Akutberedskabets Ambulance og Køretøjer

Akutberedskabets Ambulance og Køretøjer har ansvar for ambulancedrift, udvikling af ambulanceområdet og Akutberedskabets køretøjer i Region Hovedstaden. 

Akutberedskabet har selv en række køretøjer, som indgår i det samlede beredskab i Region hovedstaden:

  • Akutlægebil 
  • Ambulance
  • PHV (PræHospital Visitation)
  • Babylancen – i samarbejde med Rigshospitalets neonatale transporthold
  • Sociolancen – i samarbejde med Københavns Kommune og Hovedstadens Beredskab 
  • De mobile behandlingspladser 
  • Taktisk Akutmedicin (TEMS) i samarbejde med Københavns Politi 
  • Tjeneste ved den landsdækkende akutlægehelikopterordning – Læs mere på akutlægehelikopterordningens hjemmeside 

​Region Hovedstaden har selv få ambulancer, der indgår i driften, men langt de fleste ambulancer i regionen er bemandet af vores to leverandører og tætte samarbejdspartnere; Falck og Hovedstadens Beredskab. De er selvstændige organisationer, der som underleverandører til Region Hovedstaden stiller med mandskab og ambulancer. 

​Enhedschef for Ambulance og Køretøjer

Charlotte Barfod
Mail: akutberedskabet@regionh.dk


Redaktør