Skrifttyper

Region Hovedstadens designprogram er bygget op om fem hovedskrifttyper: Mari, Press, Times New Roman, Arial og Verdana.

​​​​

Mari

er Region Hovedstadens profilskabende typografi og til brug i professionelle layout-programmer. Den er specialtegnet og anvendes i Region Hovedstaden i alle sammenhænge, herunder regionens logoer, websites, tryksager, tøj og skilte. Er særligt velegnet til overskrifter og korte tekster. 

Press Serif Pro

er til brug i professionelle layout-programmer. Den anvendes primært til brødtekst i tryksager.


Times New Roman

anvendes til brødtekst i Wordskabeloner og øvrige korrespondance i print.

Arial

anvendes til print af adresseoplysninger i brevmakroer, overskrifter i print-selv-publikationer (Word) samt i digitale medier som PowerPoint-præsentationer mv.

Verdana

anvendes i digitale medier. Verdana må udelukkende anvendes til disse formål og ikke i breve, publikationer mv.

Times New Roman, Arial og Verdana er standard i Region Hovedstadens Microsoft Office-pakke.

Redaktør