Akutberedskabets forskningsprojekter og forskere

Få et overblik over Akutberedskabets forskningsprojekter.
Vores forskning klæder os bedre på til at løse vores opgaver. Derfor prioriteres forskning højt i Region Hovedstadens Akutberedskab. 

Akutberedskabets forskning spænder over en række forskningsprojekter, der alle har til formål at gøre os bedre til at redde liv og hjælpe borgerne. Her på siden er forskningsprojekterne delt op i overordnede emner med beskrivelse af de enkelte forskere og forskningsprojekter under hvert emne. 

Akutberedskabet har modtaget forskningsstøtte fra Laerdal Fonden de sidste tre år.

Større samarbejdsprojekter

Læs hvilke større samarbejdsprojekter Akutberedskabet medvirker i.

COSTA

Ansvarlig forsker: Fredrik Folke, MD, Sektionsleder forskning  

Internationalt samarbejde mellem København, Stokholm, Oslo og Amsterdam med fokus på hjertestop, genoplivning, brug af AED. 

ESCAPE-Net

Ansvarlig forsker: Freddy Lippert, direktør Akutberedskabet 

EU- samarbejdsprojekt der ser på risikofaktorer for pludselig død, hjertestop og genoplivning, både epidemiologisk og med DNA analyser.

Projektet er støttet af EU.

CARAMBA

Ansvarlig forsker: Fredrik Folke, Sektionsleder forskning  

Projektet ser på om strategisk placering af offentlige tilgængelige AED’er i boligområder, hvor beboerne trænes i HLR kan forbedre 30-dage ov survival for witnessed OHCA in residential settings.

Projektet er støttet af TrygFonden og Zoll.

Hjertestop

Læs om Akutberedskabets forskere, der forsker i hjertestop og deres forskningsprojekter.

Linn Andelius, ph.d. og Carolina Malta Hansen, post.doc. 

Projektets titel: Public Access Defibrillation by activated lay first responders – the Heart Runner Trial 

Projektet undersøger muligheden for og effekten af at bruge frivillige til at hente AED samt yde HLR i forbindelse med hjertestop indtil ambulancen ankommer. 

Projektet er støttet af TrygFonden.

Rasmus Meyer Lyngby, Paramediciner/Ph.d. 


Projektets titel: HLR Feedback 

Dette projekt skal undersøge HLR kvaliteten ydet af ambulancemandskabet ved hjertestop udenfor hospital i Region Hovedstaden, samt undersøge om feedback til ambulancemandskabet kan forbedre HLR kvaliteten.

Projektet er støttet af TrygFonden.
 


Akut visitering

Læs om Akutberedskabets forskere, der forsker i akut visitering og deres forskningsprojekter.

Charlotte Barfod, Enhedschef i Akutberedskabets Ambulance og Køretøjer 

Projektets titel: Troponin studiet: præhospitalt visitering af patienter ud fra blodprøve ved blodprop i hjertet. 

Vi indfører ny blodprøve i ambulancerne som kan måle om der er tegn på iltmangel i hjertet. Dette sker for at kunne visitere de patienter der har behov for særlig behandling til det rigtige hospital. 

Fredrik Folke, Sektionsleder for forskning 
Projektets titel: Flawless: Præhospital visitering ud fra EKG og patienter med blodprop i hjertet. 

Projekt i ambulancerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland undersøgende effekten af at tage posteriort EKG ved brystsmerte patienter, for at erkende posteriort STEMI.

Roselil Oelrich, Ambulanceassistent 

Projektets titel: Sikker Rendez-vous

Projektet ’Sikker rendez-vous’ består af implementering og udvikling af ”sikker rendez-vous” konceptet, som er software installeret i ambulancerne og lægebilerne, der kan beregne et dynamisk intelligent mødepunkt – altså et GPS-punkt for et sikkert og hurtigt mødested mellem ambulance og lægebil på vej til hospital, så kritiske patienter får hurtigere behandling. 

Projektet er støttet af Center for Regional Udvikling i Region Hovedstaden.


Sundhedsfaglige 1-1-2 opkald

Læs om Akutberedskabets forskere, der forsker  i sundhedsfaglige 1-1-2 opkald  og deres forskningsprojekter.

Thea Palsgaard Møller, MD, PhD 

Projektets titel: Akutlægehelikopter-missioner til ikke-landfaste øer i Danmark i perioden 2014-2016. Sygdomsmønster og prognose ved akut sygdom på øer sammenlignet med fastlandet". 

Projektet ser på akutlægehelikopterens missioner på ikke landfaste øer sammen med karakteristik at patientgruppen for at afklare at den rette ressource sendes til den rette patient. 

Projektet er støttet af Den Landsdækkende Akutlægehelikopordning.

Oscar Rosenkrantz, Stud.med. 

Projektets titel: Telefonvejledt hjertelungeredning: Et randomiseret kontrolleret studie om hyppig simulationstræning af kortere varighed vs standard kvalitetsforbedring alene. 
 
Projektet undersøger effekten af hyppig simulationstræning af kortere varighed af de sundhedsfaglige visitatorer (SFV) på vagtcentralen i forbindelse med telefonvejledt hjertelungeredning. 
 
Projektet er støttet af TrygFonden.
1813 opkald

Læs om Akutberedskabets forskere, der forsker i 1813 opkald og deres forskningsprojekter.

Ida Caroline Gren, Ph.d.


Projektets titel: Videovisitation af syge børn ved kontakt til Akuttelefonen 1813.

Vi undersøger værdien af at vurdere syge børn ved hjælp af video fremfor udelukkende over telefonen som normalt. Vi tror, at flere forældre vil være trygge med at passe deres kun lidt syge barn der hjemme, efter at en sygeplejerske har set barnet. Vi håber samtidig på, at vi fanger de mest syge børn hurtigere.

Projektet er støttet af TrygFonden, AHHs forskningsfond.Kunstig intelligens

Læs om Akutberedskabets forskere, der forsker i kunstig intelligens og deres forskningsprojekter.

Nikolaj Blomberg, Ph.d. studerende 

Projektets titel: Machine Learning – a novel approach to increase recognition of Out-of-Hospital Cardiac Arrest during emergency calls 

Projektet undersøger om machine learning kan bruges til erkendelse af hjertestop, når borgere ringer 1-1-2. 

Projektet er støttet af TrygFonden.

Gitte Linderoth, Ph.d. studerende 

Projektets titel: Kan videoovervågning forbedre 1-1-2 personaletssituationsbevidsthed ved hjertestop? 

Projektet undersøger om videooptagelse af patienten i forbindelse med sundhedsfaglige opkald til 1-1-2 vil forbedre det sundhedsfaglige personales muligheder for at identificere hjertestop.

Projektet er støttet af TrygFonden.


Redaktør