Digital design

Designguiden til digital kommunikation er primært udviklet til dem, der skal arbejde med programmering og opsætning af Region Hovedstadens webløsninger. Elementerne i de digitale designprincipper anvendes tillige som afsæt for design af regionens øvrige digitale kommunikation i form af nyhedsbreve, sociale medier samt øvrige browserbaserede it-systemer, herunder apps.

​​​​​​​​​​​​

Web-design
Guiden beskriver en række regler og principper i form af sidetyper, beskrivelser af menupunkter, navigationstyper, billedfelter, anvendelse af typografier, farver mv.

Disse regler skal nøje følges for at sikre at Region Hovedstadens web får et ensartet udtryk, der stemmer overens med regionens overordnede designprogram.

Hent web-guiden her: Digital designguide 2015 / version 1.2​​

Design til tredjeparts-løsninger
Designstandarder og principper gælder også for udformning af digitale nyhedsbreve, sociale medier og øvrige digitale systemer og apps, og dér, hvor guiden ikke er dækkende, følges intentionerne i designguiden. Som minimum skal logo (inkl. størrelse og placering) anvendes - og om muligt farver og typografi.

Hent guide for andet digital design: Digital designmanual_ Tredjepartsløsninger_web.pdf

Minisite, kampagnesite og CO-branding

Der er udformet et tillæg til den digitale designguide, der beskriver designretningslinjer for minisites, kampagnesites og CO-branding.

Tillægget indgår i den digitale designguide (fra side 80 og frem): Digital designguide 2015 / version 1.2


Redaktør