1-1-2 og responstider

​Når du ringer 1-1-2 om livtruende sygdom og skade, sørger det sundhedsfaglige personale for, at du får den rette hjælp til rette tid. Få et overblik over antal sundhedsfaglige 1-1-2 opkald, responstider mm.


Antal 1-1-2 opkald

Grafen og tabellen viser, hvor mange sundhedsfaglige 1-1-2 opkald Akutberedskabet har modtaget fra 2014 til 2018. I 2018 har Akutberedskabet modtaget 131.377 sundhedsfaglige 1-1-2 opkald. Det er 5.018 flere opkald end i 2017.
Antal sundhedsfaglige 1-1-2 opkald.JPG
​År
​2014
​2015
​2016
​2017
​2018
​Antal opkald
​129.866
​132.499
​133.772
​126.059
​131.377

Antal A-kørsler

Grafen og tabellen viser, hvor mange A-kørsler Akutberedskabet har kørt fra 2014 til 2018 fordelt på måned.

Antallet af A-kørsler er steget fra 2014 til 2018. Du kan læse om årsager til stigningen i antallet af ambulancekørsler i referat nedenfor, som er fra et møde i Region Hovedstadens Sundhedsudvalg den 20. november 2018.

Antal A-kørsler 2014 - 2018 fordelt på måned.JPG

​2014
​2015
​2016
​2017
​2018
​Januar
​5.136
5.468
​​5.496
​6.077
​6.935
​Februar
​4.534
​5.159
​5.169
​5.383
​6.069
​Marts
​5.259
​5.805
​5.516
​5.955
​7.270
​April
​5.002
​5.311
​5.195
​5.901
7.022
​Maj
​5.522
​5.201
​5.733
6.037
​7.269
​Juni
5.280
​5.482
​5.587
​5.757
​6.982
​Juli
5.467
​4.863
​5.173
​5.308
​6.420
​August
5.522
​5.585
​5.554
​5.957
​​6.843
​September
​5.102
​5.505
​5.278
​6.246
​6.665
​Oktober
​5.590
​5.417
​5.581
​6.485
​6.790
​November
​5.400
​5.440
​5.534
​6.468
​6.913
​December
​5.586
​5.316
​5.730
​6.676
​7.075

Responstider A-kørsler

Grafen og tabellen viser responstiden for A-kørsler i 2014 til 2018 fordelt på måned og hele året. Regionens politiske mål er, at 90 procent eller 9 ud af 10 af alle A-kørsler skal være fremme inden for 13 minutter.

I 2018 var 9 ud af 10 ambulancer med udrykning fremme inden for 12 minutter og 59 sekunder. Det er senere end i 2017, hvor 9 ud af 10 ambulancer med udrykning var fremme inden for 12 minutter og 13 sekunder.
Responstider A-kørsler 2014 - 2018 fordelt på måned.JPG


​2014
​2015
​2016
​2017
​2018
​Januar
12:08
​11:58
​​13:08
​12:15
12:49
​Februar
​11:40
​12:28
​13:50
12:31
​12:23
​Marts
​11:59
​12:01
13:20
​12:05
​13:24
​April
​11:50
​12:03
12:42
11:37
​12:32
​Maj
​12:27
​12:05
​13:08
​12:12
​13:16
​Juni
​12:13
​12:55
​13:02
​12:16
​13:23
​Juli
12:38
​12:06
​12:24
​11:54
​12:59
​August
​12:22
13:38
​13:04
11:55
13:00
​September
​12:49
​12:31
12:22
​12:23
13:09
​Oktober
12:26
​12:29
​11:51
​12:28
​12:45
​November
​12:12
​13:30
​11:46
​12:24
​12:47
​December
​12:55
​12:36
​11:26
​12:22
13:27
​Hele året
​12:20
​12:32
​12:43
​12:13
​12:59

Akutberedskabet opgør også responstiderne for A-kørsler i mediantider, som angiver, hvornår halvdelen af ambulancerne er fremme. Grafen nedenfor viser mediantiderne fordelt på måned og hele året.

I 2018 var halvdelen af ambulancer med udrykning fremme inden for 6 minutter og 32 sekunder. Det er senere end i 2017, hvor halvdelen af ambulancerne med udrykning var fremme inden for 6 minutter og 10 sekunder.
Median responstider 2014 - 2018 i minutter.JPG

​2014
​2015
​2016
​2017
​2018
​Januar
06:27
​06:26
​​06:47
​06:31
06:19
​Februar
​06:12
​06:31
​06:58
06:26
​06:23
​Marts
​06:21
​06:23
06:53
​06:26
​06:45
​April
​06:23
​06:25
06:32
06:17
​06:27
​Maj
​06:30
​06:19
​06:42
​06:16
​06:27
​Juni
​06:26
​06:25
​06:40
​06:14
​06:37
​Juli
06:30
​06:18
​06:26
​06:09
06:32
​August
​06:30
06:33
​06:31
06:15
06:39
​September
​06:29
​06:28
06:23
​06:22
06:35
​Oktober
06:23
​06:25
​06:19
​06:22
​06:25
​November
​06:30
06:47
​06:19
​06:18
​06:29
​December
​06:30
​06:25
​06:13
​06:21
06:39
​Hele året
​06:25
06:27
​06:34
​06:20
​06:32

Sammenligning af responstider mellem regionerne

Danske Regioner udarbejder hvert år en opgørelse over regionernes responstider for A-kørsler, hvor de opgør, hvor stor en andel af regionernes ambulancer og akutbiler eller akutlægebiler, der er fremme inden for henholdsvis 5, 10 og 15 minutter.

Responstider A-kørsler opdelt på planområder

Grafen og tabellen viser responstiden for A-kørsler fra 2014 til 2018 fordelt på måned og hele året opdelt på planområder. Målet er, at 90 procent eller 9 ud af 10 af alle A-kørsler skal være fremme inden for 13 minutter.

Region Hovedstaden er geografisk opdelt i 5 områder, som kaldes planområder. Områderne er Bornholm, Byen, Midt, Nord og Syd. Borgerne modtager som udgangspunkt behandling på hospitalet/hospitalerne i det planområde, de bor i. Akutberedskabet har ambulancer og akutlægebiler i alle Region Hovedstadens planområder. På Bornholm er der dog ingen akutlægebil, men en akutbil.

Planområder.png

I Region Hovedstaden samlet set er ambulancer med udrykning fra 2014 til 2018 fremme inden for 13 minutter, hvilket også gælder i planområde Byen og Midt. I planområde Syd, Nord og Bornholm er ambulancer med udrykning fremme efter 13 minutter.

Responstider A-kørsler 2018 opdelt på planområder i minutter.JPG


Region H
​Bornholm
​Byen
Midt
​Nord
​Syd
​Januar
12:49
​13:00
​​09:56
​12:26
15:17
​13:04
​Februar
12:23
​17:17
​10:28
11:35
​13:41
​14:32
​Marts
​13:24
​16:00
11:05
​11:59
15:04
​13:11
​April
​12:32
​17:49
10:38
11:29
​14:47
​12:12
​Maj
​13:16
​15:26
​10:40
​12:10
​15:42
​13:59
​Juni
​13:23
​14:57
​10:33
12:35
​15:33
​13:05
​Juli
12:59
​16:57
​09:45
​11:41
​15:35
​13:33
​August
​13:00
16:59
​11:19
11:47
14:11
​13:53
​September
​13:09
​14:32
11:06
​12:05
14:51
​13:17
​Oktober
12:45
​13:19
​10:12
​11:17
​14:05
​14:01
​November
​12:47
​12:37
​11:07
​11:47
​14:38
​13:03
​December
​13:27
​14:36
​10:58
​12:41
15:10
​14:29
​Hele året
​12:59
​15:22
​10:41
​11:52
​14:54
​13:26

Flere aktivitetstal for sundhedsfaglig 1-1-2

Find flere aktivitetstal for sundhedsfaglig 1-1-2 i Akutberedskabets års- og statusrapporter

Hvis du vil vide mere om 1-1-2 og Akutberedskabets udrykningskøretøjer


Læs om Akutberedskabets udrykningskøretøjer


Redaktør