Lønforhandlinger og lønrevision

​Her finder du Region Hovedstadens guidelines for lønforhandlinger samt Rigsrevisionens rapport om lønrevision fra 2016 og beretningen om forvaltning af løn til chefer fra 2017. ​​

Guidelines for lønforhandlinger

​Guidelines for lønforhandlinger i Region Hovedstaden har virkning fra den 1. januar 2016. Implementeringen sker som led i de centrale parters overenskomstaftale – OK15 – om en særlig indsats på lokallønsområdet. Du kan læse regionens guidelines her.​​

​Læs Region Hovedstadens guidelines for lønforhandlinger

Lønrevision 2016

Rigsrevisionen har i perioden september til november 2016 udført lønrevision af Region Hovedstaden. 

Læs Rigsrevisionens rapport om lønrevision i Region Hovedstaden

Læs følgebrevet til Rigsrevisionens rapport om revision i Region Hovedstaden

Rigsrevisionens beretning om forvaltning af løn til chefer 2017

Læs Rigsrevisionens beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer

Rigsrevisionen har i en beretning til Statsrevisorerne i februar 2017 undersøgt de fem regioners forvaltning af løn til administrative og lægelige chefer. Det er Rigsrevisionens vurdering, at Region Hovedstaden generelt forvalter chefernes løn i overensstemmelse med aftalegrundlaget. Eneste undtagelse er nogle tidligere tilfælde, hvor kontrakttillæg ikke er reduceret ved forbedring af standardvilkår.

Rigsrevisionen bemærker, at åremålsansættelser er mest udbredt i Region Hovedstaden. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at regionen i 2013 har ændret praksis og ikke længere anvender den omkostningstunge ansættelsesform med åremål uden tilbagegangsstilling. 

Redaktør