Budget 2020

​​På denne side kan du læse om budgetprocessen, samt det endelige budget for 2020 - 2023 for Region Hovedstaden.

Budgetaftale 2020 - Tid til patienten

Budgetaftale 2020 - Tid til patienten 

Forslag til budget 2020 - 2023


Forslag til budget 2020 - 2023 - UdvalgeneForslag fra hospitaler og administration

Her vil forslag til besparelser fra hospitaler og administration fremgå, når de foreligger. 

Øvrige henvendelser fra andre organisationer

Her vil øvrige henvendelser fremgå, når de foreligger.

Tidslinje for processen for vedtagelse af budgettet for 2020

Tidsplanen vil senere kunne blive revideret, når der, efter at resultatet af økonomifor-handlingerne foreligger, er taget stilling til i hvilket omfang, der er behov for at iværksætte udarbejdelse af generelle effektiviseringsforslag for hospitaler, virksomheder og administration.


Fra marts til juni
De politiske udvalg drøfter økonomien.
August til september
Regeringen og Danske Regioner indgår økonomiaftale for 2020.
Oktober til november
Hvis det er nødvendigt, kører hospitaler, virksomheder og koncerncentre lokale processer for at indhente spareforslag. Forslag afleveres til administrationen.
24. september
Ekstraordinært møde i forretningsudvalget, som førstebehandler budgetforslaget, der er udarbejdet af administrationen og de eventuelle spareforslag, der er kommet fra hospitaler, virksomheder og koncernecentre.
30. september
Ekstraordinært møde i regionsrådet, der førstebehandler budgetforslaget. Herefter kan politikerne stille spørgsmål til administrationen om forslagene i budgetforslaget.
Oktober
De politiske partier forhandler om budgettet, indtil de når frem til et forlig, der er politisk flertal for.
29. oktober
Møde i forretningsudvalget, der andenbehandler budgetforslaget.
5. november
Møde i regionsrådet, der vedtager budgettet endeligt.Redaktør