Indkøbspolitik

Indkøbspolitikken gælder for al indkøbsaktivitet for Region Hovedstaden. Den er vedtaget af Regionsrådet og understøtter regionens overordnede mål og kvalitet samt udvikling og effektivitet.

Region Hovedstadens indkøbspolitik gælder - uanset om opgaven løses internt eller eksternt - for al indkøbsaktivitet i Region Hovedstaden, dvs.:

  • forbrugsvarer
  • udstyr
  • tjenesteydelser
  • medicin
  • byggeopgaver

Indkøbspolitikken fastlægger principperne, som understøtter regione​ns mål

Formålet med indkøbspolitikken er at fastlægge de overordnede principper for anskaffelse af varer og tjenesteydelser for hele regionen på en måde, således at principperne til enhver tid understøtter regionens mål samt sikrer gode rammer for, at regionens indkøb kan ske på optimale betingelser til gavn for alle regionens hospitaler og institutioner.

Indkøbspolitikken følger nationale og internationale love og regionens øv​rige politikker

Udmøntning af indkøbspolitikken vil i relevant omfang ske under hensyntagen til regionens øvrige politikker, såsom den kommende miljøpolitik og udbudspolitik, samt i respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorrupption.
 

Generelt om regionens indkøbspolitik

Indgåelse af aftaler og kontrakter for indkøb af varer, tjenesteydelser og anskaffelser for alle hospitaler og institutioner i Region Hovedstaden varetages af Center for Økonomi - Koncernindkøb. Aftalerne kan være tværgående eller relatere sig til en enkelt virksomhed eller afdeling.​​​
Redaktør