Brevpapir

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Region Hovedstadens brevpapir findes i én fortrykt version. Brevpapiret er trykt med regionens, hospitalernes eller virksomhedernes logo trykt i Pantone-farver.

Breve skrives vha. regionens standard-brevskabelon (Word/Templafy), hvor brugerprofilen definerer afsenderlogo og -oplysninger. 

Adresseoplysninger i brevpapirets højre side printes i skrifttypen Arial. Brødteksten skrives i skrifttypen Times New Roman.

Afsenderoplysninger tager typisk afsæt i organisatorisk placering. Dog bør man lokalt tage udgangspunkt i, hvad der kommunikationsmæssigt giver bedst mening for målgrupperne. 

I forhold til udefunktioner og decentrale enheder er det mest relevant for målgrupperne (særligt patienter), hvor funktionen fysisk befinder sig og ikke hvordan funktionen organisatorisk er placeret. 

Co-branding-logoer placeres i bunden af brevpapiret. Se evt. mere om dette under Co-branding i venstremenuen.

Specifikationer

RegH_Brevpapir.pdf
Hospital_Brevpapir.pdf

Redaktør