Budget 2019

​Region Hovedstaden er nu gået i gang med at se på budgettet for 2019 til 2022. Regionsrådet skal på deres møde den 25. september 2018 godkende budgettet for det kommende år.

Forslag til budget 2019 - 2022

 Forslag til budget 2019 - 2022 (pdf-fil, åbner i nyt vindue).

 

Forslag til budget 2019 - 2022 - Udvalgene

Nye initiativer - Regional udvikling (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

 Nye initiativer - Sundhedsområdet (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

Forslag fra hospitaler og administration

 Forslag er på vej.

Øvrige henvendelser fra andre organisationer 

Fra Lægeforeningen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

Fra Dansk Sygeplejeråd - Karin Tidemand Cardoso, Fællestillidsrepræsentant for sygeplejersker på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital - Høringssvar (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

Fra Dansk Sygeplejeråd - Brev til sundhedsudvalget vedr. Budget 2019 -  (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

Fra Dansk Sygeplejeråd - Brev til forretningsudvalget vedr. indsats efter nødberedskabsforhandlinger (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

Fra Kredsbestyrelsen Jordemoderforeningen - optimering af fødesteder og fødselsoplevelser (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

Tidslinje for processen for vedtagelse af budgettet for 2019

Tidsplanen vil senere kunne blive revideret, når der, efter at resultatet af økonomifor-handlingerne foreligger, er taget stilling til i hvilket omfang, der er behov for at iværksætte udarbejdelse af generelle effektiviseringsforslag for hospitaler, virksomheder og administration.

Fra marts til juni
De politiske udvalg drøfter økonomien.
5. Juni
Regeringen og Danske Regioner indgår økonomiaftale for 2019.
Juni til medio august
Hvis det er nødvendigt, kører hospitaler, virksomheder og koncerncentre lokale processer for at indhente spareforslag. Forslag afleveres til administrationen.
14. august
Møde i forretningsudvalget, som 1. behandler budgetforslaget, der er udarbejdet af administrationen og de eventuelle spareforslag, der er kommet fra hospitaler, virksomheder og koncernecentre.
21. august
Møde i regionsrådet, der 1. behandler budgetforslaget. Herefter kan politikerne stille spørgsmål til administrationen om forslagene i budgetforslaget.
Ultimo august til primo september
De politiske partier forhandler om budgettet, indtil de når frem til et forlig, der er politisk flertal for.
18. september
Møde i forretningsudvalget, der 2. behandler budgetforslaget.
25. september
Møde i regionsrådet, der vedtager budgettet endeligt.Redaktør