Direktørlønninger i Region Hovedstaden

​Her offentliggør Region Hovedstaden den aktuelle løn til direktører på hospitaler og i virksomheder, koncernledelse, koncerncentre.

​Løn til direktører på Region Hovedstadens hospitaler og i virksomheder, koncernledelse samt koncerncentre.

Løn per 1. maj 2021. Lønnen er angivet uden pension. 

Titel Hospital / Virksomhed Navn Månedsløn Årsløn
RegionsdirektørRegion HovedstadenJens Gordon Clausen
         162.397
 1.948.764
KoncerndirektørRegion HovedstadenDorthe Crüger           141.719

 1.700.628

Direktør
Amager Hvidovre HospitalBirgitte Rav Degenkolv          122.783
1.473.396
Konst. DirektørBispebjerg Frederiksberg 
Hospital
Kristian Antonsen
          112.486
1.349.832
Direktør
Bornholms HospitalAnnemarie Hvidberg Hellebek             96.995
1.163.940
DirektørDen Sociale VirksomhedSøren Torpegaard Bech             86.216
1.034.592
DirektørHerlev Gentofte HospitalAnne Jastrup Okkels
131.833
1.581.996
DirektørNordsjællands HospitalBente Ourø Rørth          118.759
1.425.108
DirektørRegion Hovedstadens AkutberedskabFreddy Lippert          110.757
1.312.084
SygehusapotekerRegion Hovedstadens ApotekLars Aage Nielsen            90.894
1.090.728
DirektørRegion Hovedstadens PsykiatriMartin Lund           107.454
  1.289.448
DirektørRigshospitaletPer Christiansen           137.879
  1.654.548
Direktør
Center for EjendommeMogens Kornbo
             114.483
  1.373.796
Konst. direktørCenter for HR og Uddannelse
Anne- Mette Termansen
             81.716
  980.592
DirektørCenter for It, Medico og TelefoniTorben Zilstorff Dalgaard           114.483
  1.373.796
Direktør
Center for Politik og KommunikationMarie Kruse             85.339
  1.024.068
Konst. direktørCenter for Regional UdviklingMads Monrad Hansen
             78.807
  945.684
DirektørCenter for SundhedAnne Skriver Andersen             93.973
  1.127.676
DirektørCenter for ØkonomiJens Buch Nielsen             92.952
  1.115.424

Ansættelsesformer

Direktører i Region Hovedstaden kan være ansat på overenskomst, på kontrakt eller på åremål.

Overenskomst- eller kontraktansættelse

Som hovedregel anvender regionen almindelig overenskomstansættelse eller ansættelse på kontraktvilkår (tidsubegrænset).

Åremål uden tilbagegang

Åremålsansættelse uden tilbagegangsstilling kan i Region Hovedstaden kun anvendes for regionsdirektørstillingen.

Åremål med tilbagegang

Åremålsansættelse med tilbagegangsstilling kan anvendes på følgende områder:

 • Ledende overlæger
 • Klinikchefer i Psykiatrien
 • Vicedirektører med lægefaglig baggrund på hospitaler og virksomheder

Rammer

Rammerne for chefers løn og ansættelsesforhold er blandt andet:

 • Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden
 • Aftale for chefer, RLTN
 • Aftale for lægelige chefer, RLTN
 • Lederoverenskomst SHK, RLTN
 • Rammeaftale om kontraktansættelse, RLTN
 • Vejledning - rammeaftale om kontraktansættelse, RLTN
 • Rammeaftale om åremålsansættelse, RLTN
 • Rigsrevisionens instrukser omkring fortolkning af aftaler, rammeaftaler mv.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til chefløn i Region Hovedstaden er du velkommen til at sende en mail med dit spørgsmål til Center for HR og Uddannelse på mailadressen center-for-hr@regionh.dk 

Redaktør