Annonceformater

​Region Hovedstadens palet af annoncer breder sig over alle formater og tilpasses blot i størrelse, men efter samme grundprincipper som i de viste formater.

​​

Der er taget udgangspunkt i tabloidformatet, der er det mest brugte avisformat. 

Annoncer til andre formater layoutes ud fra de samme grundprincipper, som fremgår af de viste formater, henholdsvis helside- (tabloid) og halvside-annonce samt tekstannonce i 175 mm.

Annonceformater

Redaktør