Budget 2017 - Budgetspørgsmål og svar for budgetprocessen

​Her kan du læse de spørgsmål som er stillet af regionsrådsmedlemmer til budgetprocessen for udarbejdelse af budgetforslag 2017-2020.

Som led i den politiske budgetbehandling kan regionsrådets medlemmer stille spørgsmål til budgetprocessen for budget 2017-2020. 

Alle spørgsmål vil blive besvaret og offentliggjort på denne side løbende. 

Tidsperiode for fremsendelse af spørgsmål til administration er: 

9. august til den 25. august 2016 - senest kl. 08.00. ​

​Processen for fremsættelse af spørgsmål og svar:

 • Regionsrådsmedlemmerne fremsender deres budgetspørgsmål
 • Spørgsmål og svar sendes til samtlige medlemmer af regionsrådet
 • Spørgsmål og svar offentliggøres på regionens hjemmeside
 • Spørgsmål og svar besvares løbende og så hurtigt som muligt.

Leder du efter noget specifikt?

Brug din browsers søgefunktion til at søge efter specifikke ord. 
I nyere Microsoft-browsere skal du bruge Ctrl + F. På Mac skal du bruge "æble" + F. 

 

​​​  Nr.​​​ ​  ​ Spørger​​ ​ ​Dato​      
​  ​ Spørgsmål​

​141​Marianne Stendell (A)​​25. august 2016​​Hvad koster en dialysepatient regionen pr. år?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​140​Martin Geertsen (V)​​25. august 2016​Administrationen bedes redegøre for, hvor mange medicinske senge, der samlet set lægges op til at lukke i Administrationens udkast til budget, herunder den samlede besparelser?

Læs sv​ar fra administrati​onen - revideret 8. sep​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​139​Hanne Andersen (A)​​24. august 2016​​I forslagene til besparelserne er der flere steder nævnt, at der skal ske afskedigelse af medarbejdere. Men der nævnes også flere muligheder for hvordan man prøver at undgå at afskedige folk. Ansættelse andre steder i organisationen/omplaceringer, RegionH- ​Match, slette vakante job og mange andre løsninger. 

 1. Hvor mange medarbejdere er vi reelt tvunget (grundet økonomi) til at afskedige? Ikke bare vakante job, eller årsværk, eller omplaceringer.

 2. Hvor mange rigtige mennesker afskediges, som ikke fortsætter et eller andet sted i regionalt regi?

 3. Hvad gør vi for at hjælpe disse mennesker videre i andre job uden for vores regi? ​
Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​138​Hanne Andersen (A)​​24. august 2016​S 45 Glostrup Hospital 
Angående forslag til lukning af 12 medicinske senge på Glostrup Hospital, der hører under Amager og Hvidovre Hospital.
 
 1. Hvor mange medicinske senge er der, i dag, på Glostrup ift. det borgerunderlag, de skal dække? Gerne i procent.

 2. Hvor mange medicinske senge er der, i dag, på henholdsvis Amager og Hvidovre, ift. deres borgerunderlag? Gerne i procent.

 3. Hvad er belægningsprocenten på de tre medicinske afdelinger, hver især? 

 4. Hvordan er den trafikale tilgængelighed, (offentlig transport) fra den yderste del af Glostrup Hospitals "optageområde", til Amager og Hvidovre Hospital, Hvidovre matriklen?  Her tænker jeg på pårørende, som typisk er ældre ægtefæller, der ønsker at besøge deres kære. 
Læs sv​ar fra administrati​onen - revideret 8. sep.​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)​
​137​Hanne Andersen (A)​​24. august 2016​S 223.  Rammebesparelse Evt. Kvalitetsmæssige / servicemæssige konsekvenser
 
Hvilke opgaver tænkes der på, når der står ”ophører med at udføre opgaver”? 

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​136​Hanne Andersen (A)​​24. august 2016​S 222.  Reduktion af Forskningspuljen. 
 
Vil der efter de foreslåede besparelser blive sat penge af fremover, til denne uafhængige Forskningspulje i fremtiden? 

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​135​Hanne Andersen (A)​​24. august 2016​Omlægning af ældrepsykiatrien/reduktion af ældrepsykiatriske sengepladser/lukning af senge på Psykiatrisk Center (PC) Frederiksberg. (En del af HOP 2020 plan, nu HOP 2020). 
S 218. PC Frederiksbergs optageområde forslås betjent af Psykiatrisk Center (PC) København.
 
 1. Hvad er afstanden fra PC Frederiksberg til PC København? 

 2. Hvor langt er der fra "det fjerneste punkt" i PC Frederiksbergs optageområde til PC Frederiksberg i dag? 

 3. Hvor langt er der fra "dette" fjerneste punkt til PC København? 

 4. Hvordan er den trafikale tilgængelighed ift a, b og c?
 Jeg spørger, da jeg mener, det er vigtigt at vide, om pårørende, der typisk er ældre ægtefæller, får væsentligt længere transporttid til at besøge deres kære? 

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​134​Hanne Andersen (A)​​24. august 2016​Omlægning af ældrepsykiatrien/reduktion af ældrepsykiatriske sengepladser/lukning af senge på Psykiatrisk Center (PC) Frederiksberg. (En del af HOP 2020 plan, nu HOP 2020). 

S 218. PC Frederiksbergs optageområde forslås betjent af Psykiatrisk Center København.

 1. Hvad er gennemsnits indlæggelsestiden på begge centre? 

 2. Hvor lang tid, er den længste indlæggelse, der er og har været på begge centre? 

 3. Hvad er belægningsprocenten på de to centre? ​
Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​133​Hanne Andersen (A)​​24. august 2016​I høringssvarene er der en generel "frygt" og bekymring hos det kliniske personale omkring implementering af Sundhedsplatformen.
S 215 2. afsnit. der henvises til "de foreløbige erfaringer fra Gentofte/Herlev"
 
 • Har klinikerne nogen grund til denne bekymring? 
 • Det kan måske være en reel bekymring? 
 • Hvad gøres der for at imødegå denne bekymring! 
Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​132​Hanne Andersen (A)​​24. august 2016​Til den øvrige Psykiatri

S 202 3. afsnit: Da psykiatrien ikke tilføres ressourcer som led i den budgetmæssige omprioritering indebærer det, at der vil være færre ressourcer i de kommende år. 

​Spørgsmål: hvordan skal dette forstås?        

Eller sagt på en anden måde: 

Får psykiatrien ikke del i de midler, der kommer til "nye initiativer", dvs. venter på satspulje-midler? 

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​131
​Hanne Andersen (A)​​24. august 2016​Den Præhospitale Virksomhed

S 378.   Reduktion af Psykiatrisk Akutberedskab med 4 dage om ugen (den tidligere Psykiatrisk udrykningstjeneste) - Mit spørgsmål er derfor: 

 1. ​Forstår jeg dette sådan, at det er den psykiatriambulance, der tidligere har været, med en speciallæge i psykiatri, der nu foreslås reduceret 4 dage om ugen?

 2. I givet fald at det er tilfældet, hvordan sikres det at borgere med psykisk sygdom stadig, når der er behov for indlæggelse, bliver kørt på hospitalet (psykiatri) i en ambulance med sundhedsfagligt personale og ikke som tidligere, hentes af politi i politibiler? 

 3.  Er det ikke tilfældet, ønskes det uddybet, hvad det så er? Vi taler om mennesker med psykisk sygdom og ikke kriminelle. 
Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​130​Hanne Andersen (A)​​24. august 2016​Nordsjællands Hospital
S 186.  Strukturelle besparelser: Reduktion af funktioner i Sundhedshuset i Helsingør, Lukning af skade-sporet:
 
 1. Får dette forslag nogen konsekvenser, på flytning af Sundhuset fra Murergade, til Esrumvej, som RR vedtog at forvaltningen skulle arbejde videre med? 

 2. I givet fald, at forslaget får konsekvenser ønskes disse konsekvenser uddybet! 

 3. Får forslaget nogen konsekvenser for fremtidige Sundhedshuse som regionen er og bliver en del af? ​
Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​129​Sophie Hæstorp Andersen (A)​​25. august 2016​Ift. akutbilen på Bornholm, så ønsker jeg en beskrivelse af den model, der har været tidligere, hvor en anæstesisygeplejerske var tilknyttet akutbilen. 

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​128​Sophie Hæstorp Andersen (A)​​25. august 2016​På fødeområdet foreslås det på Herlev Hospital at overgå fra fødselsforberedelse i små hold af 8-10 gravide til auditorieundervisning. Er dette i overensstemmelse med anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens vejledning for fødeområdet? Hvordan vil Herlev Hospital undgå en social ulighed i sundhed, i hvem der benytter tilbuddet om fødselsforberedelse med auditorieundervisning? ​

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​127​Sophie Hæstorp Andersen (A)​​25. august 2016​Ift. jordemoderklinikkerne i Ishøj Bycenter og Høje Taastrup, så vil jeg gerne vide, om det er muligt at lægge dem sammen enten i Ishøj og Høje Taastrup? Samt, om der i så fald man sammenlægger dem i den ene kommune har direkte busforbindelser mellem de to kommuner? ​

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​126​Sophie Hæstorp Andersen (A)​​25. august 2016​Jordemoderklinikker: Der er i besparelseskataloget foreslået at nedlægge en række jordemoderklinikker. Jeg vil gerne bede om et samlet overblik over vores nuværende jordemoderklinikker, og hvilke der foreslås nedlagt, samt deres nuværende kapacitet. Hvad udgør den samlede besparelse ift. jordemoderklinikker?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​125​Sophie Hæstorp Andersen (A)​​25. august 2016​Blodprøvetagningssteder: Der er i besparelseskataloget foreslået at nedlægge en række blodprøvetagningssteder. Jeg vil gerne bede om et samlet overblik over samtlige af vores nuværende blodprøvetagningssteder, med angivelse af deres fremmøde/antal blodprøvetagninger med angivelse af, hvilke der foreslås nedlagt, og hvilke alternativer, der findes for de borgere der fremover skal have taget blodprøver. Hvad udgør den samlede besparelse ved nedlæggelse af disse blodprøvetagningssteder? 

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​124​Torben Kjær (Ø)​​25. august 2016​Tænkes den foreslåede respirationsklinik i forbindelse med Nordsjællands Hospitals akutafdeling at skulle tage patienter fra Respirationscenter Øst?

I givet fald sker dette i samarbejde med Respirationscenter Øst?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​123​Sophie Hæstorp Andersen (A)​​25. august 2016

​​Vedr. budgetspørgsmål om mere lighed i sundhed:

Der har i et samarbejde mellem vores sygehusapotek og et par af vores hospitaler været et forsøg med farmaceuter/ farmakonomer i akutmodtagelsen til at udrede mange af de især ældre og poly-farmaceutiske patienter, der bliver indlagt akut. Formålet har været, at mindske antallet af genindlæggelser i denne gruppe pga. forkert eller for meget indtaget medicin. 

 • Hvad er erfaringerne fra disse forsøg på bl.a. Bispebjerg Hospital?
 • Hvad ville det koste at udbrede til de øvrige hospitalers akutmodtagelser?
Er der kommet en evalueringsrapport, så må den gerne medsendes. 

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Bilag : Kvalitetsløft til farmaceutiske medicingennemgange – et bidrag til at understøtte sammenhængende patientforløb​ ​ 
​122​Lise Müller (F)​25. august 2016​Silkeborg Sygehus har lavet flere arbejdsomlægninger som har sikret en god kvalitet, høj produktivitet og både medarbejder- og patienttilfredshed. De er samtidig kåret som et af de bedste sygehuse. De har arbejdet målrettet med sammedagsudredninger og samarbejde med kommunen og har angiveligt ikke mange senge på sygehuset.
 • ​Har vi nogen steder ladet os inspirere af Silkeborg?
Jeg vil gerne bede administrationen vurdere om der er potentiale fortsat i regionen for, at omlægge og samtidig opnå alle førnævnte parametre?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​​121​Lars Gaardhøj (A)​​2​4. august 2016​​Vedrørende forslag om nedlæggelse af ernæringsenheden (9.11) vil jeg gerne have oplyst hvordan på Rigshospitalet forventer, at opgaven med at holde indlagte, kronisk syge eller kræftramte børn og unge ernærede løses? Altså hvor placeres opgaven og ansvaret?
Er der regnet på afledte konsekvenser af faldende kvalitet i den ernæringsmæssige terapi? Jeg tænker det vil medføre længere indlæggelser. Findes der et skøn over hvor mange ekstra indlæggelsesdage, der kan forventes? Og hvad koster det? 

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​120​Lise Muller (F)​2​4. august 2016​Spørgsmål til Administration fællesudgifter:​ På s. 104 i budgetforslaget redegøres der for posterne i administrationsbudgettet.

Jeg vil gerne bede om en redegørelse for de resterende 78 mio. kr., som formodentlig fordeler sig på mindre poster.

Desuden vil jeg gerne bede om en opstilling af hvordan lønudgifterne fordeler sig på centre og desuden en oversigt over de enkelte hospitalers administrationsudgifter (herunder hvad de dækker over, altså om det er indbefattet de enkelte klinikker/centres)
.
Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​119​Martin Geertsen (V)​2​4. august 2016​​Administrationen bedes redegøre for de præcise udgifter til praksiskonsulenter i forbindelse med praksisplanerne herunder om de præcise udgifter hertil er aftalestof mellem Danske Regioner og PLO?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​118​Martin Geertsen (V)​2​4. august 2016​Administrationen bedes redegøre for det præcise tal for (forhøjelse af) administrationsomkostninger for så vidt angår patienterstatninger/Patientombuddet?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​117​Martin Geertsen (V)​2​4. august 2016​Administrationen bedes redegøre for om og i hvilket omfang, at råderummet øges såfremt gælden/optagelse af lån reduceres med 68 mio.kr.? 

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​116​Martin Geertsen (V)​2​4. august 2016​Administrationen bedes redegøre for, om de frie midler på det regionale område kan anvendes til busdrift?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​115​Lise Muller (F)​2​4. august 2016​Jeg vil gerne bede om en oversigt over
 • udgifter til almen praksis over de seneste 5 år, ekskl. medicin,
 • udviklingen i antallet af patienter i regionen (tilmeldt en læge som gruppe 1 eller 2),
 • udviklingen i antallet af ydelser leveret af almen praksis samt
 • udviklingen i antallet af praktiserende læger i regionen.
Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​114​Lise Muller (F)​2​4. august 2016​Bornholm planlægger at spare på læge-konsulenter (s.129). Betyder det at patienterne i større grad skal til Sjælland for at blive set? Og hvordan harmonerer det med besparelser på befordring (S.135)?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

113Lise Muller (F)
2​4. august 2016
​Jeg vil gerne bede om en oversigt over antallet af patienter i akutklinikkerne i Nord, både skade- og sygdomsspor, herunder også patienter modtaget i Hillerød.

Jeg vil herudover gerne bede om en vurdering af kapacitet i Hillerød ift. ventetid i akutklinikken og slutteligt en vurdering af hvor mange patienter, der kunne være blevet sendt til sundhedshuset i stedet for til Hillerød, dvs. potentielt kunne have aflastet Hillerød FAM.

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​112​Susanne Due Kristensen (A​)​2​4. august 2016​Mange patienter må dagligt køre/transportere sig til forskellige hospitaler for, at aflevere prøver, kontrolskemaer, BT-apparater, hente medicin m.m. De lægger beslag på "konsultationer" i den forbindelse.
             
Har man overvejet Quickkasser på de enkelte hospitaler, hvor indlevering/udlevering kan ske på nærhospitaler? Det vil ikke alene gøre det lettere for patienterne, men også frigøre personaleressourcer. Der er jo dagligt transport mellem hospitalerne.​

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​111​Susanne Due Kristensen (A​)​2​4. august 2016​Er evt. omlægninger på transportområdet (Movia´s forslag til besparelser) medtænkt i sammenlægninger af afdelinger på de sammenlagte matrikler m.m. Her tænkes især på borgernes tilgængelighed til afdelingerne transportmæssigt.

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)             

​110​Susanne Due Kristensen (A​)​2​4. august 2016​Der er kommet nye takster på postfrankering. 40 kr. for et brev. Har man undersøgt om der kunne være et besparelsespotentiale her i forhold til en intensiveret omlægning til digitale løsninger? 

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​109​Susanne Due Kristensen (A​)​2​4. august 2016​Spørgsmål til sparekataloget/budgettet vedr. Rigshospitalet - Glostrup Hæmatologisk klinik omlægning til ambulant behandling.

Kan denne ændring medføre en højere dødsrate på grund af for få sengepladser?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​108​Susanne Due Kristensen (A​)​2​4. august 2016​Spørgsmål til sparekataloget/budgettet vedr. Rigshospitalet - Glostrup. Forslaget om et samlet visitation plast, brand, bryst samt nedlæggelse af lægestillinger.

 1. Vil dette tiltag ikke give flere overgange for borgere og personale? 

 2. Hvad vil det betyde forløbsmæssigt og dermed økonomisk for flowet af brystkirurgiske patienter? 

 3. Vil det blive dyrere på sigt? 

 4. Kan det betyde at der er borgere som tabes i systemet og dermed ikke får rettidig operativ intervenering?
Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​107​Susanne Due Kristensen (A​)​2​4. august 2016​Spørgsmål til sparekataloget/budgettet vedr. Region Hovedstadens Psykiatri​​.

Mangler et overblik over rammebesparelsen på 16,7 mio. Ved man hvilke områder besparelsen vil berøre? Vil man i besparelserne skele til intentionerne i 3 årsplanen?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​106​Susanne Due Kristensen (A​)​2​4. august 2016​Spørgsmål til sparekataloget/budgettet vedr. Nordsjællands Hospital.

Er det undersøgt om man kan opnå en økonomisk gevinst ved en sammensmeltning af skadespor og 1813 spor i Helsingør? Hvordan er variationen i besøgene dels på skadesporet og på 1813 sporet over året? Er der mere pres på de 2 spor om sommeren/vinteren, så der kan ind tænkes en sæsonbetonet normering?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​105​Susanne Due Kristensen (A​)​2​4. august 2016​Spørgsmål til sparekataloget/budgettet vedr.  Herlev/Gentofte Hospital - Urologisk afd. H.

Vi har allerede meget lang ventetid hos urologerne på Herlev og der visiteres i mange tilfælde til udredning i privat regi.

 1. Hvilke konsekvenser vi denne reduktion få for ventetiderne?

 2. Og hvad vil det koste i yderligere visitation til de private leverandører?
Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​104​Susanne Due Kristensen (A​)​2​4. august 2016​Spørgsmål til sparekataloget/budgettet vedr.  Herlev/Gentofte Hospital - Besparelse på patologiafdelingen.

Hvor meget længere bliver svartiderne? Og hvilke patienter vil dette få konsekvenser for? Hvor meget vil det forsinke udredningstiden?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​103​Susanne Due Kristensen (A​)​2​4. august 2016​Spørgsmål til sparekataloget/budgettet vedr.  Herlev/Gentofte Hospital - Besparelsen på Onkologisk afdeling, Herlev.

Jeg oplever tit som hjemmesygeplejerske, at servicering af patienterne er mangelfuld, at der mangler kontinuitet i patientforløbene og at der er store mangler i forbindelse med opfølgning og udskrivelser af patienter. Hvilke dele af servicen vil især rammes med denne besparelse?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​102​Susanne Due Kristensen (A​)​2​4. august 2016​Spørgsmål til sparekataloget/budgettet vedr.  Herlev/Gentofte Hospital - Neurologisk afdeling N.

Hvor stor er udgiften til FADL-vagter totalt. Kan disse vagter ikke omsættes til fast personale?
             
F.eks er SOSU-assistenter billigere end FADL-vagter, som jeg er oplyst, ligesom de med en fastansættelse i afdelingen formentlig kan anvendes mere bredt?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​101​Susanne Due Kristensen (A​)​2​4. august 2016​Spørgsmål til sparekataloget/budgettet vedr.  Herlev/Gentofte Hospital - Børne-ungeafdelingen – Neuropædiatri.

Er der defineret hvilke opgaver man vil lægge over til kommunerne? Og kan kommunerne løfte disse opgaver?

Hvis opgaverne har været specialiserede opgaver frem til dette sparekatalogs udgivelse, hvad gør så de pludselig ændrer karakter?

Er der lagt en strategi for samarbejdet med kommunerne her? Og er indsatsen omfattet af sundhedsaftalerne?

Hvad vil man gøre for, at sikre, at forældre og børn ikke blive gidsler her og at børnenes sygdomme ikke forværres? 

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​100​Susanne Due Kristensen (A​)​2​4. august 2016​Spørgsmål til sparekataloget/budgettet vedr. Bispebjerg/Frederiksberg Hospital - Nedskæring på fysio- og ergoterapiafdelingen.

Er der lavet en business case som vurderer om den manglende genoptræning vil resultere i længere indlæggelser? Eller om de foretagne operationer ikke vil lede til de forventede resultater og dermed være fordyrende andre steder i Region H.

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​099​Susanne Due Kristensen (A​)​2​4. august 2016​Spørgsmål til sparekataloget/budgettet vedr. Bispebjerg/Frederiksberg Hospital.

Kunne man evt. nedsætte presset på de medicinske afdelinger generelt ved, at lave klinikker på akutafdelingerne i KBH, i lighed med det man gør på Nordsjællands Hospital og derved fremskaffe et besparelsespotentiale?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​098​Susanne Due Kristensen (A​)​2​4. august 2016​Spørgsmål til sparekataloget/budgettet vedr. Bispebjerg/Frederiksberg Hospital - ​Geriatrisk afdeling G.- lukning af 20 pladser.

Med en placering af de geriatriske patienter på andre specialiserede medicinske afsnit er der stor fare for "for megen uro "her. Mange geriatriske patienter er demente og fysisk urolige og kræver særlige rammer om deres lidelser, men også en specialiseret behandling som forudsætter geriatrisk indsigt.

Erfaringsmæssigt har disse patienter ikke personalets store interesse på specialmedicinske afdelinger som f.eks kardiologi. De Geriatriske patienter skaber uro på afdelingerne og overses ofte behandlingsmæssigt i en hverdag, hvor patienter med kardiologiske lidelser har en større faglig interesse for det specialuddannede personale.

Jeg vil derfor gerne høre mere om, hvilke initiativer hospitalet forudsætter implementeret for, at sikre både patienter og personale et kvalitativt ophold og arbejdsbetingelser indenfor disse medicinske specialer?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​097​Susanne Due Kristensen (A​)​2​4. august 2016​Spørgsmål til sparekataloget/budgettet vedr. Bispebjerg /Frederiksberg Hospital - Besparelsen på Palliativ afdeling.

Der er mange klager fra patienter over mangelfuld palliativ indsats. Tilbuddet til denne sårbare gruppe af patienter er også fortsat meget "skrabet". Er det muligt med de beskæringer der er lagt op til palliativt i Region H, at sikre et reelt alternativ til en meget tvivlsom begrænset livsforlængende behandling? Hvordan ligger dette forslag i tråd med en styrkelse af den palliative indsats i Region H?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​096​Susanne Due Kristensen (A​)​2​4. august 2016​Spørgsmål til sparekataloget/budgettet vedr. Bispebjerg /Frederiksberg Hospital.

Hvilken betydning kan det få, at vi kommer til at mangle "reservesenge" ved en lukning på ortopædkirurgisk afdeling M. Vi har flere gange hørt om overbelægning på de mange hospitaler og at man derfor gerne ville sikre "reservesenge".
 
Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​095​Susanne Due Kristensen (A​)​2​4. august 2016​​Spørgsmål til sparekataloget/budgettet vedr.  Amager/Hvidovre Hospital. Tværgående forslag - nedlæggelse af jordmoderkonsultationer. 

Var oppe i sundhedsudvalget og blev nedstemt. Vi blev oplyst om, at der var mange sårbare gravide på Vestegnen og at de mest sårbare kunne mangle økonomi til at komme ind til Hvidovre flere gange. Vi foreslog 1 konsultation evt. sammenlagt i området mellem Tåstrup/Ishøj. Hvad er der sket i forhold til dette forslag?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​094​​Susanne Due Kristensen (A)​2​4. august 2016​Spørgsmål til sparekataloget/budgettet vedr.  Amager/Hvidovre Hospital.

​Vil reduktionerne og omlægningerne på de medicinske afdelinger kunne betyde manglende faglig indsigt i patientkategorierne og dermed en dårligere kvalitet i behandlingen?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​093​Susanne Due Kristensen (A)​2​4. august 2016​Spørgsmål til sparekataloget/budgettet vedr.  Amager/Hvidovre Hospital. Gastroenheden - Reduktion på operationsenheden.

 • Hvor stort skønnes risikoen for manglende bistand ved sectio? 
 • Der kan jo være lokale problemer, der ikke tages højde for i benchmarkrapporten? 
 • Og er der taget højde for de mange tarmscreeningsundersøgelser og svar og dermed det forøgede patientindtag på dette område?
Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​092​Torben Kjær (Ø)​​2​4. august 2016​I høringssvaret fra Rigshospitalet lægges der op til drastiske nedskæringer på det neurologiske område samtidigt med, at der også foreslås nedskæring af fysio- og ergoterapeuter, hvor begge dele har stor betydning for rehabilitering af patientgrupperne på området f.eks personer med apopleksi, hjerneskade, rygmarvsskade m.v.

 1. Er der for det neurologiske område evidens for, at behovet er faldet i takt med de foreslåede nedskæringer, eller er det en ren spare øvelse?

 2. Hvilke behandlingsmæssige konsekvenser herunder ventetid vurderes reduktionen at få for behandlingen af personer med apopleksi, hjerneskade m.v.?

 3. Hvilke konsekvenser herunder økonomiske, vurderes dårligere og senere behandling at have for, at personer med apopleksi, opstået hjerneskade m.v. kan komme tilbage til arbejdsmarkedet?
​091​Torben Kjær (Ø)​2​4. august 2016​​I høringssvaret fra Rigshospitalet foreslås en besparelse på 3,6 årsværk på klinikken for rygmarvsskadede, der hænger dårligt sammen med tidligere henvendelse fra Foreningen af Rygmarvsskadede til regionen.

Heri har de gjort opmærksom på, at rehabiliteringen primært foregår ved fysisk behandling og træning ved fysio- og ergoterapeuter samt psykologer, hvorved personalet ikke kan erstattes af andet. Foreningen gør endvidere opmærksom på, at antallet af personer med rygmarvsskader er steget drastisk de senere år uden kapacitetsløft – området har tværtimod været underlagt 2 % effektiviseringskrav, samt at ny-tilskadekomne er ældre og er sværere at behandle. Det oplyses endvidere, at en stor del af gruppen oplever ventetider til kontrol på 3 år eller mere.

 1. Da behandlingen primært foregår ved personale og rehabiliteringsforløbet ikke kan afkortes uden konsekvens for den enkelte patient og pårørende, hvordan vil Rigshospitalet sikre den nødvendige behandling af et stigende antal patienter?

 2. Hvor meget længere ventetid vil en nedskæring med 3,6 årsværk medføre, hvis den nuværende kvalitet af behandlingen skal opretholdes?

 3. Hvor meget lavere kvalitet og/eller hvor lang yderligere ventetid forventer man, at nedskæringen vil medføre?

 4. Har man beregnet, hvor store økonomiske konsekvenser der vil være af dårligere rehabiliteringstilbud, f.eks at en del erhvervsaktive med mindre behandling ikke kan forblive på arbejdsmarkedet?
Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​090​Lene Kaspersen (C)​2​4. august 2016​Da man flyttede fødende kvinders tilknytning fra Herlev til Hillerød – blev der etableret jordemoderkonsultation bl.a. i Lyngby-Tårnbæk.

Nu foreslår Hillerød Hospital, at jordemoderklinkker nedlægges – det er selvfølgelig en besparelse uden for hospitalet, men det er et forslag jeg ikke kan gå ind for. Hvis det er for at spare husleje, har vi vist ledige lokaler på Gentofte – siden vi kan leje ud til flygtninge.​

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​089​Lene Kaspersen (C)​2​4. august 2016​Fjernsynet kører i øjeblikket en serie – "vi er alle sammen syge" - hvor det (uvidenskabeligt men alligevel "bevises") at alt for mange får for meget medicin. Er vi i virkeligheden ved at sygeliggøre "raske" mennesker.

Kan vi evt. spare lidt på medicin? - da det samtidig ser ud til, at der er flere, der får bivirkninger end gavn. (Kolesterolsænkende medicin – medicin mod forhøjet BT)

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​088​Henrik Thorup (O)2​4. august 2016
​Hvad vil den nye portoforhøjelse betyde for hospitalerne, der skal modtage diverse prøver fra patienter og andre, som ikke kan vente i flere dage på Post Danmark.

Jeg har forstået, at porto til fremsendelse af prøver vil være betalt fra hospitalet, som kun kan benytte den nye stærkt forhøjede porto.

Indgår denne portoforhøjelse i de vurderinger om økonomi vi har set?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​087​Martin Geertsen (V)​2​4. august 2016​​Administrationen bedes redegøre for, hvordan man opgør samt følger op på, hvorvidt såvel psykiatriske som somatiske patienter bliver udredt inden for rammerne af udredningsgarantien? ​

​Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)​

​086​Martin Geertsen (V)​2​4. august 2016​Administrationen bedes beskrive forholdet i absolutte tal og procenter mellem administrativt personale og sundhedspersonale for de fem regioner? 

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​085​Martin Geertsen (V)​2​4. august 2016​​Administrationen bedes beskrive forholdet i absolutte tal og procenter mellem administrativt personale og sundhedspersonale på regionens hospitaler? 

Læs sv​ar fra administrati​onen - revideret 8. sep​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​084​Martin Geertsen (V)​2​4. august 2016​Administrationen bedes beskrive hvorledes regionen kommunikerer med en patient om muligheden for et privat alternativ, hvis regionens egne hospitaler ikke kan tilbyde behandling inden for rammerne af behandlingsgarantien?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​083​Martin Geertsen (V)​2​4. august 2016​​Administrationen bedes i kort form beskrive erfaringer og udfordringer for de enheder og afdelinger, der beskæftiger sig med sammenhængende patientforløb, herunder behov for eventuel økonomisk løft af området?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​082​Martin Geertsen (V)​2​4. august 2016​Administrationen bedes beskrive, om det er muligt at centralisere yderligere ikke-kliniske udover det arbejde, som allerede er i gang for så vidt angår ejendomsenhed samt transportområdet?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​​081​Martin Geertsen (V)​2​4. august 2016​​Administrationen bedes yderligere beskrive det eksisterende forhold mellem aktivitet og kapacitet for så vidt angår de sengepladser, som forslås lukket på diverse afdelinger på Amager og Hvidovre Hospital samt beskrive forventninger til forholdet efter en eventuel lukning af de foreslåede senge?

Læs sv​ar fra administrati​onen - revideret 8. sep​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​080​Abbas Razvi (B)2​4. august 2016​Der ønskes en redegørelse for de ubrugte midler på ca. 170 mio. på Regional udviklingsområdet. Hvad kan/skal de bruges til og hvilken myndighed giver regionen lov til deres anvendelse?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​079​Susanne Due Kristensen (A)​24. august 2016​​Jer er oplyst om i politikerspørgsmål 089-16 spørgsmål 1, at vi i 2014 har registreret 11.212 ventedage for færdigbehandlede Psykiatriske patienter i Region H og yderligere 4456 ventedage for færdigbehandlede patienter fra andre regioner. Tallene for 2015 er endnu ikke opgjort. En basisseng koster på nuværende tidspunkt 3564 kr. En plads på et bosted koster i gennemsnit 3990kr for kommunerne og en ventedage og den kommunale medfinansiering for et ventedøgn er 1976kr.

Det vil omregnet betyde, at Region H årligt har en udgift på 55.840.752 kr. i udgift på ventedage. Hvis den kommunale medfinansiering modregnes er udgiften fortsat 30.959.968 kr.

Jeg vil derfor gerne orienteres om hvor mange patientforløb disse ventepatienter "blokerer" pr. år, gerne specificeret i forskellige scenarier?

Er der rettet henvendelse til sundhedsministeren med henblik på det økonomiske plan at fremme incitamentet for kommunerne til at fremme hjemtagelsen af de færdigbehandlede patienter i lighed med det incitament der nu nyder fremme på det somatiske område?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​078​​​Charlotte Fischer (B)​24. august 2016​Er der nogle af de afdelinger, hvor der foreslås at skulle reducere på personale/lønudgifter, der i de forgangne to år har fået påtaler fra Arbejdstilsynet?  Hvis ja, hvilke?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​​
​077​​Charlotte Fischer (B)​24. august 2016​Hvilke ti behandlinger har længst ventetid i region hovedstaden - og hvilke ventetider er der konkret tale om?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​076​Charlotte Fischer (B)​​​​24. august 2016​​Det er oplyst, at hospitalerne - i første omgang Herlev og Gentofte - bruger af deres egenkapital på at implementere Sundhedsplatformen. Hvor meget er der indtil nu tale om i kroner - og hvad er forventningen fremadrettet - også når det gælder de øvrige hospitaler?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​075​​Charlotte Fischer (B)​​​24. august 2016​Flere hospitaler lægger op til at realisere gevinster som følge af sundhedsplatformen. Hvad bygger de deres beregnede gevinster på? Er der tale om en central og dermed ensartede regnestok for alle hospitaler - eller regner hvert hospital selv som de vil?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​074​Charlotte Fischer (B)​​​​24. august 2016​​Hvad ved vi, om udnyttelsen af operationslejer på vores hospitaler? Er vi sikre på, at vi bruger alle lejer optimalt, så vi ikke kører med tomme lejer?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​073​Charlotte Fischer (B)​​24. august 2016​Hvad ved vi om udeblivelser fra aftaler på alle hospitaler? Rigshospitalet lægger op til at kunne spare ved at sikre færre udeblivelser. Det kunne måske være en øvelse for samtlige hospitaler.​

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​072​​Charlotte Fischer (B)​24. august 2016​​Hvad ved vi om aktivitet og ventetider på regionens mange ambulatorier?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​071​​Charlotte Fischer (B)​24. august 2016​​​Den Præhospitale Virksomhed vil reducere Psykiatrisk Akutberedskab med fire dage om ugen. DPV vurderer selv, at det vil medføre "en væsentlig serviceforringelse for borgerne". Vi ønsker en konkretisering af denne "væsentlige serviceforringelse".​

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​070​Charlotte Fischer (B)​24. august 2016​​​Der lægges op til at lukke en række ældrepsykiatriske senge på Psykiatrisk Center (PC) Frederiksberg til en samlet besparelse på 11,2 mio. Vi ønsker på den baggrund at vide:

 1. Hvad belægningsprocenterne på ældrepsykiatriske afsnit på PC Frederiksberg hhv. Psykiatrisk Center (PC) Amager er - og hvor mange af patienterne på afdelingerne der er under/over 70 år? 

 2. Endelig ønsker vi at vide, hvor mange af patienterne, der i dag indlægges på PC Frederiksberg, fortsat forventes at skulle indlægges - på et andet ældrepsykiatriske sengeafsnit eller anden afdeling i psykiatrien?
Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​069​Charlotte Fischer (B)​​​24. august 2016​Hvordan matcher de enkelte hospitalers/virksomheders sparekrav den erfarede samt forventede opdrift i deres udgifter? Når RH Psykiatri f.eks skal spare 50 mio. kr. tager det så højde for den store opdrift i patienter hhv. medicin, som der har været og forventes fortsat at blive?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)​

​06​8​Charlotte Fischer (B)​​24. august 2016​Hvad ved vi i dag om kvaliteten af Region Hovedstadens ambulante og udgående psykiatri - målt i forhold til parametre som patienttilfredshed, udeblivelser, genindlæggelser, tvangsindlæggelser og andre indsamlede data?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​​
​067​Karin Friis Bach (B)​24. august 2016​​Jeg vil hermed gerne bede om administrationens vurdering af muligheden for at spare udgifter til dialysebehandling ved i højere grad at anvende private tilbud.

Jeg kan forstå, at der er firmaer, som har etableret sig med mange små klinikker, således at transportafstandene for patienterne bliver kortere, og Regionen dermed også har mulighed for at spare udgifter til patienttransport.

​Jeg vil derfor gerne bede om en vurdering af det samlede besparelsespotentiale på både selve behandlingen og transporten.

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​066​Stillet på orienteringsmøde​23. august 2016​​Der ønskes en nærmere redegørelse for baggrunden for hospitalernes besparelsesbehov ud over den centralt udmeldte besparelse på i alt 360 mio. kr. 

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​065​Stillet på orienteringsmøde ​​​23. august 2016​​​Der ønskes en nærmere redegørelse for spareforslaget vedr. akutklinikken i Sundhedshuset i Helsingør, herunder patientgrundlaget og aktivitetsniveauet.

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​064​Marianne Frederik (Ø)​​23. august 2016​​Øvrig regional udvikling

 1. Hvorvidt er alle de 40 mio. kr. til ReVUS allerede bundet til aftaler for 2017 og hvilke kan opsiges med virkning for 2017?

 2. Der ønskes en mere detaljeret gennemgang af beløbet på 107,8 mio.kr. på administration under øvrig regional udvikling, såvel på lønmidler (hvilke stillinger) som øvrig drift (opgaver).

 3. Hvad sker der, hvis ikke der afsættes en reserve på 10 mio. kr. til at håndtere en eventuel negativ pris- og lønregulering?
Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​063​Marianne Frederik (Ø)​​23. august 2016​​Ifølge sparekataloget giver Sundhedsplaformen besparelser allerede første år.

 1. Hvordan kan gevinstrealiseringen gennemføres første år ved implementeringen af Sundhedsplatformen?

 2. Er der i budgettet indregnet udgifter til det merarbejde som implementeringen af Sundhedsplatformen medfører? Og hvordan vil man evt. løse den udfordring? 
Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​062​Özkan Kocak (A)​23. august 2016​Jeg vil gerne høre hvilke konsekvenser det får for borgerne i Glostrup Hospitals optageområde, hvis den foreslåede lukning af 12 senge på medicinsk afdeling på Glostrup gennemføres?

Er der bekymring for at man nu af omveje lukker medicinsk afdeling på Glostrup?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​061​Niels Høiby (I)​23. august 2016​​Ernæringsenheden på Rigshospitalet

Rigshospitalet er center for behandling af bl.a. cystisk fibrose med ca. 320 patienter i månedlig kontrol. Disse patienter er født med svækket eller manglende bugspytkirtelfunktion og mange udvikler med årene diabetes og mangelsygdomme pga. dårlig fordøjelse. Jeg vil gerne have svar på spørgsmålet om:

 1. Hvordan skal den højtspecialiserede vejledning i diæt for den enkelte patient varetages, hvis ernæringsenheden nedlægges?

 2. Hvad er de internationale anbefalinger vedrørende tilknytning af diætister til cystisk fibrosecentre?​
Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​060​Lars Gaardhøj (A)​​23. august 2016​Jeg fik for 3-4 år siden oplyst, at staten giver regionerne samlet 400 mio.kr. årligt til miljøområdet (jordomrejserne, kortlægning, innovation etc.), og Region Hovedstadens andel heraf udgjorde omkring 140 mio. kr. Ved samme lejlighed blev det oplyst, at Region Hovedstaden reelt bruger omkring 200 mio.kr. på miljøområdet, når man regner lønudgifterne med. 

Mit spørgsmål er om det forsat forholder sig sådan. Altså at staten giver regionen ca. 140 mio.kr. til opgaven årligt, og det således er os selv, der sætter ambitionsniveauet højere? 

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​059​Henrik Thorup (O)​23. august 2016​​Hvor meget andrager vedligeholdelsen af Movias busser. Bedes oplyst 2013-2015 inkl. Sammenligningen forventes at ske mellem et sammenlignede antal busser.

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​058​Finn Rudaizky (O)​23. august 2016​Rigshospitalet. Juliane Marie Centret. Besparelse 9.11
BørneUngeklinikken. Nedlæggelse af ernæringsenhed, 4 million kroner.

 1. Der udbedes en mere uddybende beskrivelse af hvilke funktioner, som forefindes i dag for den enkelte borger, og hvilken indflydelse nuværende behandling har på borgeren (barnet).

 2. Der ønskes en tydeliggørelse, med konkrete eksempler på, hvilke faktiske ting som ved en besparelse på 4 millioner kroner, falder væk.

 3. Der ønskes en tydeliggørelse af om besparelsen, i givet fald, får sundhedsmæssige konsekvenser i relation til helbredelse, og evt. ændret tidsforløb for helbredelse.

 4. Hvilke andre personalegrupper bliver berørt af evt. bortfald af fire millioner kroner?

 5. Er det korrekt, at der er tale om kræftsyge børn, som det berører?
Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​057​Erik Rostell Gregersen (A)​​22. august 2016​​Miljø og trafik udvalget har fremsat forslag om etablering af en direkte busrute fra Dragør Station til Hvidovre Hospital via Amager Hospital.

Jeg har erfaret, at Økonomiudvalget i Dragør kommune stiller sig positiv overfor en eventuel medfinansiering af en regional hospitalsbus fra Dragør Station til Hvidovre Hospital via Amager Hospital men under forudsætning af, at der stoppes ved metroen i lufthavnen undervejs.

Hvad vil det betyde for rutens passagergrundlag, hvis der stoppes ved lufthaven, Metroen og DSB-stationen og hvad vil det betyde for regionens udgift til ruten?

​Hvilke muligheder vurderer regionen, at der er for at få kommunerne til at medfinansiere ruten og hvad vil det betyde for regionens udgifter til ruten?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​​
​056​Henrik Thorup (O)​22. august 2016​​Hvordan ser administrationen på oprettelse af Apoteker i forhallerne på vore hospitaler, nye som gamle, hvorfra patienter kan få udleveret medicin til en/to dage ved udskrivning?

Hvilken besparelse/omkostninger vurderes det at betyde, for den daglige drift? 

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​055​Henrik Thorup (O)22. august 2016
​​I forbindelse med budgettet for 2017, ønsker DF oplyst, hvornår det forventes besluttet, at de to tomme villaer, som tilhører Gentofte Hospital og som ligger i et villakvarter, enten bliver solgt, eller bliver indlemmet i hospitalets daglige drift? Villaerne har nu stået tomme i omkring et år og taber i værdi for hver dag der går. Forventet salgssum kan være samlet omkring 10-15 mio. kr.

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​054​Lars Gaardhøj (A)​22. august 2016​Jeg har i Erhvervs- og vækstudvalget fremsat budgetforslag 5.3 som omhandler muligheden for flere praktikpladser (udover social- og sundhedsassistenter) i egen driftsorganisation således, at Region H som en stor arbejdsgiver tager et endnu større ansvar for uddanne fremtidens faglærte. Udgiften for forslaget angår derfor sundhedsbudgettet.  

Hvorledes kommer man frem til at en elev koster 365.000 kr. om året? Jeg mener en elev typisk aflønnes med omkring det halve, ligesom jeg mener, der er refusion, når eleven er på skole.

Jeg vil også gerne vide hvordan elevens arbejde/ produktion prissættes i beregningen? Den har jo en værdi også selvom vi ikke fakturerer en kunde, som i det private. ​

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​053​Lene Kaspersen (C)​21. august 2016​​Der er 3 hovedkategorier af hudkræft, hvor det er vigtigt at patienter der er ramt af de 2 hårdeste kategorier, kommer regelmæssigt til kontrol. Ved den tredje kategori, når patienten faktisk er raskmeldt fra hospitalet eller praktiserende speciallæge (dermatolog), kommer patienterne også fortsat til regelmæssig kontrol.

I den forbindelse vil jeg spørge, om der er lægelig indikation for at opretholde regelmæssig kontrol ved den tredje kategori eller om disse kontroller evt. kan nedbringes – og i så fald en økonomisk beregning på hvad en nedbringelse af disse kontroller kan betyde.

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​052​Lene Kaspersen (C)​21. august 2016​Hvor mange pt. kan foretage selfsampling i forbindelse med mistanke om livmoderhalskræft? Hvad kan vi spare, hvis 50 % foretager denne øvelse selv?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​051​Lene Kaspersen (C)​21. august 2016​Hvor mange bliver hvert år blinde pga. grøn stær? 

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​​
​050​Anne Ehrenreich (V)​21. august 2016​Der er i sparekataloget foreslået en række hjemtagelser af opgaver. Hvordan regnes det ud, at det er rentabelt for regionen i forhold til, at opgaverne løses af eksterne leverandører?​

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​049​Anne Ehrenreich (V)​21. august 2016​​Hvor mange penge bruger vi til fertilitetsrådgivning, som er åben for alle? Kunne denne rådgivning målrettes noget mere til personer med risiko for fertilitetsproblemer?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​048​Anne Ehrenreich (V)​21. august 2016​Det er svært at gennemskue økonomien i Greater Copenhagen. Region Hovedstaden har bevilget 130 mio. kr. (over en fire års periode) til en resultatkontrakt med Copenhagen Capacity som operatør. De skal levere forskellige aktiviteter og arrangementer.  

I den forbindelse vil vi høre, hvor og hvordan Region Hovedstaden får afrapportering for brugen af de mange penge? Samt hvor mange årsværk som er ansat for at gennemføre indsatsen?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​047​Anne Ehrenreich (V)​21. august 2016Grundlæggende set er Greater Copenhagen et fremragende tiltag. Det er afgørende, at hovedstadsregionen kommer til at stå stærkere i international sammenhæng. Vi har dog alligevel et par spørgsmål til indsatserne.

 1. Vi vil gerne vide, hvordan man sikrer virksomhedernes involvering i samarbejdet? Samt opfølgning på at samarbejdet giver værdi for virksomhederne.
Der er defineret vision og mission for Greater Copenhagen. Målene drejer sig om branding, profilering, vidensdeling, bedre koordination mellem aktører osv.​

2. ​​Er der planer om at formulere et færre antal konkrete mål, som man kan måle fremdriften i samarbejdet på bl.a. indsatser for håndtering af arbejdskraftsmangel i Hovedstaden? ​

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​046​Anne Ehrenreich (V)​21. august 2016​Det fremgår af budgetforslaget (s. 100), at der lægges op til en stigning i budgettet på ca. 9 mio. kr. fra 2016 til 2017.  

Hvad skal de nye midler konkret bruges til?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​045​Anne Ehrenreich (V)​21. august 2016​​Ifølge budgetforslaget (s.81) så er budgettet til det sammenhængende sundhedsvæsen reduceret med 9 mio. kr. fra 2017 for at bringe budgettet i balance.  

Vi vil gerne vide, hvilke indsatser pengene skal bruges til, og hvilke indsatser det er, som spares væk.

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​044​Anne Ehrenreich (V)​21. august 2016​Ifølge budgetforslaget (s.79) fremgår, at regionen forventer en yderligere reduktion i patienterstatningerne på 10 mio. kr.

Vi vil gerne vide, hvor mange administrative medarbejdere Regionen har på området, og hvad den samlede administration samt advokatudgifter forventes at koste regionen i 2017?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​043​Anne Ehrenreich (V)​21. august 2016​​Ifølge budgetforslag (s. 56) fremgår, at psykiatrien for perioden 2015-17 får tilført Satspuljemidler til både drift og anlæg. Jeg vil gerne vide, hvordan pengene disponeres, og om forslagene til dispositioner har været forelagt psykiatriudvalget eller om det besluttes administrativt?

Det fremgår endvidere, der I forbindelse med budgettet foretages yderligere en række ændringer, som reducerer budgettet for psykiatrien med 31, 8 mio. kr. (s. 57). 
Hvad dækker det over? Betyder det, at psykiatrien skal spare mere end andre områder?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​​042​Anne Ehrenreich (V)​21. august 2016​Vi forstår, at Herlev Hospital fortsat er mere presset end Gentofte. Var der mulighed for, at Gentofte hospital kan aflaste Herlev Hospital ved at tage flere akutte/sub-akutte operationer fra dem?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​​
​041​Anne Ehrenreich (V)​21. august 2016​Nu hvor Region Hovedstaden og Region Sjælland bliver bundet tættere sammen med Sundhedsplatformen, bliver det jo nemmere at samarbejde på sundhedsområdet. ​
 ​
Vi vil høre, om det overvejes at intensivere samarbejdet mellem de to regioner på sundhedsområdet og i givet fald inden for hvilke områder?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​040​Anne Ehrenreich (V)​21. august 2016​Hvor langt er man med planerne om indkøb af en ny CT-scanner til Bornholm?

Vi forstår, at den nuværende meget ofte er ude af drift. 

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​039​Anne Ehrenreich (V)​21. august 2016​​Hvornår får Regionsrådet en samlet plan for renovering af Region Hovedstadens bygningsmasse samt en faglig vurdering af renoveringsbehovene for at undgå, at bygningerne forfalder?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​038​Anne Ehrenreich (V)​21. august 2016​Det fremgår af budgetforslaget s. 31, at vi afsætter 8 mio. kr. til yderligere driftsudgifter på Steno Diabetes Center. Hvad dækker de over?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​037​Anne Ehrenreich (V)​21. august 2016​​Det fremgår (på s.29), at der vil være en mindre udgift på rabat til Region Sjælland. Betyder det, at Region Sjælland er i gang med at hjemtage yderligere opgaver fra Region Hovedstaden? Og har vi indkalkuleret det i vores budgetforslag? Hvor meget vil vi tilpasse kapaciteten på vores hospitaler (s. 29) i lyset af, at de øvrige hospitaler forventes at reducere deres aktivitet hos os?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​036​Anne Ehrenreich (V)​21. august 2016​Det fremgår af budgetforslaget, at der i forbindelse med budgetlægningen foretages yderligere en række ændringer på Nordsjællands Hospital, som reducerer budgettet med 19,1 mio. kr. (s.54). Hvad dækker det over?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​035​Anne Ehrenreich (V)​21. august 2016​​Det fremgår af budgetforslaget, at der lægges op til bruttobesparelser på administrationen på 38 mio. kr. (s.34). Inden for hvilke konkrete områder vil besparelserne blive gennemført?​

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​034​Anne Ehrenreich (V)​​21. august 2016​Det fremgår af budgetforslaget, at indtægterne fra kommuner for færdigbehandlede falder. Hvor meget?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​033​Anne Ehrenreich (V)​21. august 2016​​Det fremgår af budgetforslaget, at der vil blive afsat 6 mio. kr. til Regionsvalget i 2017. Hvad skal pengene bruges til?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​032​Anne Ehrenreich (V)​21. august 2016​På Bornholm styres der efter værdien for patienten. Ville det ikke være mere naturligt, at vi styrede efter sammenhæng for patienten, når det fremover blive omdrejningspunktet for vores sundhedsvæsen?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​031​Anne Ehrenreich (V)​21. august 2016​​Det fremgår af budgetforslaget s. 27, at udgifter til praksisydelser vil blive forøget med 123 mio. kr.

Vi vil gerne vide, hvordan de øgede udgifter fordeler sig på praktiserende læger, speciallæger og tandlæger.

Vi vil endvidere gerne vide, hvorfor ydelserne til praktiserende læger og speciallæger kan stige, når antallet af læger er konstant. Følger regionen systematisk op på de henvendelser den modtager om overforbrug af midler på området? Har denne opfølgning givet sig udslag i reduktioner af ydelser og i givet fald hvor meget? ​

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​030​Anne Ehrenreich (V)​21. august 2016​Det fremgår af budgetforslaget, at der forventes mindre udgifter til hospitalsmedicin. Hvordan er det beregnet? Hvordan er forventningerne i de øvrige regioner?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​029​Torben Kjær (Ø)​​21. august 2016​​I 2016 fordelte Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde en del af 35 mio. kr. til "midler til understøttelse af arbejdet med sundhedsaftalen i 2016" til en række tidsbegrænsede projekter herunder fortsættelse af gadeplansteamet i Københavnsområdet.

 1. Hvor mange penge afsættes der til arbejdet med sundhedsaftalen i budgettet for 2017?

 2. Er der projekter, som udløber i 2016, som frigiver midler, der kan anvendes til andet, eksempelvis udvidelse af gadeplansteam til andre områder i regionen, hvor der måtte være behov for dette?
I givet fald hvor mange penge vil der være til fri disposition i 2017?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​028​Torben Kjær (Ø)​21. august 2016​I ansøgning om fortsættelse af akutlægebilen på Bornholm, forudsatte man, at regionen selv skulle afholde udgifter for 3 mio. kr. til projektet.  Regionen har kun fået midler til selve akutlægebilen og skal selv afholde udgifterne til, at læger på bilen kan arbejde på hospitalets akutmodtagelse, når akutlægebilen ikke er sendt ud på opgave.

 1. Hvor langt rækker de 3 mio. kr. til, at læger på akutlægebilen kan arbejde på hospitalet, når akutlægebilen ikke er sendt ud?

 2. Hvis 3 mio. kr. ikke er nok hertil, hvor meget vurderes der så at skulle til for, at det kan lade sig gøre?
Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​027​Niels Høiby (I)​19. august 2016​​Der er etableret et rejsekontor på i hvert fald Rigshospitalet. Hvilken besparelse ville kunne opnås, hvis opgaven blev udliciteret til et privat rejsebureau, som f.eks. det svenske forskningsråd har gjort. ​

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​026​Niels Høiby (I)​19. august 2016​Der anvendes et udførligt internt pris-regnskab for f.eks. diagnostiske ydelser mellem afdelingerne på hospitalerne - i hvert fald på Rigshospitalet.

Hvor mange økonomi-medarbejdere er der beskæftiget med dette regnskab?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​025​Niels Høiby (I)​19. august 2016​​Da Liberal Alliance om muligt gerne vil beholde 'varme hænder' frem for 'kolde hænder' på HR's hospitaler, vil jeg gerne vide hvor mange informationsmedarbejdere der er på hvert af regionens hospitaler (afdelinger, centre, direktioner) og i Koncernen og dens forskellige ikke-hospitalsrelaterede centre o.l.  

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​024​Hilsen Marianne Frederik (Ø)​​19. august 2016​​Jeg har tidligere spurgt til Sundhedsplatformens implementering og produktivitetskrav. Men nu fremgår det af en artikel i Ugeskrift for Læger, at Sundhedsplatformen koster omkring 100 mio. ekstra kr. for Herlev/Gentofte Hospital, og at de meget vanskeligt kan nå op på den tidligere 100% aktivitet.

Link til artikel i Ugeskrift for Læger​​

Spørgsmålene er derfor:

1.  Hvilke konsekvenser får indførelsen af Sundhedsplatformen for den tilførte økonomi for de berørte hospitaler, både dem der har indført den og dem der skal til at indføre den, i 2017?

 • Får de berørte hospitaler en form for kompensation?
 • Får de berørte hospitaler ekstra til uddannelse og overarbejde?
 • Får de berørte hospitaler ekstra til it-løsninger?
 • Hvor lang tid er implementeringsfasen for Sundhedsplatformen?
 • Hvornår forventes de it-tekniske problemer løst, f.eks. kommunikation med FMK, LABKA og Landsplanregistret?
2.  Ifølge diverse orienteringer og statusnotater er der ingen tvivl om, at alle personalegrupper også it-personalet knokler med implementeringen af Sundhedsplatformen. 

 • Hvorvidt giver erfaringerne anledning til at overveje at udskyde indførelsen af Sundhedsplatformen på andre hospitaler, indtil Sundhedsplatformen kører tilfredsstillende?
 • Hvad kan evt. forhindre en udsættelse, ændringer i gennemførelses-planerne (F.eks. kontrakter, planlagte besparelser som følge af Sundhedsplatformen eller andet)?

  Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)​
​023​Annie Hagel (Ø)​18. august 2016​​Udrednings- og behandlingsgarantien: Jeg er blevet bekendt med, at især ambulatorierne på Nordsjællands Hospital i Hillerød har problemer med at overholde udrednings- og behandlingsgarantien. Er det muligt at få en opgørelse over konsekvenserne for afdelingerne på hospitalerne? Altså, er der "pukler" flere steder?

På sundhedsudvalgets møde den 26.4. Besluttede vi, at de 95 mio. der var afsat til at imødegå den ekstra belastning som fulgte med behandlings- og udredningsgarantien skulle udmøntes med to tredjedele til kapacitetsudvidelse på egne hospitaler og en tredjedel til privathospitaler. Mit spørgsmål er, hvordan går det med den udmøntning, er der håb om at Nordsjællands hospital og andre som måtte have lignende problemer kan opruste til at klare den ekstra belastning?

Hvordan er perspektivet fremover? Jeg tænker her på 2017 budgettet og 140 mio. som følger med behandlings- og udredningsgarantien. Jeg forstod på budgetseminaret, at administrationen har valgt at indregne dem i det almindelige budget i stedet for at øremærke dem. Er det rigtigt forstået? Og hvilke muligheder giver det så afdelingerne for at opruste?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​022​Lars Gaardhøj (A)​17. august 2016​Jeg stillede i april et politikerspørgsmål (076-16) omkring inddrivelse af gæld fra læger, der havde snydt med offentlige midler og spurgte ved samme lejlighed om, hvordan vores hospitaler varetager opgaven generelt. Jeg forstår på svaret, at hvert hospital har ansvar for at inddrive gæld ofte med ekstern bistand fra kammeradvokat m.v. ​
Mit spørgsmål til budgettet er derfor, om administrationen vurderer der kan være en administrativ besparelse ved at etablere en fælles central enhed, der inddriver gæld og udeståender på vegne af regionens hospitaler?

Det virker umiddelbart som en billigere model med en fælles stærk enhed frem for at opgaven ligger på alle matrikler, og som hver for sig trækker på ekstern advokatbistand.    

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​021​Lars Gaardhøj (A)​17. august 2016​​Jeg vil gerne vide om Uddannelsesfagligt Råd er blevet hørt eller på anden vis inddraget ift. budgetforslag 7.5 om pulje på 5 mio.kr. (stigende til 20 mio.kr.) øremærket efteruddannelse til vores læger.

Jeg spørger fordi Uddannelsesfagligt Råd jo har opgaven, at sikre tværgående sammenhæng i uddannelsesinitiativerne i regionen, hvorfor der jo i nævnte råd sidder repræsentanter for alle faggrupper samt hospitalsdirektører. Det er derfor interessant at vide om det fremsatte budgetønske er noget Uddannelsesfagligt Råd har drøftet og prioritet ind i en sammenhæng med andre faggruppers ønsker og behov for efteruddannelse. 

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​020​Marianne Frederik (Ø)​16. august 2016Hvor meget er der afsat til internationalt arbejde under "øvrige regional udvikling" og ReVUS, og hvad går pengene til?

I budgetforslaget står der 25,5 mio. kr. under "øvrig regional udvikling", og det går primært til 'samarbejde med Jiangsu Provinsen i Kina' og et EU kontor, hvor meget hertil og hvad går resten til?

Under ReVUS er der afsat 40 mio. kr.

Hvor meget heraf går til internationalt arbejde, og hvad handler det om?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​​​019​Tormod Olsen (Ø)​15. august 2016​Jeg ønsker en samlet opgørelse over sygefravær og de afledte økonomiske konsekvenser fra løn under sygdom og vikaransættelser. Opgørelsen må meget gerne være fordelt på hospitaler og centerniveau for ansatte på Regionsgården. 

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​018​​Marianne ​Frederik (Ø)​12. august 2016​​Budgetspørgsmål vedr. sygefravær, manglende stillingsbesættelse og vikarbudgetter.
 • Hvor mange stillinger er ikke besat på de enkelte hospitaler, pga. manglende søgning?
 • Hvor stort er sygefraværet og vikarbudgetterne på de enkelte hospitaler? Hvor mange stillinger drejer det sig om i vikarbudgettet?​
​017​Marianne ​Frederik (Ø)​11. august 2016​​Budgetspørgsmål ved. Sundhedsplatformen og produktivitetskrav.
 • Er der samme produktivitetskrav til Rigshospitalet/Glostrup som til andre hospitaler, i implementeringsfasen af Sundhedsplatformen 11.november 2016 og de næste hospitaler i 2017?
 • Hvis der ikke er de samme krav, hvor mange måneder gælder det så (implementeringsfasen)? Og hvilke konsekvenser får det for de øvrige hospitaler?
 • Hvis der er de samme produktivitetskrav, hvordan kan man så gennemføre det, da der hidtil er medregnet en nedgang i behandlingen under implementeringen?
Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​016​Karin Friis Bach (B)​11. august 
2016
​I lyset af, at Lægemiddelindustrien ikke længere ønsker at finansiere efteruddannelse og konferencedeltagelse for læger, vil jeg gerne høre, hvordan vi i Regionen sikrer de ansatte lægers efteruddannelse?​​

 • Hvor meget er afsat til efteruddannelsesaktiviteter og hvordan udmøntes disse midler? ​
 • Er der en ordning/aftale, som sikrer den enkelte læge en ret til nødvendig efteruddannelse for at være ajour med sit speciale?
Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​015​Karin Friis Bach (B)​​11. august 
2016
​Jeg vil hermed gerne høre, hvordan administrationen vurderer muligheden for at kunne få tilført satspuljemidler til videreførelse af Regionens ordning med en pædagogisk tilkaldekonsulent, til børn, hvis forældre får stillet en alvorlig diagnose.

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​​014​Anne Ehrenreich (V)​10. august 
2016
Hvad vil RADS nye vejledning om brugen af Warfarin kontra NOAK betyde for budgetlægningen i Region Hovedstaden?
Hvor meget vil omlægningen spare på medicinbudgettet?

Link til NOAK eller warfarin i pixiudgave​

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​​013
​Per Seerup Knudsen (S) 10. august 
2016
​Jeg vil gerne have en beskrivelse af aktiviteten i praksissektoren. Til brug herfor ønskes oplyst de seneste tal for nedenstående: 

1. Hvad er regionens årlige udgift til praksissektoren? Som helhed, henholdsvis indenfor de enkelte specialer/overenskomstgrupper?
Nogle henvendelser om behandling forudsætter en indledende henvisning fra den praktiserende læge, medens andre henvendelser kan ske direkte til specialisten.

2.  Der ønskes en beskrivelse af regionens udgifter i faktiske beløb og som udviklingsgraf for tiden for (f.eks.) 2010-2015 for følgende:
 • henvendelser til de praktiserende læger.
 • henvendelser til de praktiserende læger og den del af​ praksissektoren, som forudsætter henvisning fra en praktiserende læge for at kunne blive behandlet​.
 • henvendelser til den del af praksissektoren, som ikke forudsætter henvisning for at kunne blive behandlet.
3. Det ønskes tillige oplyst:
 • ​​a) med udgangspunkt i de henvendelser, der årligt sker til de praktiserende læger, ønskes oplyst, hvor mange heraf der henvises til behandling hos en specialist (fordelt på specialistkategorier)?
 • b) af hvilke årsager, at praksislægen henviser patienter videre?
 • ​c)  hvad er honoreringen for en konsultation, hvor patienten henvises til specialist?
​​4. Med udgangspunkt i praksislægens gatekeeperfunktion ønskes oplyst
 • a) om alle specialister er forpligtet til at give en skriftlig tilbagemelding til praksislægen? eventuelt hvem er? og hvem er ikke?
 • b) Er praksislægen forpligtet til en bestemt handling, når der modtages en tilbagemelding fra en specialist? – og i givet fald hvilken? Og modtager praksislægen honorar herfor? Og med hvor meget?
5. Hvilke regelsæt, f.eks. RR-beslutninger, overenskomster, regulativer/bekendtgørelser, love, fastlægger retningslinjer for henvisningsproceduren?

6. I økonomiaftalen for 2017 med Regeringen er det fastlagt, at "Med aftalen løftes aktiviteten på sygehusområdet med i 2017 med 2 pct. Det tilvejebringes af produktivitetsforbedringer på 2 pct. i 2017."

Det ønskes oplyst, i hvilket omfang at lignende besparelser hidtil og fremover gennemføres for praksissektoren?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)​


​0​​12​Socialdemokrati​et (A) ​​7. juli 20​16

Findes der tilfredshedsundersøgelser af kantinedriften for medarbejderne på hospitalerne?

Findes der tilfredshedsundersøgelser af de kiosker og mad, som pårørende kan købe på vores hospitaler?

På hvilke hospitaler er der et tilbud om at købe mad for pårørende (pårørendekantine, sandwichautomater etc.)?

Ift. kantinedrift for medarbejderne: Er der forskel på, hvilket tilskud der gives til kantinedriften fra hospitalernes side? Hvis ja, kan der leveres en oversigt?

Er kantinedriften noget sted integreret i produktionen af mad til patienterne? Hvis ja, opereres der så med adskilte budgetter for patientmad – og kantinemad?​

Lever kantinedriften på de øvrige områder (dvs. i koncerncentre m.m.) også op til regionens mål for økologiandel

Der ønskes svar som dels beskriver kantinedriften overordnet set, dels besvarer de konkrete spørgsmål vedlagt køkkenanalyser samt andre analyser, der muligvis findes jf. spørgsmålene.


Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​011​Susanne Langer (Ø)​28. juni​ 2016​​Er det korrekt forstået, at driftsmålstyringen inden for psykiatrien indebærer, at den måde ydelser gøres op på betyder, at alle samtaler med patienter opgøres som én ydelse, uanset samtalens længde? Er det ligeledes korrekt forstået, at samtaler med eksempelvis pårørende og socialrådgivere til en patient ikke indgår som ydelser og således ikke tæller i produktionen?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​010​Susanne Langer (Ø)​28. juni 2016​Hvor meget af personalets tid går der samlet set til tavlemøder og registrering i forbindelse med driftsmålstyring, gerne set i relation til løsning af kerneopgaver?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​009​Susanne Langer (Ø)​28. juni 2016​​I hvilket omfang er monitorering og registrering pålagt udefra, altså fra regering og folketing? Er eksempelvis den model, man har valgt i RegionH med driftsmålstyring på kongeindikatorer og opfølgende tavlemøder pålagt udefra, eller er regionen i princippet frit stillet til at vælge andre, mindre registreringstunge modeller? 

​Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​008​Susanne Langer (Ø)​​28. juni 2016​I hvor høj grad er vi som regionsråd styret af regeringen og folketinget i forhold, hvad vi må bruge "vores" penge til, ud over kvalitetsfondsmidler, anlægsloft og midler som vi får via finansloven? På hvilke områder kan vi selv disponere?
  Hvor meget af økonomien er i den seneste økonomiaftale bundet til bestemte formål? På hvilke områder kan vi selv bestemme?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​007​Susanne Langer (Ø)28. juni 2016​​Hvor mange er ansat og fyret blandt det det administrative personale på region hovedstadens hospitaler, virksomheder og administration i perioden 2013-2015?

Hvor mange læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, samt psykologer og terapeuter er ansat og fyret på regionens hospitaler i perioden 2013-1015? Gerne tal for hver faggruppe?

Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​006​Psykiatriudvalget​6. juni 2016​Fra Psykiatriudvalgets møde den 24. maj 2016, sag nr. 4 Budget 2017. Til forslag J: Brugerstyrede senge.

​Vedr. brugerstyrede senge er det kendt at evalueringsrapporten først forventes færdigudarbejdet ultimo 2016. Vi vil derfor gerne vide om: 

 1. Er det muligt inden budgetforhandlingerne, at få et notat/foreløbig evaluering, der skildrer erfaringerne med brugerstyret senge. Vi er især interesseret i at vide:

 2. Hvordan de brugerstyrede senge fungeret belægningsmæssigt og økonomisk.

 3. Er det oplevelsen blandt personale/brugere, at sengene forebygger længerevarende indlæggelser?

 4. Hvordan er brugertilfredsheden med disse senge?

 5. Er der behov for en konkret udvidelse af antallet af brugerstyrede senge? Hvis ja, hvor mange brugerstyrede senge? Og hvad vil prisen være?
Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)


​005​Psykiatriudvalget​6. juni 2016​​Fra Psykiatriudvalgets møde den 24. maj 2016, sag nr. 4 Budget 2017. Til forslag G og H: Retspsykiatri omdannelse af henholdsvis 9 og 18 senge:
 1. Hvornår skal de 9+9+22 senge senest være omdannet fra åbne til intensiv senge?

 2. Er det tilladt, at gennemføre denne omdannelse over 2 budgetår så længe det er hele afsnit der omdannes ad gangen?
  Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​004​​Psykiatriudvalget​6. juni 2016​Fra Psykiatriudvalgets møde den 24. maj 2016, sag nr. 4 Budget 2017. Til forslag I: Spiseforstyrrelse bulimi:

 1. Hvor mange brugere behandles årligt?
 2. Er der venteliste på området?
 3. Hvordan er prognosen ved disse behandlingsforløb?
 4. Er området omfattet af en udrednings- og behandlingsgaranti?
Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)


​003​Psykiatriudvalget​6. juni 2016​​Fra Psykiatriudvalgets møde den 24. maj 2016, sag nr. 4 Budget 2017. Til forslag E: Voksne med autisme:

 1. ​Hvor lang er ventetiden på udredning for autisme fra henvisningstidspunktet?
 2. Er der en udredningsgaranti på området?
 3. Overholdes udredningsgarantien?
 4. Hvor stort pres forventes på området det kommende år?
Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​002​Psykiatriudvalget​6. juni 2016​Fra Psykiatriudvalgets møde den 24. maj 2016, sag nr. 4 Budget 2017. Til forslag D: Kønsidentitetsforstyrrelser:

 1. Er dette forslag fremlagt i forlængelse af, at regeringen har åbnet for hormonbehandling af
 2. børn ned til 15 år?
 3. Er der en udrednings- og behandlingsgaranti på området?
 4. Hvor stort skønnes behovet årligt?
 5. Hvilke risici er der forbundet med, at behandle unge med kønshormoner før de er færdigudviklet fysisk?
Læs sv​ar fra administrati​onen​​​​​​ (pdf-fil, åbner i nyt vindue)


​001Psykiatri​​udvalget​6. juni 2016​​Fra Psykiatriudvalgets møde den 24. maj 2016, sag nr. 4 Budget 2017. Til forslag B: Specialiseret psykoterapi - styrkelse: 

 1. Hvordan er Psykoterapeutisk enhed i dag organiseret?
 2. Hvordan er tilbuddet i dag udbredt til Psykiatrisk center BBH og Hillerød?
 3. Sker der i dag en oplæring af personalet, som udspringer fra Psykoterapeutisk enhed?
 4. Hvor mange børn/familier omfattes af tilbuddet i dag?
 5. Hvor mange forventes tilbuddet at omfatte ved en styrkelse?
 6. Er der børn/ familier på venteliste nu? Hvis ja, hvor mange og hvor lang er ventetiden?
​xxxx​​​xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx​​xxx​xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

​​

Redaktør