Skrifttyper

Region Hovedstadens designprogram er bygget op om fem hovedskrifttyper: Mari, Press, Times New Roman, Arial og Verdana.

​​​​

Mari

er Region Hovedstadens profilskabende typografi og til brug i professionelle layout-programmer. Den er specialtegnet og anvendes i Region Hovedstaden i alle sammenhænge, herunder regionens logoer, web og øvrige digitale medier, tryksager, tøj og skilte. Er særligt velegnet til overskrifter og (forholdsvis) korte tekster. 

Press Serif Pro

er til brug i professionelle layout-programmer. Den anvendes primært til brødtekst i tryksager.


Times New Roman

anvendes til brødtekst i Wordskabeloner og øvrige korrespondance i print.

Arial

anvendes til print af adresseoplysninger i brevskabeloner, overskrifter i print-selv-publikationer (Word) samt i  PowerPoint-præsentationer.

Verdana

anvendes i Outlook. Verdana må udelukkende anvendes dér og ikke i breve, publikationer, PowerPoint-præsentationer mv.

Times New Roman, Arial og Verdana er standard i Region Hovedstadens Microsoft Office-pakke.

Redaktør