Mere om Papirlinje

​​​​

Region Hovedstadens papirlinje består af en række forskellige elementer, hvoraf brevpapir og konvolutter er de oftest anvendte.

I Region Hovedstaden og tilknyttede hospitaler, virksomheder og institutioner benyttes ét standard- brevpapir, der anvendes i sammenhæng med en række forskellige brevskabeloner, som er installeret på pc'en (Word/Templafy). Skabelonerne er med logo, der i brevskabelon-systemet udskiftes afhængig af afsendervirksomhed, så man med farveprinter har mulighed for at anvende hvidt papir som brevpapir.

Papirlinjen gør brug af tre typografier. Den ene, Times New Roman, anvendes til al brødtekst. Den anden, Arial, anvendes til at tilprinte adresseoplysninger, journalnummer mv. og Mari anvendes i enkelte tilfælde til at skrive navnet på dokumenttypen.

 

Redaktør