Brug af ambulancer til events

Arrangører, der har behov for at brug for en præhospital ambulance til en event, kan læse om ansøgningsproceduren her. 

Brug af ambulancer til events 

Hvis en arrangør har brug for en ambulance med mandskab til en event, skal vedkommende lave en skriftlig aftale med Akutberedskabet.  

Ansøgningsprocedure

Mindst 45 dage før eventen skal arrangøren skrive til akutberedskabet@regionh.dk med nedenstående oplysninger. Akutberedskabet besvarer henvendelsen senest 14 dage efter. 

 • Arrangøren (navn, adresse, e-mail og telefonnummer) 
 • Kontaktperson (navn, e-mail, telefonnummer) 
 • Kontaktperson under afviklingen (navn, e-mail, telefonnummer) 
 • Beskrivelse af eventen, herunder forventet antal deltagere 
 • Tid og sted for eventen 
 • Type og antal ambulancer, der ønskes
Ambulancer med Region Hovedstadens logo og design må i øvrigt ikke anvendes uden Akutberedskabets godkendelse. 

Brug af ambulancer til filmoptagelser uden deltagelse af patienter

Ambulancer bliver en gang i mellem brugt i filmoptagelser til spillefilm og reklamer m.v. Brug af ambulancer med regionens logo og design skal godkendes af Akutberedskabet. 

Ansøgningsprocedure

Mindst 45 dage før filmoptagelsen skal arrangøren skrive til akutberedskabet@regionh.dk med nedenstående oplysninger. Akutberedskabet besvarer henvendelsen senest 14 dage efter. 
 • Arrangøren (navn, adresse, e-mail og telefonnummer) 
 • Kontaktperson (navn, e-mail, telefonnummer) 
 • Kontaktperson under afviklingen (navn, e-mail, telefonnummer) 
 • Beskrivelse af filmens tema og scener, herunder beskrivelse af i hvilket opfang ambulancen og eventuelt mandskab til medvirke/agere på under optagelsen
 • Tid og sted for optagelsen
 • Antal ambulancer, der ønskes

 Retningslinjer for ambulanceberedskab

Det er en regional opgave at levere præhospitalt ambulanceberedskab jf.

BEK 431 af 18/05/2016 om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale m.v., som du finder på Retsinformations hjemmeside  

Ambulanceberedskabet og de øvrige præhospitale enheder styres og disponeres af 112 AMK-Vagtcentralen. Patienter meldes efter gældende visitationsretningslinjer til regionens hospitaler. AMK-lægen på 112 AMK-Vagtcentralen er altid den faglige reference for det præhospitale personale.

 Privat ambulanceberedskab er ikke en del af Regionens Akutberedskab


Private ambulanceberedskaber er ikke en del af Region Hovedstadens Akutberedskab. Hvis en eventarrangør vælger at indgå aftale med en privat ambulanceleverandør om at stille fx køretøj og mandskab til rådighed for en event, indgår det private ambulanceberedskab ikke i Region Hovedstadens Akutberedskab. 

Private ambulanceberedskaber skal have indgået en samarbejdsaftale med Akutberedskabet før eventen begynder. Skriv til akutberedskabet@regionh.dk for mere information.

 Samarbejde med læger udenom Akutberedskabet

Hvis en arrangør har indgået aftale med en læge uden om Akutberedskabet, er lægen alene ansvarlig for behandlingen på stedet for eventen.  

Præhospitalt ambulancepersonale skal ikke følge sundhedsfaglige eller andre ansvisninger fra denne læge eller andre under eventen i forhold til prioritering af indsats, visitation og hastegrad af patienter, afklaring af faglige tvivlsspørgsmål eller andet.

Redaktør