal de fysiske rammer være behagelige og trygge. Målet er at patienter og pårørende fremover skal være mere tilfredse med mødet med Region Hovedstaden. 
Strategisk beskrivelse af Ventet og Velkommen

​Styrkelse af innovation og forskning​

​Region Hovedstaden vil forbedre rammevilkårene for forskning og innovation. Vi skal sikre at forskning og innovation i regionen understøttes bedst muligt. Region Hovedstaden vil skabe værdi i form af øget vækst og jobskabelse, og at den enkelte patient møder et sundhedsvæsen, der er mere effektivt, og har højere kvalitet.

Den strategiske indsats vil gøre dette via tre konkrete målsætninger: At sikre en fælles styring af forskning og innovation, styrke støttefunktionerne til forskning og innovation samt øge samarbejdet med videninstitutionerne i Region Hovedstaden og hele Greater Copenhagen.

​Bedre behandling med Sundhedsplatformen

Med Sundhedsplatformen har vi samlet en lang række it-systemer i ét. Det vil betyde en lettere og bedre hverdag for både personale og patienter. Vi er i fuld gang med at udrulle Sundhedsplatformen, og i 2017 vil den være i brug på alle hospitaler i Region Hovedstaden.

Derfor fokuserer vi på, hvordan vi sørger for, at platformen understøtter en bedre behandling og en bedre arbejdsdag for medarbejderne. Det handler kort sagt om, hvordan vi kan høste de gevinster, som kan opnås med Sundhedsplatformen. Det gør vi eksempelvis gennem partnerskabet med patienten, hvordan vi deler erfaringer, og hvordan arbejdsgange kan tilpasses til Sundhedsplatformen og omvendt. 

Læs mere om Sundhedsplatformen på Sundhedsplatform.dk

Fremtidens Hospital

Frem til 2025 investerer Region Hovedstaden mere end 17 mia. kr. i nye hospitalsbyggerier. Byggerierne skal bidrage til at realisere Hospitalsplan 2020 ved at skabe fysiske rammer, der gør det muligt at tilbyde den bedste behandling, service og kvalitet for patienterne.

Fremtidens Hospital er ikke bare en ny bygning. Det er også rammen om mere effektive arbejdsgange, bedre logistik og et grønt miljø. Midt i alle forbedringerne er det et styrende element, at patienten er i fokus.  Det sker blandt andet med krav om enestuer til patienterne. 
Det danske sundhedsvæsen er højt specialiseret. Det giver et højt fagligt niveau, men det betyder også, at patienterne ofte bliver udret og behandlet i forskellige enheder. 

Nogle patienter føler sig derfor utrygge, fordi de får en fornemmelse af, at der ikke er tilstrækkelig koordination og overblik over deres forløb. Den udfordring løser Region Hovedstaden gennem arbejde med den strategiske indsats Patientansvarlig læge. Den patientansvarlige læge skal sikre at overgangen mellem forskellige afdelinger, hospitaler og sektorer sker så gnidningsfrit som muligt og minimere chancen for svigt. 


Redaktør