​​​​​​​​

Akutberedskabets administration

Akutberedskabets administration varetager tværgående opgaver med direktionsbetjening og koordinering af sager til det politiske niveau.

Administrationen består af Sekretariat og Kommunikation, Sundhedsjura, Økonomi, Data samt Projekt og Portefølje.

Administrationens opgaver omfatter bl.a.: ​

Sekretariatsleder

Dorte Agerbo Sabinsky 
Tlf: 40 21 07 27


Redaktør