GlobalX

​​​​​​​

Anvendelse af (kampagne)logoer som Global Excellence og tilsvarende kvalitetsstempler følger de retningslinjer, der gælder for cobranding og som er generelt beskrevet under Co-branding.

Det betyder blandt andet, at disse elementer aldrig må stå alene, men skal i alle sammenhænge følge og understilles Region Hovedstadens corporate design.

Selve placeringen er forskellig, afhængig af medie, men eksempelvis i brevlinjen, placeres de i højre spalte, dér hvor afsenderoplysninger er placeret og altid bygget op fra brevbund.
På web placeres kampagnelogoer som illustrationer - på samme måde, som man anvender øvrige illustrationer og fotos.

Publikationer, postere og tilsvarende tryksager udformes af RegionH Design, der samtidig sikrer korrekt placering af cobrandingelementer.

Logoer for GlobalX kan hentes i relevante versioner i højre spalte.

I patientkommunikation anbefales det ikke at anvende disse mærker, idet modtagerne ikke umiddelbart vil kunne afkode budskab og branding. I interessentkommunikation vil det være oplagt, men bør forklares, når de anvendes.

GlobalX-logo i brevlinjen i Word-brevskabeloner og i PowerPoint-skabeloner (Templafy)

GlobalX-logo indgår som valgmulighed i regionens Word-brevskabeloner og PowerPoint-skabeloner via Templafy. I brugerprofilen vælges GlobalX uner ekstralogo.

Følgetekst i forbindelse med DDKM-logoet sættes med grå tekst og i Mari/Arial. 

Redaktør