Akutberedskabets udbud

Se hvor du kan finde Akutberedskabets aktuelle udbud.
Akutberedskabet er en del af Region Hovedstaden og annoncerer udbud via Region Hovedstadens normale kanaler. 

Aktuelle udbud i Region Hovedstaden

Region Hovedstadens EU-udbud annonceres i TED-databasen (Tenders Electronic Daily). Umiddelbart herefter annonceres Region Hovedstadens udbud på den landsdækkende portal udbud.dk, hvor regionens øvrige udbud ligeledes annonceres. Du finder ligeledes regionens udbud på hjemmesiden eu-supply.com​. Her kan du oprette dig som bruger og få adgang til alle udbud fra Region hovedstaden.


Ambulanceudbud 2021

Ambulancekørsel i Region Hovedstadens blev den 18. januar 2021 sendt i udbud. For at blive prækvalificeret og komme i betragtning til opgaven skal ansøgerne opfylde en række krav til henholdsvis økonomi og erfaring med ambulancekørsel.

Fristen for at ansøge om prækvalifikation var den 2. februar 2021. Tre selskaber lever op til betingelserne for at blive prækvalificeret og kan dermed byde på opgaven. Region Hovedstadens kontrolbudsgruppe er også prækvalificeret. Kontrolbudsgruppen udarbejder et uafhængigt tilbud baseret på udbudsmaterialet på samme vilkår og betingelser som øvrige tilbudsgivere.

Opgaven udbydes i fem delaftaler med en samlet kontraktsum på op mod 3 mia. kr. Ansøgere kan maksimalt vinde 3 delaftaler plus Bornholm som ekstra delaftale. På baggrund af tilbuddene og kontrolbuddet kan regionen vælge selv at køre ambulancerne i en eller flere delaftaler.

Region Hovedstaden har tilrettelagt en udbudsproces med forhandling. Det forventes, at de endelige tilbud evalueres i efteråret 2021, og Regionsrådet tager efterfølgende stilling til tildeling af kontrakterne.

Den nuværende kontrakt mellem Region Hovedstaden og Falck Danmark A/S og Hovedstadens Beredskab I/S udløber med udgangen af januar 2023.

Se pressemeddelelse (28. januar 2021) 

Hent udbudsdokumenterne (ekskl. underbilag) (zip-fil)  

Årsrapporter over antal kørsler 


Tidligere udbud af patienttransport

Herunder findes et udsnit af de to største tidligere udbud indenfor patienttransport, som fortsat er aktuelle. 

Udbud af ambulanceberedskab 2014

Regionerne i Danmark har ansvaret for ambulancekørslen og kan vælge at udbyde kørslen. De tidligere kontrakter i Region Hovedstaden om ambulanceberedskab udløb d. 31. januar 2016, og derfor blev der gennemført nyt udbud af ambulancekørslen i 2014. 

Ambulanceberedskabet blev udbudt i seks delområder, og efter en evaluering af pris og kvalitet tildelte regionsrådet på mødet d. 16. december 2014 fire delområder til Falck A/S og to delområder til Københavns Brandvæsen.

Kontrakterne løber over seks år, dvs. frem til udgangen af januar 2022, med mulighed for to forlængelser af ét års varighed.

Se regionsrådets mødegrundlag (sag nr. 1)(pdf, åbner i nyt vindue) 

Se pressemeddelelse ​ 

De detaljerede retningslinjer for ambulanceberedskabet er fastlagt i udbudsdokumenterne: 

Hent udbudsdokumenterne her (zip-fil)  

Udbud af liggende sygetransport 2014-2015

Den liggende sygetransport omfatter transport af patienter, hvor der ikke er behov for medicinsk overvågning og/eller behandling under transporten. Transporterne foregår som hovedregel mellem patientens bopæl og behandlingssted eller mellem to behandlingssteder.  

De tidligere kontrakter om kørsel af liggende sygetransport udløb d. 31. januar 2016, og derfor blev der gennemført nyt udbud af opgaven i 2014-15. Den liggende sygetransport blev udbudt i fire delområder og efter en evaluering af pris og kvalitet i de indkomne tilbud, tildelte regionsrådet på mødet d. 14. april 2015 alle fire delområder til Falck A/S. 

Kontrakterne løber over seks år, dvs. frem til udgangen af januar 2022, med mulighed for to forlængelser af ét års varighed. 

Se regionsrådets mødegrundlag

Se pressemeddelelse​ 

De detaljerede retningslinjer for sygetransportenhederne er fastlagt i udbudsdokumenterne:​

Hent udbudsdokumenterne her (zip-fil)


Redaktør