BLINFO

​​​​​​App, der giver mennesker med synshandicap “talende skilte” (Iphone​)​​​.

​BLINFO er en iPhone app og et CMS, der sammen med ny Bluetooth beacon­teknologi gør det let, automatisk, at give personer med synshandicap stedsspecifikke informationer i og omkring bygninger. ​

Region Hovedstaden har ikke udviklet  BLINFO systemet, men abonnerer på det​ til Blindecenter Bredegaard; et botilbud til 40 blinde og svagtseende​ voksne mennesker med nedsat fysisk og ​psykisk funktionsevne, heraf fire døvblinde.​

Hent BLINFO


Redaktør