Kost- og Ernæringspolitik maj 2014

Kost- og Ernæringspolitikken er udarbejdet af Regionhovedstadens Ernæringskomité.

​​​​​

Kost- og Ernærings​politik 

Formålet med politikken:

  • er at angive rammerne for, hvordan kost- og ernæringsindsatsen skal praktiseres i det daglige.
  • politikken er retningsgivende for ledelsessystemet, som har ansvaret for, at politikken omsættes i det daglige i forhold til brugere, pårørende og medarbejdere.
  • skal særligt medvirke til, at alle medarbejdere, der har et terapi/behandlingsansvar for brugerne, påtager sig et fælles ansvar for brugernes kost.

Kost-og ernæringspolitikken skal:

  • følges op af lokale målrettede strategier, faglige vejledninger, konkrete handlingsplaner og kvalitetsudvikling.
  • være et redskab til løbende udvikling og kvalitetsforbedring af regionens kost- og ernæringstilbud.
  • medvirke til, at skabe større tilfredshed med regionens ydelser.

Redaktør