​​​

1-1-2

​Det er 1-1-2 i regionens vagtcentral, der modtager de sundhedsfaglige 1-1-2 opkald og koordinerer regionens udrykningskøretøjer.

1-1-2 hjælper borgere, der ringer 1-1-2 om akut og livstruende sygdom og skade. De rådgiver om livreddende førstehjælp og sender ambulance og akutlægebil, når der er er brug for højt kvalificeret og avanceret behandling.

Enheden løfter i samarbejde med Region Hovedstadens ​ akuthospitaler og psykiatri også Akutberedskabets specialopgaver, som Præhospital Akutmedicin står for. ​

Enhedens opgaver omfatter blandt andet: 

  • At modtage sundhedsfaglige 1-1-2 opkald og rådgive om akut livstruende sygdom og skade
  • At disponere den samlede indsats og ressourceudnyttelse af regionens udrykningskøretøjer
  • At koordinere regionens operative beredskab ved større hændelser
Konstitueret enhedsledelse for 1-1-2

Sygeplejefaglig enhedschef Rikke Petersen og lægefaglig enhedschef Anders Damm-Hejmdal

mail: akutberedskabet@regionh.dk 


Redaktør