Konvolutter

​Region Hovedstadens konvolutter fremstår med fortrykt logo og afsenderadresse på flapen i skrifttypen Mari.

​​​​

Region Hovedstadens konvolutter fremstår med fortrykt logo og afsenderadresse på flappen i skrifttypen Mari. I særlige tilfælde kan man nøjes med RegionH-bomærket uden det sidestillede navnetræk.

På konvolutter med rude er modtageradressen i Region Hovedstadens brevskabeloner afstemt med rudens placering.

På konvolutter uden rude skrives modtageradressen i hånden eller printes på label.

Adressen placeres altid så den læses samme vej som logoet på konvolutten.

Konvolutterne er trykt med standard sikkerhedsfor (fugleøje).

Her fremgår de to mest almindelige konvolutformater og –typer. Øvrige formater defineres ud fra samme principper. 


Specifikationer

RegH_C4konvol​ut_urude.pdf
RegH_C4konvolut_mrude.pdf
Hospital_C4konvolut_urude.pdf
Hospital_C4​konvolut_mrude.pdf
RegH_C5konvolut_urude.pdf
RegH_C5konvolut_mrude.pdf
Hospital_C5konvolut_urude.pdf
Hospital_C5konvolut_mrude.pdf

Redaktør