​​​​​​

Ansøgning om nødkald kørsel A

Nødkald kørsel A er en service til borgere, der på grund af særlige sundhedsfaglige omstændigheder ikke kan ringe 1-1-2 og har akut behov for at komme på hospitalet med ambulance. Læs mere om nødkald kørsel A.

Hvad er nødkald kørsel A?

En kørsel A er, når Akutberedskabet sender en ambulance med udrykning. Nødkald kørsel A er en service, Akutberedskabet bevilger til borgere, der på grund af særlige sundhedsfaglige omstændigheder ikke kan ringe 1-1-2, hvis de har behov for akut at blive bragt ind på et hospital med en ambulance. 

Aktiveres et nødkald kørsel A, sender Akutberedskabet en ambulance med udrykning på samme måde, som hvis borgeren ringer 1-1-2.

Betingelser for bevilling af nødkald kørsel A

  1. Borgeren skal være ude af stand til at kontakte 1-1-2 på normal vis 
  2. Den udløsende tilstand skal være af en sådan art og hastegrad, at den berettiger til udrykningskørsel 
  3. Den udløsende tilstand skal være af en sådan art, at indbringelse på et hospital altid er nødvendig 

Kommunen ansøger om bevilling af nødkald kørsel A til borgeren 

Kommunen ansøger om at få bevilget nødkald kørsel A til en borger ved at:
  • Kommunen indhenter en skriftlig lægeudtalelse med begrundelse for behovet bevilling af nødkald kørsel A. 
  • Kommunen udfylder ansøgningsskemaet (se herunder) 
  • Kommunen sender ansøgningsskema og dokumentation til Akutberedskabet med Digital Post (se herunder).   

Send anmodningen  

Det udfyldte ansøgningsskema sendes til Akutberedskabet med Digital Post gennem linket herunder:


Vi svarer også på spørgsmål til ansøgningsskemaet og nødkaldsordningen. 

Myndighedsansvar ​

Den enkelte kommune har ansvar for at vurdere borgerens behov og har hele dokumentationspligten herfor. Akutberedskabet har ansvar for endeligt at vurdere den fremsendte ansøgning og dokumentation af patientens behov for nødkald til ambulance.Redaktør