Kontakt Akutberedskabet

​Kontaktoplysninger for Region Hovedstadens Akutberedskab.

Akutberedskabets kontaktoplysninger 

Region Hovedstadens Akutberedskab 
Telegrafvej 5, opgang 2, 3.sal 
2750 Ballerup 

Hovednummer: 38 69 80 00 
(åbent alle hverdage fra kl. 8.00 - 15.30). 

Region Hovedstadens 1-1-2 AMK-Vagtcentral 

Telefon: 38 69 80 00 
(Henvendelser kan ske fra kl.9.00-15.00). 

Samarbejdspartnere har egne direkte numre. 

Pressekontakt 

Kontakt gennem mail 

Henvendelser med personfølsomt indhold 

Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger som CPR-nummer, adresse eller oplysninger om helbredsforhold, skal du bruge digital post. 


Log ind på din E-boks med NemID og skriv sikkert og krypteret til os. 

Henvendelser uden personfølsomt indhold 

Hvis din henvendelse ikke indeholder personfølsomme oplysninger, kan du kontakte Akutberedskabets sekretariat på akutberedskabet@regionh.dk. 

Øvrige oplysninger 

Kontonummer: 3100 3100212803 - Danske Bank 

CVR: 29190623 

VAT: 3016 7686 

SE: 31040868 

GLN nr.: 
1-1-2 Præhospital Akutmedicin: 5 798 001 067 805
Akuttelefonen 1813: 5 798 001 067 898
​Øvrige: 5 798 001 067 621

IBAN nr.: DK8730003100212803 

BIC/SWITF DABADKKK
Redaktør