​​​​​​​​​

Ledelsesgrundlag - Region Hovedstaden Leadership Pipeline

Region Hovedstadens ledelsesgrundlag - "Fokus og sammenhæng i ledelseskæden" - er udformet som en "leadership pipeline". Pipelinen understreger og illustrerer, at ansvarsområderne er forskellige alt efter hvilket ledelsesniveau, man som leder befinder sig på samtidig med, at der skal være sammenhæng på tværs af ledelsesniveauerne.

De fire ledelsesområder i regionen leadership pipeline er strategisk ledelse, faglig ledelse, personaleledelse og driftsledelse. De fire ledelsesområder går igen på alle ledelsesniveauer i pipelinen.

Region Hovedstadens Leadership Pipeline (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

Formålet med regionens leadership pipeline er at

  • Præcisere de forskellige ledelsesniveauer i regionen samt at tydeliggøre de primære ansvarsområder for hvert ledelsesniveau
  • Tydeliggøre at ledelsesopgaverne løses forskelligt på forskellige ledelsesniveauer
  • Styrke sammenhængen i ledelseskæden og mellem niveauerne
  • Sikre at beslutninger træffes på det rigtige niveau

Pipelinen kan bruges til

  • At sikre en effektiv varetagelse af ledelsesopgaven
  • Drøftelse i ledergrupper om ansvar, grænseflader og effektiv opgavevaretagelse
  • At understøtte at ledere udvikler færdigheder og kompetencer i forhold til det ledelsesniveau de besidder
  • At ledere prioriterer i overensstemmelse med deres ledelsesniveau
  • I forbindelse med rekruttering og evaluering af ledere
Redaktør