​Foto: Colourbox

Elektronisk fakturering og NemKonti

​Her på siden finder du nærmere information om elektronisk fakturering i Region Hovedstaden og regionens NemKonti.

Elektronisk fakturering til Region Hovedstaden

Alle Region Hovedstadens danske leverandører skal sende en elektronisk faktura (en e-faktura), når de sender en faktura (regning) til én af regionens virksomheder eller koncerncentre. I Region Hovedstaden modtager vi således kun papirfakturaer fra udenlandsk registrerede leverandører. Det skyldes, at alle offentlige myndigheder ifølge "Lov om offentlige betalinger" kun må modtage og behandle elektroniske fakturaer. Alle e-faktureringer til Region Hovedstaden sendes via Nemhandel.

www.virk.dk er det muligt at oprette og sende en elektronisk faktura eller kreditnota til det offentlige.   

GLN-nummer (EAN)

Leverandører til Region Hovedstaden skal sende den elektroniske faktura til et 13-cifret GLN-nummer (EAN). Det kan sammenlignes med en unik elektronisk postkasse. Der er mange GLN-numre (EAN) i Region Hovedstaden, og det er vigtigt, at regionens leverandører sender fakturaen til det rigtige GLN-nummer (EAN), da man ellers risikerer, at betalingstidspunktet udskydes unødigt. 

Brug for hjælp til GLN-nummer? 

Her finder du link til søgning af Region Hovedstadens GLN-numre. 

Hvis du via Region Hovedstadens søgefunktion ikke finder frem til korrekt GLN, skal du kontakte den pågældende person/afdeling, som har afgivet bestillingen, for at få oplyst det rette GLN-nummer. 

Region Hovedstadens NemKonti

Mange af Region Hovedstadens debitorer kan med fordel anvende NemKonto-systemet, når de skal overføre penge til én af Region Hovedstadens virksomheder eller institutioner. For at sikre at overførslen havner på den helt rigtige bankkonto hos den enkelte virksomhed eller institution, er alle Region Hovedstadens virksomheder tildelt egne selvstændige SE-numre, hvortil der er knyttet en NemKonto.

Man kan ikke overføre penge via NemKonto-registeret til Region Hovedstadens CVR-nr. 29190623. Man kan dog overføre via NemKonto til et SE-nr. Det er derfor vigtigt, at de debitorer, der anvender NemKonto-systemet, sikrer sig korrekte oplysninger om beløbsmodtagerens SE-nr.

Region Hovedstadens SE-Numre og Nemkonti. 

Spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Enheden for Finans på mail: finans@regionh.dk

 

Redaktør