GlobalX og DDKM

​​​​​​​

Anvendelse af (kampagne)logoer som Global Excellence, DDKM og tilsvarende kvalitetsstempler følger de retningslinjer, der gælder for cobranding og som er generelt beskrevet under Co-branding.

Det betyder blandt andet, at disse elementer aldrig må stå alene, men skal i alle sammenhænge følge og understilles Region Hovedstadens corporate design.

Selve placeringen er forskellig, afhængig af medie, men eksempelvis i brevlinjen, placeres de i højre spalte, dér hvor afsenderoplysninger er placeret og altid bygget op fra brevbund.
På web placeres kampagnelogoer som illustrationer - på samme måde, som man anvender øvrige illustrationer og fotos.

Publikationer, postere og tilsvarende tryksager udformes af RegionH Design, der samtidig sikrer korrekt placering af cobrandingelementer.

Logoer for GlobalX og DDKM kan hentes i relevante versioner i højre spalte.

I patientkommunikation anbefales det ikke at anvende disse mærker, idet modtagerne ikke umiddelbart vil kunne afkode budskab og branding. I interessentkommunikation vil det være oplagt, men bør forklares, når de anvendes.

DDKM-logo i brevlinjen i Word-brevskabelonsystemet

Følgetekst i forbindelse med DDKM-logoet sættes med grå tekst og i Mari/Arial. 

DDKM-logoet implementeres i hospitalets Word-brevskabelonsystem og med mulighed for tilvalg/fravalg, skal det ske via SkabelonDesign.

Kontaktoplysninger finder du i højre spalte.

Redaktør