Logoplacering

​Retningslinjer for placering af​ Region Hovedstadens logoer.

Ved anvendelse af Region Hovedstadens logoer gælder følgende grundprincipper: 

 • Region Hovedstadens logo (bomærke) forholder sig altid til venstre side af det format, hvor det skal benyttes.
 • På publikationsforsider kan mærkets placering forskydes i mærkets egen højde, under hensyntagen til overskrifter mv. På bagsider optræder det fulde logotype (bomærke og navnetræk).
 • I papirlinjen varierer afstanden til venstrekant og top alt efter hvilket format, der er tale om (se retningslinjer under "Papirlinje").
 • Generelt skal tekst minimum holde en respektafstand til bomærket på det, der svarer til bredden af H'et. Respektafstand til Region Hovedstadens logotypes (bomærke og navnetræk) skal afstanden minimum være 2 x bredden af et ben i H'et.

Særligt for publikationsforsider, plakater, flyere, roll-ups etc.

 • Bomærke har en højde på 1/15 af formatets højde.
 • Bomærkes placering kan forskydes op og ned i H-højde.
 • Bomærke skal holde venstrekant (eller rykket et H-ben ind).
 • Lodret 5. element skal gå fra kant til kant og trækkes fra bomærket, men kun som ét element - og i en bredde, der svarer til 1 x, 2 x eller 3 x ben i H'et.
 • Vandret 5. element skal gå fra kant til kant og trækkes fra bomærket – og gerne som foto.
 • Forsiden skal indeholde minimum ét 5. element i form af et billede eller en farveflade.
 • Afsenderinformation skal altid placeres i top af forside og i logofarve eller grå fra navnetræk, hvid eller farve fra visuelt univers / forsidefoto.
 • Valgfri farve til 5. element og afsenderinformation i top. 5. element dog typisk i procent af logofarve, procent af hvid eller af farve fra visuelt univers / forsidefoto.

Publikationsforside logoplacering specifikationer 

Publikationsforside eksempel 1 

Publikationsforside eksempel 2 

Publikationsforside logoeksempel 4 

Publikationsforside eksempel 5 

Publikationsbagside altid med fuld logotype

 • Venstrestillet logotype placeres nederst på formatet og i en størrelse, der svarer til 1/20 af formatets højde - øvrige afsenderoplysninger placeres til højre for logoet.

Publikationsbagside logoplacering spec

Redaktør