Skrifttyper

Region Hovedstadens designprogram er bygget op om 4 hovedskrifttyper: Mari, Press, Arial og Verdana.

​​​​

Mari

er specialdesignet og Region Hovedstadens profilskabende typografi. Benyttes i alle sammenhænge, herunder i regionens logoer, web og øvrige digitale medier, tryksager, tøj og skilte. Er særligt velegnet til overskrifter og (forholdsvis) korte tekster. 

Press Serif Pro

anvendes primært til brødtekst i større og teksttunge tryksager.


Arial

anvendes til brødtekst og print af adresseoplysninger i brevskabeloner (Word, Tenplafy) og i  PowerPoint-præsentationer.

Verdana

anvendes i Outlook. Verdana må udelukkende anvendes dér og ikke i breve, publikationer, PowerPoint-præsentationer mv.

Mari, Arial og Verdana er standard i Region Hovedstadens Microsoft Office-pakke.

Redaktør