BLINFO

App, der giver mennesker med synshandicap “talende skilte” (iOS og Android​)​​​.

Blinfo er en gratis app til iOS og Android, som virker som talende skilte. Blinfo kombinerer Bluetooth beacon-teknologi og smartphones skærmlæserfunktion og gør det trygt og sikkert at færdes i og omkring bygninger som synshandicappet menneske.
 
Region Hovedstaden har ikke udviklet Blinfo, men abonnerer på det​ til Blindecenter Bredegaard; et højt specialiseret bo- ​og dagtilbud til blinde og svagsynede voksne mennesker med multiple funktionsnedsættelser. Herunder også mennesker med erhvervet eller medfødt døvblindhed.​

Hent BLINFO

Tilgængelighedserklæring fro Blinfo

Se Blinfos tilgæn​gelighedserklæring på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside


Redaktør