​​​

Akutberedskabets direktion

Akutberedskabets direktion består af direktør Freddy Lippert og vicedirektør Trine Mottlau.  


Freddy Li​​pp​ert

​Direk​​​tør 

Født 1958, uddannet speciallæge i anæstesiologi,  lektor ved Københavns Universitet. 

Freddy Lippert har siden etableringen af Region Hovedstaden arbejdet på ledelsesniveau på regionens akutområde. 

Freddy Lippert har tidligere arbejdet som præhospital leder i Hovedstadens Sygehusfællesskab og var som overlæge desuden med til at etablere Rigshospitalets Traumecenter.
Trine ​Mottl​​au

Vicedirekt​​ør

Født 1959, uddannet jordemoder og har en diplomlederuddannelse for sundhedssektoren. 

Trine Mottlau kom fra en stilling som hospitalsdirektør ved Aleris-Hamlets Hospitaler i København. her var hun leder og hospitalsdirektør siden 2009. 

Før det har Trine Mottlau været management konsulent i det private erhvervsliv og tidligere jordemoderchef på Hillerød Hospital og vicechefjordemoder på Herlev Hospital. Redaktør