​​​

Observatørophold ved regionens akutlægebiler

​Her kan du læse mere om retningslinjerne og ansøgningsproceduren for deltagelse som observatør på en af regionens akutlægebiler

Personale indenfor sundhedsområdet

Tilbuddet om observatørophold retter sig mod sundhedsfaglige personer med tilknytning til det akut medicinske fagområde, såvel udlærte som personer under uddannelse. Forinden du ansøger, bedes du læse her​, om du opfylder de listede krav for at deltage som observatør på akutlægebilen.
 
Medicinstuderende kan som udgangspunkt deltage som observatører efter påbegyndelsen af 9.semester.

Valgfrit Klinisk Ophold

Medicinske studerende fra Københavns Universitet, der ønsker at afholde VKO på en af regionens akutlægebiler kan søge om dette efter 9. semester. Ansøgning skal ske i september måned i kalenderåret FØR det år, hvori den studerende ønsker et VKO-ophold. Ansøgninger udenfor ansøgningsperioden behandles ikke. ​

Personer uden tilknytning til sundhedsvæsenet

Denne gruppe kan kun undtagelsesvist deltage som observatør, og da kun hvis opholdet har et fagligt eller uddannelsesmæssigt formål.

Ansøgning

Alle ansøgere skal udfylde en ansøgningsblanket, som efterfølgende vurderes og prioriteres i forhold til de indkomne ansøgninger.

Vagter og fordeling på akutlægebilerne​

Der er mulighed for at deltage som observatør på hverdage enten i dag (ca. 08.00-16.00) eller aften vagter (ca. 16.00-22.00). Observatøren placeres på en af virksomhedens 5 akutlægebiler alt efter hvor der er plads og mulighed. Har man et særligt ønske kan dette noteres under feltet bemærkninger.
 
Bilerne er placeret på følgende steder:
 
  • I tilknytning til Herlev Hospital
  • I tilknytning til Hillerød Hospital
  • I tilknytning til Hvidovre Hospital
  • I tilknytning til Københavns Brandsvæsens Hovedbrandstation, ved Rådhuspladsen.

Tavshedspligt

Alle observatører har, i henhold til forvaltningslovens § 27​ tavshedspligt med hensyn til hvad man erfarer under sit observatørophold på akutlægebilen.

Forsikring

Ansatte i Region Hovedstaden er dækket af Arbejdsskadeforsikringsloven. Observatører, der ikke er ansat i regionen, kan kun deltage som observatører under forudsætning af, at de er dækket af en ansvars- og ulykkesforsikring.​

Information til observatører

Alle observatører får med deres bekræftelse tilsendt et informationsbrev, der blandt andet beskriver forhold omkring adfærd på et skadested, beklædning og udstyr samt forsikringsforhold mv. Se eksempel på dette i kolonnen ude til højre.

Ansøgningsformular​

Klik h​er, for at komme til ansøgningsformularen


Redaktør